25 сесія 7 скликання

                                                                      25  сесія  7  скликання – 23.05.2017   

                                                   ПОРЯДОК   ДЕННИЙ :

1.  Про  внесення змін до рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

Інформує :                            Петрощук А.Ю.           головний спеціаліст-бухгалтер

2. Про виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт даху Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ»

Інформує :                            Петрощук А.Ю.           головний спеціаліст- бухгалтер

3. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Лаврівської територіальної громади майна з спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Інформує :                             Мельник Г.В.               в.о. сільського голови

4. Про затвердження складу тендерного комітету та положення про тендерний комітет

Інформує :                             Петрощук А.Ю.           головний спеціаліст-бухгалтер

5. Про внесення змін до рішення № 3 від 17.02.2017 р. 21 сесії 7 скликання «Про орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Лаврівської територіальної громади

Інформує :                             Мельник Г.В.              в.о. сільського голови

6. Про надання дозволу на списання майна комунальної власності Лаврвської територіальної громади.

Інформує :                              Мельник Г.В.              в.о. сільського голови

7. Про затвердження переліку об’єктів, що відчужуються по Лаврівській сільській раді Вінницького району Вінницької області.

Інформує :                               Мельник Г.В.              в.о. сільського голови

8. Про надання в оренду частини приміщення Лаврівського сільського будинку культури.

Інформує :                               Мельник Г.В.              в.о.сільського голови

9. Про внесення змін до рішення № 13 від 23 грудня 2016 року 19 сесії 7 скликання «Про затвердження «Положення  про преміювання працівників Лаврівської сільської ради на 2017 рік»

Інформує :                               Мельник Г.В.                 в.о. сільського голови

10. Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань  виконуючій обов’язки сільського голови Мельник Г.В.

Інформує :                                Петрощук А.Ю.             головний спеціаліст-бухгалтер

              

                                                                                                            

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №   1

«   23  »   травня   2017 р.                                                               25  сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про внесення змін до рішення

19 сесії  7 скликання від 23.12.2016 р.

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

Згідно п.23,25 ст.26, п.4 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст.78 «Бюджетного Кодексу України», клопотання директора Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, висновки постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку,  бюджету, комунальної власності, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1.1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету по КБКД 41035000 «Інші субвенції» в  сумі 38567,00 грн. та внести відповідні зміни в додаток №1 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №1 даного рішення.

1.2. Збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету по КБКД 41035000 «Інші субвенції» в  сумі 40000,00 грн. та внести відповідні зміни в додаток №1 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №1 даного рішення.

1.3. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 38567,00 грн. ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 38567,00 грн., а саме:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 28770,00 грн., для придбання та заміни шести металопластикових вікон для Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ,

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 9797,00 грн., на відшкодування педагогічним працівникам понесених фактичних витрат на проїзд до Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ та внести відповідні зміни в додаток №2 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №2 даного рішення.

1.4. Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) сільського бюджету в сумі 40000,00 грн. ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 40000,00 грн., а саме:

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 40000,00 грн., для виготовлення проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт даху Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, та внести відповідні зміни в додаток №2 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №2 даного рішення.

2. Внести зміни у показники міжбюджетних трансфертів згідно з додатком №3 даного рішення, у перелік програм спеціального фонду сільського бюджету, згідно з додатком №4 даного рішення, у перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів спеціального фонду сільського бюджету, згідно з додатком №5 даного рішення.

3. Головному спеціалісту - бухгалтеру провести необхідні зміни  до бюджету сільської ради згідно з п.1 даного рішення.

4. Додатки №1,2,3,4,5  даного рішення є його невід’ємною частиною.

 

В. О. сільського голови                                             Мельник Г. В.                                    

                                                                          

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №  2

«  23  »   травня  2017 р.                                                            25    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

 

Про виготовлення проектно-кошторисної

документації «Капітальний ремонт даху

Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ»

 

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист директора Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ Богдан Н. П.,та висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності з даного питання,сільська рада

В И Р І Ш И Л А:         

            1. Надати дозвіл на виготовлення проектно - кошторисної документації «Капітальний ремонтдаху Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ Вінницького району Вінницької області».

            2. Провести експертизу вищевказаної проектно-кошторисної документації та подати її на затвердження сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В. О. сільського голови                                             Мельник Г. 

 

                                                             У К Р А Ї Н А                                                                                    

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
            

                                                        Р І Ш Е Н Н Я №  3

 

«   23   »    травня  2017   р.                                                             25   сесія  7    скликання                                                      

с. Лаврівка

Про надання   згоди на прийняття в комунальну

власність   Лаврівської  територіальної громади

майна з спільної власності територіальних  гро-

мад сіл, селищ району .                                                                                                                                                               

Згідно  ст. ст. 26 ; 60  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», розглянувши клопотання  відділу освіти  Вінницької райдержадміністрації, щодо надання згоди по передачі в комунальну власність  Лаврівської територіальної громади шкільні  підручники  з спільної власності  територіальних громад сіл, селищ району, враховуючи висновки постійної комісії з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної  власності, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати згоду на прийняття  в комунальну власність Лаврівської територіальної громади, а саме для Медвідського НВК : ЗОШ 1 ст.- ДНЗ  шкільні підручники , саме:

п/п

                          Назва підручника

Кількість

(шт)

  Ціна,

грн.

   Сума(грн.)

1

Стус  «Хрестоматія української дитячої літератури для читання»  1-2 кл.

3

22-49

        67-47

2

Стус  «Хрестоматія української дитячої літератури для читання»  3-4  кл.

6

22-33

133-98

 

                ВСЬОГО

9

 

201-45

Всього 9 (дев’ять)  підручників на суму  201-45 грн. (Двісті одна  грн. 45 коп.)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                                        Г.В. Мельник

 

 

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТі

Р І Ш Е Н Н Я   №  4

«  23  »   травня   2017 р.                                                            25    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про затвердження складу тендерного

комітету та положення про тендерний

комітет

З метою організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для власних потреб за рахунок коштів сільського бюджету с. Лаврівка, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу», керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності з даного питання,сільська рада

В И Р І Ш И Л А:   

  1. Створити тендерний комітет виконавчого комітету Лаврівської сільської ради та затвердити його персональний склад згідно з додатком 1.

            2. Затвердити Положення про тендерний комітет Лаврівської сільської ради згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В. О. сільського голови                                             Мельник Г. В.

 

                       Додаток №1

до рішення №  4 Лавірвської сільської ради від « 23 »  травня  2017 р.

25  сесія 7 скликання

С К Л А Д

тендерного комітету виконавчого комітету

Лаврівської сільської ради

Мельник Галина

Володимирівна

– виконуюча обов’язки сільського голови, голова комітету

 

 

Члени комітету:

 

 

 

Петрощук Анна

Юріївна

– головний – спеціаліст бухгалтер сільської ради

 

 

Закревська Ольга

Василіна

– касир – рахівник сільської ради

 

 

Очеретний Анатолій

Григорович

- інспектор з обліку земель сільської ради

 

 

Гуменюк Ольга

Юріївна

– бухгалтер Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ

 

 

 

                          Додаток №2

до рішення № 4  Лавірвської сільської ради від « 23 »  травня   2017 р.

25   сесія 7 скликання

Положення про тендерний комітет

виконавчого комітету Лаврівської сільської ради

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розробленого відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загаліні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету , а також їх права, обовязки та відповідальність.
    1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) – посадові та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
    1.3. Замовник – виконавчий комітетЛаврівської сільської ради.
    1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
   1.5. Комітет у своїй дліяльності керуються Законом, іншими нормативно – правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

              2. Засади діяльності тендерного комітету

    2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього  затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п`яти осіб. У разі якщо кількість посадових осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п`ять осіб, до складу комітету мають входити всі посадові особи замовника.
   2.2.  До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної  Республіки Крим та депутати місценвих рад.
       Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасникак чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об`єктивність і неупередженість прийняття  рішень щодо вибору переможця закупівлі.
     2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова,  який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі  надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
    2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
     У разі відсутності голови комітету його обов`язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників колови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов`язки голови комітету на період своєї відсутності ).
    За відсутності секретаря комітету його його обов`язки виконує інший член комітету, визначений його головою
    Рішення голови комітету щодо призначення запступника (заступників)  голови та секратаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету тавирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
   2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.
    Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.
    Перелік питань, що підлягають розгляду на засідані комітету, та порядок денний доводиться до відома членів комітету до початку засідання.
    2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
      Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засідані, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

                       3. Головні функції комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

       У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

-          планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

-          здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

-          забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-          забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

-          забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

-          надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

-          здійснення інших дій, передбачених Законом.

 3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

                     4. Права та обов'язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:

 -  брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

   -   аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

-    виносити питання на розгляд комітету;

-    прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

-    одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

-   уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

-   ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

-   здійснювати інші дії, передбачені Законом.
 4.2. Члени комітету зобов'язані:

-  брати участь у всіх його засіданнях особисто;

-  організовувати та проводити процедури закупівель;

-  забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-  дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

-  здійснювати інші дії, передбачені Законом.
 4.3. Голова комітету:

-  організовує роботу комітету;

-  приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

-  визначає дату і місце проведення засідань комітету;

-  пропонує порядок денний засідань комітету;

-  веде засідання комітету;

-  уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

-  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.3. Секретар комітету забезпечує:

-  ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

-  оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

-  за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

-  зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

-  дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

-  розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

-  виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

                                5. Відповідальність

5.1.  Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.
5.2.  За порушенням вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

5.3. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 


Секретар сільської ради                               Мельник Г. В.

         

 

                                                                У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                       

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 5

« 23  »   травня   2017 р.     

                                                25      сесія  7 скликання

с. Лаврівка   

Про внесення  змін до  рішення № 3 від 17.02.2017 р.

21 сесії 7 скликання «Про орган приватизації жит-

лового фонду, що перебуває  у комунальній власнос-

ті Лаврівської територіальної громади»

            Керуючись   Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Законом України «Про приватизацію Державного житлового фонду»  від 19.06.1992р. № 2482-ХII, Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992р. № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженим Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009р. № 396, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29.01.2010р. № 109/174043, прийнявши до уваги рішення № 9 «Про дострокове припинення повноважень Лаврівського сільського голови Козяра Анатолія Михайловича»  від 25 квітня 2017 р. 23 сесії 7 скликання ,  висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада 

                                                                 ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення № 3 «Про орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Лаврівської територіальної громади» в додаток № 1 «Склад органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Лаврівської територіальної громади»  від 17 лютого 2017 року 21 сесії 7 скликання , а саме:

-   виключити Козяра Анатолія Михайловича – голова органу приватизації (сільський голова);

-   включити  Мельник Галину Володимирівну – голова органу приватизації (в.о. сільського голови).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                      Г.В. Мельник  

         

 

                                                            У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                    

                                                            Р І Ш Е Н Н Я    № 6

« 23  »   травня    2017 р.     

                                                   25    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

 

Про надання дозволу на списання майна комунальної

власності Лаврівської територіальної громади

Керуючись  ст.ст. 26;  60   Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», на виконання рішення № 6 від 11 листопада 2016 року 16 сесії 7 скликання «Про відчуження майна, будівлі будинку за адресою с. Медвідка вул. Золота, 1А Вінницького району Вінницької області, яке являється власністю Лаврівської територіальної громади», рішення № 4 від 17 лютого 2017 року 21 сесії 7 скликання «Про затвердження  протоколу проведення аукціону», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1.  Надати дозвіл на списання майна комунальної власності Лаврівської територіальної громади – нежитлового будинку загальною площею 56,8 кв.м. розташований за адресою Вінницька область, Вінницький район, с. Медвідка вул. Золота, 1А (додаток №1 додається).

2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності..

 

В.о. сільського голови                             Г.В. Мельник

 

 

                                                                 Додаток № 1  до рішення сільської  ради

                                                                          № 6   від «23» травня 2017 року 25 сесії 7 скликання

                Перелік основних засобів по Лаврівському сільському будинку культури,

                                                які підлягають списанню

№ пп

Інвен-

тарний

номер

Повне найменування

основного засобу

Кіль-

кість

Од.

вимір

Первісна

вартість

Знос з початку

експлуатації

Залишкова

вартість

Рік випуску

Сума

%

 

1

2

3

 4

6

7

8

9

10

       1

 

10310011

Будинок

  1

шт.

2000.00

2000.00

100%

   -

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Г. В. Мельник             

 

 

                                                                                                               

                                                                У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                       

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 7

« 23  »   травня   2017 р.     

                                                25     сесія  7 скликання

с. Лаврівка

   

Про затвердження переліку об’єктів,

що відчужуються по Лаврівській сіль-

ській раді Вінницького району Вінни-

цької області.

Керуючись  ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель  державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державний земельний кадастр»,  прийнявши до уваги рішення № 4 «Про затвердження протоколу проведення аукціону» від  17 лютого 2017 року 21 сесії 7 скликання,  висновок постійної комісії з соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,   сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :       

1.  Затвердити слідуючий перелік об’єктів, що відчужуються по Лаврівській сільській раді :

- земельна ділянка площею 0,04 га по вул. Золота, 1А с. Медвідка Вінницького району Вінницької області, кадастровий номер 0520682600:03:002:0183 для будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови.

 

2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законност

 

В.о. сільського голови                                      Г.В. Мельник  

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                   

                                                                Р І Ш Е Н Н Я  № 8

« 23  »  травня   2017 р.     

                                             25    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

   

Про  надання в оренду частини приміщення

Лаврівського сільського будинку культурни

Згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального миайна», рішення №4 «Про управління майном, об’єктами, які є комунальною власністю Лаврівської територіальної громади в новій редакції» від 21 грудня 2012 року 19 сесії 6 скликання, розглянувши клопотання директора ТОВ «Мобіт» Апалькова І.О. про надання в оренду частини приміщення Лаврівського сільського будинку культури, враховуючи висновок  постійної комісії з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної  власності, сільська  рада

                                                                  ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл ТОВ «Мобіт» на встановлення інтернет - вишки за адресою Лаврівський сільський будинок культури, вулиця Незалежності, будинок 1 А, село Лаврівка, Вінницького району, Вінницької області.

 

2. Надати ТОВ «Мобіт» в оренду частину приміщення Лаврівського сільського будинку культури для розміщення обладнання на встановлення інтернет - вишки за адресою Лаврівський сільський будинок культури, вулиця Незалежності, будинок 1 А, село Лаврівка, Вінницького району, Вінницької області, площею 5 кв. м.

3. Заключити договір оренди з ТОВ «Мобіт» на оренду частини приміщення Лаврівського сільського будинку культури вулиця Незалежності, будинок 1 А, село Лаврівка, Вінницького району, Вінницької області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                                        Г.В. Мельник

 

 

                                                            У К Р А Ї Н А                                      

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                     

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 9

« 23 »  травня  2017 р.     

                                                    25    сесія  7 скликання

с. Лаврівка

 

Про внесення змін до рішення № 13 від 23 грудня 2016 року

19 сесії 7 скликання «Про затвердження «Положення про

преміювання працівників Лаврівської сільської ради на 2017рік»

Керуючись  ст.ст. 26   Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарту органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                               ВИРІШИЛА :       

1.  Внести зміни до рішення № 13 від 23 грудня 2016 року 19 сесії 7 скликання  «Про затвердження Положення про преміювання  працівників Лаврівської сільської ради на 2017 рік», а саме п.2.1 даного рішення викласти в наступній редакції :

-          Преміювання  працівників сільської ради та встановлення їм надбавок  здійснюється за поданням сільського голови на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків, завдань та затвердженням  сесією сільської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності..

 

В.о. сільського голови                                            Г.В. Мельник  

 

 

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №   10

« 23 »  травня  2017 р.                                                            25   сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про  надання  матеріальної допомоги

для вирішення соціально – побутових

питань виконуючій обов’язки сільського

голови Мельник Г. В.

Розглянувши заяву виконуючої обов’язки сільського голови Мельник Галини Володимирівни про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань та відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про впорядкування оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності з даного питання,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:         

            1. Надати виконуючій обов’язки сільського голови Мельник Галині Володимирівні матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати згідно чинного законодавства.

            2. Головному спеціалісту – бухгалтеру провести відповідні розрахунки відповідно до затвердженого кошторису.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В. О. сільського голови                                             Мельник Г. В.

 

 

 

                                              

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж