23 сесія 7 скликання

   ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1. Про затвердження звіту сільського голови щодо здійснення виконання рішень 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 року

2. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2017 року

3. Про звіт відповідальної особи, яка розміщує інформацію на офіційному веб-сайті результати поіменного голосування в день проведення сесій сільської ради Петрощук А.Ю.

4. Про відміну рішення № 16 від 23 грудня 2016 року 19 сесії 7 скликання «Про преміювання сільського голови та секретаря сільської ради в 2017 році»

5. Про внесення змін в рішення Лаврівської сільської ради № 12.7 від 29.03.2007 р. 9 сесії 5 скликання «Про приватизацію земельних ділянок»

6. Про затвердження Положення про офіційний веб-сайт Лаврівської  сільської ради в інформаційній мережі Інтернет.

7. Про дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича.

8. Про затвердження результатів таємного голосування про дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови.

9. Про дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича

10. Про відкликання з відпустки секретаря сільської ради Мельник Галини Володимирівни.

                                                      У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я  № 1

 

«  25 »    квітня   2017 р.     

                                                   23   сесія  7 скликання
с. Лаврівка

   

Про затвердження звіту сільського голови

щодо здійснення виконання рішень 19 сесії

7 скликання від 23.12.2016 року

Заслухавши звіт Лаврівського сільського голови Козяр А.М. щодо здійснення виконання рішень  19 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року, відповідно до ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт Лаврівського сільського голови Козяр А.М. щодо здійснення виконання рішень 19 сесії 7 скликання від 23 грудня 2016 року схвалити (додається).

2. Доручити секретарю Лаврівської сільської ради Мельник Г.В. забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-еколномічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

Сільський голова                                                   А.М. Козяр

 


                                                         У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я  № 2

 

«  25 »    квітня   2017 р.     

                                                   23   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження звіту про виконання

сільського бюджету за 1 квартал 2017 р.

Керуючись п.17  частини 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 80 та відповідно до п. 23 ч.1 ст. 26 п.9 ст. 75, ст. 76, ст. 77 Бюджетного Кодексу України, розглянувши наданий головним бухгалтером звіт та пояснювальну записку про  виконання сільського бюджету за 1 квартал 2017 року, сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію головного спеціаліста-бухгалтера сільськоїради Петрощук А.Ю. з даного питання прийняти до відома.

2. Затвердити виконання сільського бюджету за 1 квартал 2017 року по доходах в сумі 844,8565 тис.грн. в т.ч. :

- по загальному фонду -752,219 тис.грн., в т.ч. :271,188 тис.грн., в т.ч. субвенції 410,745 тис.грн., фінасування 70,286 тис.грн.;

- по спеціальному фонду – 92,6375 тис.грн., в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки 1,2715 тис.грн., власні надходження бюджетних установ 9,696 тис.грн., цільові фонди1,875 тис.грн., надходження від продажу основного капіталу 23,293 тис.грн., фінасування 56,502 тис.грн.

3. Затвердити касові видатки сільського бюджету за 1 квартал 2017 року в сумі 574,3975 тис.грн., в т.ч. :

- по загальному фонду – 546,595 тис.грн.;

- по спеціальному фонду – 27,8025 тис.грн., в т.ч. благодійні внески, гранти та дарунки 1,2715 тис. грн., власні надходження бюджетних установ 11,267 тис.грн., інші кошти спеціального фонду 15,264 тис.грн.

 

Сільський голова                                                   А.М. Козяр

 


                                                        У К Р А Ї Н А                                       

                                              ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 3

«  25  »   квітня   2017 р.     

                                                   23    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про  звіт відповідальної особи, яка розміщує

інформацію на офіційному веб-сайті резуль-

тати поіменного голосування в день проведе-

ння сесій сільської ради Петрощук А.Ю.

Керуючись    Законом України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні « № 842-У111 від 26 листопада 2015 року, прийнявши до уваги висновок  постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1. Заслухати звіт відповідальної особи Петрощук Анни Юріївни про виконання обов»язкув по розміщенні на офіційному веб-сайті результати поіменного голосування в день проведення сесій сільської ради.

2 . Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

                                                                  

Сільський голова                                          А. М. Козяр

 


                                                       У К Р А Ї Н А                                       

                                            ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я  № 4

«  25 »    квітня   2017 р.     

                                                   23   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

   

Про відміну  рішення № 16 від 23 грудня

2016 року 19 сесії 7 скликання «Про пре-

міювання сільського голови та секретаря

сільської ради в 2017 році»

Керуючись  Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р.  «Про упорядкування структури та умов праці  працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  (зі змінами) та ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1.  Відмінити з 01 ттравня 2017 року преміювання сільського  голови та секретаря сільської ради.

2 . Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.                                                                

Сільський голова                                          А. М. Козяр


                                                       У К Р А Ї Н А                                       

                                           ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я  № 5

«  25 »    квітня   2017 р.     

                                                   23   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про внесення змін в рішення Лаврівської сільської

ради  № 12.7  від  29.03.2007 р. 9  сесії  5 скликання

«Про приватизацію земельних ділянок»

У відповідності ст.26 п. 34 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», п.12 Пекрехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву жительки с. Лаврівка Петренко Ірини Іванівни щодо внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради № 12.7 від 29.03.2007 р., «Про приватизацію земельних ділянок», враховуючи виснокок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1.  Внести зміни в рішення Лаврівської сільської ради № 12.7 від 29.03.2007 р. 9 сесії  5 скликання «Про приватизацію земельних ділянок» та викласти рішення в новій редакції:

Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) площею 0,20 га в т.ч. :

-        0,20 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврівка по вул. Незалежності б/н.

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища                                                                    

Сільський голова                                          А. М. Козяр

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №  6

 

« 25    »   квітня   2017 р.                                          23    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

 

Про затвердження Положення про офіційний

веб-сайт Лаврівської сільської ради в

інформаційній мережі Інтернет

Відповідно до п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", з метою вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту Лаврівської сільської ради у інформаційній мережі Інтернет, оприлюднення інформації про роботу сільської ради, підвищення  ефективності та прозорості її діяльності, забезпечення впливу на процеси, які відбуваються на території ради та для власного розміщення проектів нормативно-правових актів, рішень органу місцевого самоврядування, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Лаврівської сільської ради у інформаційній мережі Інтернет (далі - Положення), що додається.

2. Посадовим особам апарату сільської  ради:

- готувати  матеріали та надавати їх секретарю сільської ради для розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради;

- забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного веб-сайту сільської ради відповідно до Положення;

- взяти під персональну відповідальність контроль за змістом, актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Персональну відповідальність за дотримання умов розміщення інформації та забезпечення програмно-технічної підтримки веб-сайту Лавірвської сільської ради покласти на сільського голову Козяр А. М.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

                    Сільський голова                                             А. М. Козяр

                            Додаток №1

до рішення №   6    Лавірвської сільської ради
від « 25  »  квітня  2017 р.             23    сесія 7 скликання

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт Лаврівської сільської ради

в інформаційній мережі Інтернет

1.   Загальні положення

1.1.     Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади», відповідно до спільного наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 №327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2002 за № 1021/7309; відповідно до Указу Президента України від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та відповідно до інших нормативно-правових актів; відповідно до Регламенту Лаврівської сільськоїради.

1.2.          Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність Лаврівської сільськоїради та її виконавчого комітету здійснюється з метою підвищення ефективності висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

1.3.          Постачальниками інформації є: Лаврівська сільськарада, апарат Лаврівської сільськоїради, виконавчийкомітет Лаврівської сільськоїради, організації, підприємства та установи, підпорядковані Лаврівській сільськійраді.

1.4.          Офіційний веб-сайт Лаврівської сільської ради (далі – Веб-сайт) – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у інформаційній мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які перебувають у розпорядженні Лаврівськоїсільськоїради та забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

1.5.          Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Лаврівської сільськоїради, її органів, виконавчого комітету, постійних комісій, депутатських груп, депутатів сільськоїради, інформаційної взаємодії з громадськістю, надання інформаційних та інших послуг громадськості, взаємний обмін інформацією з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з діяльністю Лаврівської сільськоїради, з метою забезпечення впливу громадськості на процеси, що відбуваються у державі та на території сільської радизокрема.

1.6.          Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства України.Забороняється використовувати Веб-сайт у цілях, не пов’язаних з діяльністю сільськоїради, виконавчого комітету, депутатською діяльністю, а також з порушенням законодавства України.

1.7.          Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Право на зміну структури Веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать Лаврівськійсільській раді та її виконавчому комітету.

1.8.          Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного Веб-сайту Лаврівської сільськоїради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням, та прямим гіперпосиланням для Інтернет-ресурсів, на офіційний сайт Лаврівської сільськоїради.

 

2.              Класифікація та структура інформаційного наповнення офіційного       Веб-сайту Лаврівськоїсільськоїради

2.1.          Класифікація інформаційних матеріалів.

1.Класифікація та структура інформаційного наповнення офіційного Веб-сайту Великоолександрівської сільської ради

1.1.Класифікація інформаційних матеріалів.

Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного Веб-сайту Лаврівської сільськоїради, за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

-      статичні матеріали: ті, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

-      динамічні матеріали: ті, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися. Характерною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, навіть повністю зумовлене зовнішніми обставинами, приймається і виконується відповідальною особою, що виконує наповнення власної частини Веб-сайту.

-      потокові матеріали: ті, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час (кілька днів, а іноді і годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження. Ці матеріали надходять на Веб-сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автоматизованому) режимі. Потокові матеріали зберігаються на Веб-сайті лише до чергового оновлення. Вони відображаються на статичних чи динамічних НТМL-сторінках у вигляді одного з їхніх структурних елементів.

1.2.          Структура інформаційних матеріалів.

2.2.          Структура інформаційних матеріалів.

Організація інформаційних матеріалів на Веб-сайті має ієрархічну структуру, що передбачає розміщення даних на декількох рівнях в розділах порталу (на веб-сторінках). У середині веб-сторінок допускаються впорядковані або окремі перехресні посилання на будь-які рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв’язку між даними. Такий взаємозв’язок становить гіперструктуру порталу і забезпечує максимальну прозорість його структури. Контроль за актуальністю гіперпосилань здійснюється програмно та візуально.

Визначення одиниць структури.

Частина – найбільша одиниця розподілу сайту, що відповідає одному з головних об’єктів.

Розділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі. Розділ може включати декілька сторінок.

Підрозділ – сукупність даних та супутні їм елементи структури і дизайну, що відповідають окремій темі та упорядковані у ієрархічну структуру певного розділу.

Сторінка – окрема сукупність даних НТМL-структури. Елементи сторінки: текст, таблиця, зображення. Елементи сторінки є складовими частинами або «одноосібними» носіями блоків (елементів) інформації.

Документ – файл відмінної від НТМL-сторінки структури, на який є посилання зі сторінок сайту.

2.3.          Типи розділів, сторінок та елементів сторінки.

2.3.1.     Типи розділів:

-      інформаційний – розділ, основне призначення якого надавати інформацію; він містить усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;

-      комунікаційний – розділ, основне призначення якого одержати інформацію від користувача і після первинної її обробки надати відповідь у вигляді сторінки;

-      обов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3;

-      необов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена важливістю відповідної інформації та функцій для досягнення мети та виконання завдання Веб-сайту. Технічна реалізація механізму створення структури сайту передбачає можливість довільного включення такого розділу до складу Веб-сайту.

2.3.2.     Типи сторінок:

а)     за місцем в ієрархії:

-      кінцева – сторінка, на якій відсутні упорядковані переліки посилань;

-      переліковуюча – сторінка, яка має упорядковані переліки посилань на інші сторінки сайту;

б)     за засобом відображення:

-      повна – сторінка, яка займає максимальне відведене параметрами браузера вікно і заміщує попередню;

-      обмежена – сторінка, яка має додаткове значення, займає задану сервером площу при збереженні попередньо викликаної сторінки;

в)     за включенням загального стилю:

-      стильова – сторінка, на якій присутні елементи загального дизайну сайту;

-      унікальна – сторінка, яка має унікальний вигляд з метою збільшення інформативності, зручності для роздрукування, підкреслення особливостей змісту;

г)     за механізмом їх створення:

-      статична – сторінка, яка зберігається на сервері у вигляді файлу;

-      динамічна – сторінка, яка створюється у відповідь на дії користувача;

д)     за критерієм можливості їх тиражування:

-      примірник – сторінка, яка, маючи власний інформаційний зміст, може бути еталоном для створення сторінки такого типу шляхом копіювання;

-      окрема – сторінка, яка створюється в одному примірнику для відображення конкретної інформації унікальної структури;

е)     за призначенням:

-      блок-схема – карта частини сайту типу блок-схеми;

-      загальна – загальні дані теми та переліки посилань;

-      стаття – монолітний текст із зображеннями об’єктів, що розглядаються на сторінці;

-      набір статей – структурований текст, що вміщує заголовки статей, тексти статей, ілюстрації;

-      мапа – мапа населеного пункту;

-      інтерактивна мапа – інтерактивна мапа населеного пункту;

-      схема – схема проїзду;

-      вільна схема – схема умовно вільної структури;

-      презентація – таблиці, графіки та діаграми в супроводі тексту;

-      текст для друку – текст для друку;

-      комунікаційна – сторінка, яка є лише місцем для розміщення форми.

2.3.3.     Типи елементів сторінки:

а)     за принципом необхідності:

-      обов’язковий;

-      необов’язковий;

б)     за принципом включення до атрибутів загального стилю сайту:

-      атрибут загального стилю;

-      звичайний атрибут (можна не вказувати).

2.3.4.     Типи тексту:

-      заголовок – короткий, певним чином виділений текст;

-      короткий опис – загальна інформація, скорочений виклад тексту;

-      абзац – текст значного обсягу, відокремлений від інших елементів сторінки;

-      перелік – структурований текст, кожен елемент якого являє собою відокремлений заголовок або один з послідовності ординарних рядків;

-      текстове меню – сукупність словосполучень, на кожне з яких пов’язано декілька посилань.

2.3.5.     Типи таблиць:

-      зовнішня – таблиця, як правило, без рамок, для структурного розміщення інших елементів, що включають тексти, зображення, таблиці;

-      внутрішня – таблиця, призначена для структурного відображення таблично-орієнтованих даних.

2.3.6.     Типи форм:

-      повна – багатоелементна форма для виконання великої кількості операцій введення та вибору даних для передачі на сервер, як правило, займає значну частину сторінки;

-      вбудована – форма, у складі якої лише декілька елементів, що призначені для багаторазової передачі на сервер коротких повідомлень, наприклад, запитів для пошуку.

2.3.7.     Типи зображень:

-      ілюстраційне – зображення, що не має елементів інтерактивності;

-      інтерактивне – зображення, з яким пов’язано посилання;

-      графічна мапа – зображення, з різними частинами якого пов’язано декілька посилань.

2.4.          Інформаційна структура Веб-сайту.

2.4.1.     Інформаційна структура частини Веб-сайту, за наповнення якої відповідає певний підрозділ сільськоїради, повинна бути адекватна відповідній предметній області. Інформаційне наповнення має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо.

2.4.2.     Класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову.

2.4.3.     Ієрархічна підпорядкованість матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості.

2.4.4.     Назви класифікаційних рівнів (розділів, підрозділів) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів.

2.4.5.     Статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно до тематики.

2.4.6.     Розміщення матеріалів на окремих сторінках Веб-сайту повинно визначатися ефективністю їх використання – одна сторінка може відповідати одній або декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її цілісність і зручність доступу до даних.

2.5.          Перелік технічного та програмного забезпечення, необхідного для розміщення інформації Веб-сайті в інтерактивному режимі та на основі НТМL-форм.

2.5.1.     Вимоги до програмного забезпечення:

-      графічний Інтернет-браузер (рекомендовано використовувати браузери ІnternetЕхрlorer версії не нижче 7.0., Google Chrome, Firefox) з підтримкою кирилиці;

-      Windows версії не нижче ХР, Ubuntu Linux версії не ниже 12.04.4., наявність спеціальної програми для автоматичної взаємодії.

2.5.2.     Мінімальні вимоги до технічного забезпечення:

-      комп’ютер не нижче Intel Celeron CPU 2.00GHz, AMD Sempron 2.50GHz з модемом, наявність каналу 128 Кбіт для під’єднання до мережі Інтернет;

-      джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме живленням обладнання не менше, ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного вимкнення електроживлення.

 

3.              Порядок інформаційного наповнення та актуалізації змістовної  частини Веб-сайту.

3.1.          Інформація, що повинна обов’язково розміщуватися на Веб-сайті постачальниками інформації:

-      найменування органу;

-      основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;

-      інформація про структуру та керівництво сільськоїради та виконавчого комітету (номери телефонів, адреси електронної пошти);

-      місцезнаходження органу, його структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти);

-      план-схеминаселених пунктів;

-      основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;

-      перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;

-      перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;

-      інформація про структурні підрозділи, їх функції, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників та працівників;

-      розпорядок роботи органу та години прийому керівництвом;

-      нормативно-правові акти сільськоїради, виконавчого комітету, регуляторні акти;

-      проекти рішень сільськоїради, виконавчого комітету;

-      база рішень сільськоїради, виконавчого комітету, розпоряджень сільськогоголови, регуляторних актів, угод що мають суспільне значення;

-      інформація про пленарні засідання сільськоїради: розклад засідань сільськоїради, порядок денний, інформація про хід пленарних засідань, результати розгляду (голосування) та результати поіменних голосувань депутатів сільськоїради з питань порядку денного, відео- та аудіозаписи пленарних засідань;

-      інформація про депутатський корпус (електроні адреси, номери телефонів тощо), відомості про депутатів сільськоїради в т.ч. фотографічне зображення, депутатські фракції і групи, постійні, тимчасові комісії та будь-які комісії створені в межах сільськоїради та її виконавчого комітету;

-      щорічні звіти сільськогоголови за звітний період, депутатів, голів комісій та інших визначених осіб;

-      перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій сільськоїради;

-      перелік протокольних доручень сільськоїради із зазначенням відповідальних осіб та строки їх виконання;

-      акти індивідуальної дії, видані Лаврівською сільською  радою, її виконавчим комітетом та сільськимголовою;

-      звернення депутатів сільськоїради;

-      порядок денний наступної сесії;

-      інформація про дату, час та місце засідання всіх комісій сільськоїради, виконавчого комітету та комісій при сільському голові;

-      перелік питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

-      інформація про проблеми та напрямки економічного розвитку населених пунктів сільської ради;

-      перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення;

-      зразки документів та інших матеріалів, необхідних для оформлення звернення громадян до органу місцевого самоврядування;

-      інформація про порядок та процедуру отримання земельної ділянки;

-      інформація про виконання місцевогобюджету;

-      інформація про установи та заклади соціальної сфери;

-      інформація про цільові програми у відповідній сфері;

-      оголошення про проведення ремонтних та будівельних робіт, що можуть стати перешкодою для стабільного функціонування сільськоїінфраструктури;

-      відомості про наявні вакансії;

-      перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, спортивних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території сільської ради, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;

-      перелік об’єктів комунальної власності;

-      перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);

-      фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;

-      відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-      порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;

-      положення про офіційний Веб-сайт Лаврівськоїсільськоїради;

-      питання, винесені на місцевий референдум, громадські слухання, опитування;

-      результати референдумів, громадських слухань, опитувань;

-      оприлюднення відповідей на найбільш поширені звернення та іншої інформації, широкого обговорення актуальних суспільних проблем та вивчення громадської думки про шляхи їх розв’язання;

-      посилання на веб-сайти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

-      прізвище, ім`я, по батькові та контактні дані посадової особи, що відповідальна за інформаційне наповнення та актуалізацію змістовної частини Веб-сайту;

-      новини та події, які відбуваються на території сільської ради, або стосуються її життя, з зазначенням автора новини або джерел отримання;

-      телефони гарячих ліній;

-      офіційна інформація;

-      історія населених пунктів;

-      інформація про об’єкти культурної спадщини, об’єкти, що перебувають під охороною держави;

-      інформація щодо релігійних установ та організацій з зазначенням контактної інформації;

-      посилання на блоги депутатів та посадових осіб виконавчого комітету Лаврівськоїсільськоїради;

-      фотогалерея;

-      оголошення.

3.2.          Лаврівською сільськоюрадою на Веб-сайті додатково розміщується така інформація:

-      сучасна територія та історія населених пунктів сільської ради;

-      інфраструктура населених пунктів, статистична інформація;

-      відомості про транспортну інфраструктуру;

-      засоби комунікації, промисловість;

-      створення привабливих інвестиційних умов;

-      розвиток туризму, тощо;

-      відомості про розвиток науки і освіти;

-      посилання на інші Інтернет-ресурси організацій та установ сільської ради.

3.3.          На Веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку постачальники інформації вважають за доцільне оприлюднити.

3.4.          На Веб-сайті обов’язково розміщуються або дублюються, у разі наявності, усі бази даних та документи, що можуть бути оприлюднені і не містять державних або службових таємниць. Не допускається розміщення інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Контроль за виконанням вимог цього пункту покладається на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на голову та секретаря Лаврівської сільської ради.

3.5.          Інформація, що розміщується на Веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

3.6.          Інформація на Веб-сайті подається державною мовою.

3.7.          Робота із зверненнями, побажаннями, пропозиціями громадян, що надходять на Веб-сайт.

3.7.1.     Електронні звернення громадяни надсилають на адресу електронної скриньки Лаврівської сільської ради lavrivka-s-r@ukr.net.

3.7.2.      Електронні звернення, що надходять на Веб-сайт,реєструються як звернення громадян, при наявності обов’язкових реквізитів передбачених законом «Про звернення громадян».

 

4.              Організація робіт, що забезпечують функціонування Веб-сайту

4.1.          Інформаційне наповнення Веб-сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених посадовими та службовими особами місцевого самоврядування,  установами та організаціями, що належать до комунальної власності ради.

4.2.          З пропозицією щодо розміщення інформації на Веб-сайті сільської ради можуть звернутися інші підприємства, установи, організації, громадські товариства та мешканці сіл, якщо запропоновані матеріали будуть сприяти популяризації сіл, залученню інвестицій, висвітленню визначних подій сіл, наданню інформації про видатних людей сіл.

4.3.          Матеріали для розміщення на Веб-сайті надаються секретарю ради, який здійснює інформаційне наповнення веб-сайту самостійно.

4.4.          Технічне обслуговування Веб-сайту можуть здійснювати сторонні організації, з якими укладені відповідні договори.

4.5.          Інформація надається в електронному вигляді на переносних носіях інформації (CD/DVD диски, флеш-карти) або електронною поштою із супроводжувальним  листом.                                                                                                                                                 

4.6.          Склад та періодичність подання інформації для Веб–сайту залежить від виду матеріалів згідно п. 2.1 даного Положення,   поточних змін інформації і потреби її поновлення.

4.7.          Інформація, розміщена на Веб-сайті оновлюється невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документу, після створення чи зміни інформації, зазначеної у п. 3.1 даного Положення.

4.8.          Структура та дизайн Веб-сайту затверджуються головою сільської ради. Пропозиції щодо зміни структури, дизайну та функціонування Веб-сайту можуть подаватися виконавчим комітетом, депутатами сільської ради та громадянами в порядку, визначеному законодавством.

Секретар сільської ради                               Мельник Г. В.


                                                       У К Р А Ї Н А                                       

                                           ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я  № 7

 

«  25  »   квітня   2017 р.     

                                                    23   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про  дострокове припинення повноважень

Лаврівського сільського голови Козяра Ана-

толія Михайловича

Керуючись  п.2. п.3  ст. 79  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», у зв»язку з незабезпеченням здійснення наданих повноважень, Лаврівським сільським головою Козяром Анатолієм Михайловичем, прийнявши до уваги висновок  постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1. Достроково припинити повноважепння Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича

2. Дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича провести шляхом таємного голосування.

2 . Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.                                                        

Сільський голова                                          А. М. Козяр

                                      

                                                    У К Р А Ї Н А                                       

                                        ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я  № 8

« 25  »   квітня  2017 р.     

                                                   23  сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження результатів таємного

голосування про дострокове припинення

повноважень Лаврівського сільського голо-

ви  Козяра Анатолія Михайловича

Керуючись   ст.ст. 26,  79  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», прийнявши до уваги результати таємного голосування, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1. Затвердити результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича ( копія Протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень сільського голови Козяра Анатолія Михайловича додається).                                                                                      

Сільський голова                                          А. М. Козяр


                                                    У К Р А Ї Н А                                                                                    ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я  № 9

« 25  »   квітня   2017 р.     

                                                  23    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про  дострокове припинення повноважень

Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича

Керуючись  п.2. п.3  ст. 79  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», прийнявши до уваги результати таємного голосування, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1. Достроково припинити повноважепння Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича.                                                               

Сільський голова                                          А. М. Козяр

 

                                                   У К Р А Ї Н А                                                                                     ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                       ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                             Р І Ш Е Н Н Я  № 10

«  25  »   квітня    2017 р.     

                                                   23   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про відкликання з відпустки секретаря 

Лаврівської сільської ради Мельник Галини Володимирівни

Керуючись  ст.ст. 26; 42, 50, 79  Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», у зв»язку з достроковим припиненням повноважень Лаврівського сільського голови  Козяра Анатолія Михайловича, сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1. Відкликати з відпустки секретаря сільської ради Мельник Галину Володимирівну з 26 квітня 2017 року.

2 . Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

                                                                     

Сільський голова                                          А. М. Козяр

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж