24 сесія 7 скликання

                                             ПОРЯДОК   ДЕННИЙ :

 

1.  Про покладення обов»язків сільського голови на секретаря сільської ради Мельник Галину Володимирівну.

                                                          У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                         

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   № 1

« 04  »   травня   2017 р.     

                     24     сесія  7 скликання 

с. Лаврівка

   

Про покладення обов’язків сільського голови  

на секретаря сільської ради Мельник Галину

 Володимирівну

Керуючись  ст.ст. 26;  42;  50; 59;  79   Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.3.2.5. Статуту територіальної громади Лаврівської сільської округи Вінницького району Вінницької області, затвердженого 16 сесією 3 скликання від 28.09.2001 р., в зв’язку з достроковим припиненням повноважень  сільського голови Козяра Анатолія Михайловича,  прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань  молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :      

1.  Виконання обов’язків сільського голови  покласти на секретаря сільської ради Мельник Галину Володимирівну, з правом першого підпису на фінансових, банківських документах та фінансовій звітності

2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку.

В.о. сільського голови                                      Г.В. Мельник  

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж