Проект сільського бюджету на 2020 рік

                                                                   ПРОЕКТ

 Рішення  виконкому Лаврівської сільської ради № 83   від 18.12.2019 р.

                                                                                                           

   « Про сільський бюджет Лаврівської   сільської ради на 2020 рік»

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 76, 77  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада       

                                ВИРІШИЛА :

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходисільського  бюджету у сумі  3571561,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -  3534481,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету -  37080,00    гривень згідно з  додатком 1до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  3571561,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -   3534481,00  гривень та видатки спеціального сільського бюджету - 37080,00 гривень

оборотний залишокбюджетних коштів сільського  бюджету у розмірі  800,00  гривень,  визначених цим пунктом,  згідно з додатком 2до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами згідно з додатком 3,  до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат  сільського  бюджету на реалізацію місцевих  програм у сумі  21000,00 гривень згідно з додатком 5  до цього рішення.

5. Затвердити ліміти по споживанню енергоносіїв, згідно з додатком 6  до цього рішення

6. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільського  бюджету  належать доходи, визначені статтею   69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  101; 1032;  1036 Бюджетного кодексу України

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691; 71  Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтями  71; 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  сільського  бюджету видатки загального фонду на:

-оплату праці працівникам бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- забезпечення продуктами харчування;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

9. Лаврівській сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо якихвизначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,  до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження твких документів;

4) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів  обгрунтованих лімітів споживання, тощо.

10. Дозволити Лаврівській сільській раді  за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженому з постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, здійснювати :

- в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків;

11. Лаврівській сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати: на проведення розрахунків за електроенергію, за послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Дане  рішення набирає чиннгості з 01 січня 2020 року

13. Додатки 1-6   до цього рішення   є його невід’ємною частиною.

14. Дане  рішення підлягає оприлюденню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четверто їстатті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                    Г.В. Мельник

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж