Аналіз регуляторного впливу 2021 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Лаврівської сільськоїради

«Про встановлення місцевих податків і зборів

на території Лаврівської сільської  ради на 2021рік»

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

Розробник регуляторного акта: Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області.

1. Визначення та аналіз проблем, яку буде розв’язано шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується  їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо місцева рада  не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, то такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду селищного бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб Лаврівської сільської громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Лаврівської сільської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Лаврівська сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Лаврівської сільської ради на 2021 рік».

У разі неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільськоїради на 2021рік», податки із збори будуть справлятимуться за мінімальними ставками, а плата за землю буде справлятися за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не в повній мірі профінансовані видатки на виконання соціальних програм громади, в тому числі:

-  благоустрій селища (11,0 тис.грн.)

- поточний ремонт доріг (10,0 тис.грн.)

- та інші заходи (50,0 тис.грн.)

Аналіз втрат до місцевого бюджету

 

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської ради на 2021рік»

У разі не прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської ради на 2021рік»

Відхилення,

грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

від 1,0% до 1,5%залежно від виду нерухомого майна

130,0

0

0

- 130,0

2

Плата за землю(ставка земельного податку)

від 0,1% до 5,0%

250,0

від 0,1% до 5%

250,0

 

-

3

Єдиний податокплатників першої та другої групи

І гр. 10 %

 

450,0

0

0

-450,0

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

-580,0

 

Примітка.Щодо транспортного податку – враховуючи, що транспортний податок встановлюється згідно положень Податкового кодексу України та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування, такий податок буде справлятись виходячи із норм Податкового кодексу України (стаття 267) у фіксованому розмірі –25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі неприйняття рішення про встановлення транспортного податку сільською  радою буде порушено норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення даного податку.

 

В разі прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської  сільської ради на 2021 рік» очікується, що в бюджет Лаврівської  сільської  ради надійдуть кошти в сумі 830,0 тис.грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Тому з метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активації підприємницької діяльності.

Зокрема, внесено зміни в ставки земельного податку по кодах 01; 10, залишено на рівні 2020 року  ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по всіх кодах класифікацій  майна.

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І групи  платників єдиного податку залишаються на рівні попередніх років і встановлені в максимальному розмірі (І група – 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму). Враховуючи сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу на території Лаврівської сільської ради та близьке розташування до обласного центру – це не призведе до надмірного навантаження на бізнес.

 

Доходи місцевих податків і зборів за за 2019 рік склали:

Найменування

Фактично надійшло, тис.грн.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

66,752

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

33,472

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

35,158

Земельний податок з юридичних осіб

53,471

Земельний податок з фізичних осіб

190,488

Єдиний податок з фізичних осіб  (платники 1 групи)

297,585

 

Важливість проблеми при встановлені місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення сільського бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків і зборів на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення їх інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене,Лаврівською сільською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської  ради на 2021 рік» та публікується на офіційному сайті сільської  ради за адресою: https://lavrivka.vinrayrada.gov.ua.

Визначеня основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму не можливе оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів.

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв’язку з тим, що Податковий кодекс України чітко регламентує необхідність встановлення сільською радою місцевих податків і зборів до початку наступного бюджетного періоду, а також у зв’язку із тим, що місцеві податки і збори, встановлені рішеннями 47 сесії сільської ради 7 скликання від 26 червня 2019 року №1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської ради застосовуються лише у 2020 році.

2. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків і зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету громади місцевих податків і зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

3. Визначення та оцінка альтернативних  способів  досягнення  встановлення  цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1

Не прийняття запропонованого регуляторного акту

У разі неприйняття проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 статті 12 Кодексу, будуть застосовуватись ставки на рівні мінімальних, а плата за землю буде справлятися за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Очікувані втрати бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської  ради на 2021 рік» складатимуть 580,0 тис.грн., що не дозволить в повній мірі профінансувати заходи соціального, економічного значення територіальної громади (благоустрій, проведення ремонтних робіт та інше.)

Альтернатива №2

Прийняття запропонованого регуляторного акту 

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету у сумі 830,0 тис.грн.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійдуть кошти, що дозволить профінансувати в повному об’ємі видатки на благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставки податку враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади..   

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування:

 

Альтернатива

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні

Витрати відсутні.

Втрати місцевого бюджету в сумі 580,0 тис.грн. за рахунок сплати податків і зборів за ставками на рівні мінімальних та по земельному податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Альтернатива №2

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податків і зборів у сумі 830,0 тис. грн..

Створить сприятливі фінансові можливості місцевої ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з публікацією оголошення щодо громадського обговорення та надання пропозицій до проєкту регуляторного акта

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Альтернатива

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Сплата податків і зборів за ставками на рівні мінімальних та по земельному податку за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Втратять пільги соціально незахищені мешканці територіальної громади. Виконання не в повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів. Витрати пов’язані лише із сплатою плати за землю в сумі 235,0 тис.грн.

Альтернатива №2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання – відкритість та прозорість дій органів місцевого самоврядування.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Затрати часу, необхідні для вивчення Рішення про встановлення місцевих податків і зборів та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками, у сумі 380,0 тис.грн. (сума податку на нерухоме майно, плати за землю)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць *

0

0

0

46

46

Питома вага групи у загальній кількості відсотків

0%

0%

0 %

100 %

100,0%

*за даними Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області станом на 01.01.2020р.

 

Альтернатива

Вигоди

Втрати

Альтернатива №1

Суб'єкти господарювання – платники податків у 2021році будуть сплачувати податки і збори за мінімальними ставками, а земельний податок - за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Витрати пов’язані з платою за землюу сумі – 235,0 тис.грн.

 

Альтернатива №2

Забезпечуються досягнення цілей державного регулювання. Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування - враховані пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Затрати часу, необхідні для вивчення рішення про встановлення місцевих податків і зборів та обговорення проєкту рішення, і т.ін. у сумі 2,6 тис грн.. Сплата податків за запропонованими ставками, у сумі 830,0 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат, наведено у додатку 1 до цього АРВ.

 

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не розраховувалися.

4. Вибір найбільш оптимального  альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

4

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 830,0 тис.грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

2

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки і збори будуть сплачуватись за мінімальними ставками, а земельний податок буде сплачуватися за ставками встановленими на 31 грудня попереднього року. Зменшаться надходження до місцевого бюджету у сумі 580,0 тис.грн., а це не дозволить профінансувати в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Наповнення місцевого бюджету у сумі -830,0 тис. грн.  та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Сплата податків СПД та громадянами за обґрунтованими ставками

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати місцеві податки і збори за запропонованими ставками згідно рішення сільської ради

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Сплата місцевих податків і зборів за мінімальними ставками, а земельний податок буде сплачуватися за ставками встановленими на 31 грудня попереднього року

Зменшення надходжень у місцевий бюджет у сумі 580,0 тис.грн.

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

У разі неприйняття регуляторного акта, податки і збори будуть сплачуватись за мінімальними ставками, а земельний податок буде сплачуватися за ставками встановленими на 31 грудня попереднього року. Це спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих ставок місцевих податків і зборів, що є посильними для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Лаврівської сільської ради.

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Лаврівської сільської ради, інформації головного бухгалтера, спеціаліста по земельних питаннях, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проєкту рішення Лаврівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Лаврівської сільської ради на 2021 рік» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Лаврівської сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі 1 цього АРВ.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового Кодексу України.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у Додатку 1 до Аналізу регуляторного впливу (Додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта). Тест малого підприємництва, Додається.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

Згідно з вимогами Кодексу рада приймає рішення встановлення ставок місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період, тому термін дії даного регуляторного акту один рік – 2021 рік.

Обгрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до першого липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки і збори справляються виходячи з норм Податкового Кодексу України, а саме із застосуванням мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок які діяли до 31 грудня року що передує бюджетному періоду в якому планується застосування плати за землю (підпункт 13.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIXПрикінцеві положення ПКУ). Враховуючи норми Бюджетного і Податкового Кодексів України органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати місцеві податки і збори, що справляються у встановленому Податковим Кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року на який прийняті. 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

Сума надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією регуляторного акта, тис.грн.;

Кількість суб’єктів господарської діяльності та /або фізичних осіб на яких поширюється дія акта, осіб;

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта;

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту;

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Прогнозні та статистичні показники результативності:

 

Назва показника

2019 рік

(факт),

тис.грн.

2020 рік

(очікувані),

тис.грн.

2021 рік (очікувані в зв’язку з прийняттям рішення), тис.грн.

Сума надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

813,923

779,0

830,0

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

135,382

120,0

130,0

Плата за землю

243,959

235,0

250,0

Єдиний податокплатників першої групи

434,582

424,0

450,0

 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб – платників місцевих податків і зборів на яких поширюється дія акта*

--

--

1699

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта

2,0 години

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

832,605

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта

Високий

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Лаврівської сільської  ради;

- на стенді Лаврівської сільської  ради;

*за даними Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Лаврівської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

- статистичні

- аналітичні показники Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області;

- інформація головного бухгалтера Лаврівської сільської  ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

 

В.О. сільського голови                                                                              Г.В.Мельник

Додаток 1

до Аналізу регуляторного впливу

проекту Рішення   сесії 7 скликаннявід __ 2020 р.

 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Лаврівської сільської ради на 2021 рік»

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками малого  підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “      ” березня 2020 р. по “     ” березня 2020 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі (+опитування)

4

Обговорено запропоновані ставки податків і зборів. Отримано інформацію від представників мікро підприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

2

Проведення телефонних та інтернет-консультацій

5

Обговорено запропоновані ставки податків і зборів. Отримано інформацію від представників  мікропідприємництва щодо необхідних ресурсів, а саме їх витрат (витрат часу та матеріальних) на запровадження регулювання

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 46(одиниць),  мікро підприємництва.

питома вага суб’єктів мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (сплата податків і зборів), тис.грн.

615,000

-

-

6

Разом, тис.грн.

615,000

Х

--

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

46

8

Сумарно, тис.грн.

615,000

Х

--

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020році становить 4723 грн. та у погодинному розміні 28,31грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,5год.х28,31 грн. = 42,47

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,5год.х28,31грн. = 14,16

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

56,63

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

46

Х

0

16

Сумарно, тис.грн.

2,605

Х

0

 

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлюватимісцеві податки і збори, не змінюючи порядок їхобчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

615,000

 

 

0

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

2,605

 

 

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

 

617,605

 

 

0

 

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

0

 

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

617,605

 

0

 

6. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні головним бухгалтером Лаврівської сільської ради та під час консультацій, проведених із суб’єктами підприємництва, визначено, що ставки зазначених місцевих податків і зборів є прийнятними для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

В.о. сільського голови                                                                   Г.В.Мельник

Вик.Стяглик О.П.

0980501790

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж