26 сесія 7 скликання

                                                                                                                                                               

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТ

Р І Ш Е Н Н Я   №  1

«  21 »    червня     2017 р.                                             26  сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про затвердження  штатного   розпису

Лаврівської сільської ради з 26.05.2017

року

Відповідно до ст.ст. 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. № 268, та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи висновок постійної комісії соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення № 1 від 31 січня 2017 року 20 сесії 7 скликання «Про затвердження в новій редакції структуру та чисельність Лаврівської сільської ради з 01.02.2017 р.», а саме в додаток № 1 взамін посади «бухгалтер-оператор комп’ютерного набору» слід читати «оператор комп’ютерного набору-бухгалтер»

2. Затвердити штатний розпис Лаврівської сільської ради з 26 травня 2017 року у відповідності до Постанови КМУ № 353 від 24.05.2017 року (додаток № 1  до даного рішення додається)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В. О. сільського голови                                                       Мельник Г. В.

 

 

 

                 Додаток №1

до рішення №  1 Лаврівськоїсільської ради            від « 21 »   червня   2017 р.

            26   сесія 7 скликання

                                                                 

                                         Штатний розпис

            Лаврівської сільської ради   станом на  26.05.2017 р.

 

п/п

        Назва  посад

      Кількість

штатних посад

Посадовий

оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

               2

           3

         4

              5

1

Сільський голова

1

4300

4300

2

Секретар

1

4100

4100

3

Головний спеціаліст-бухгалтер

1

3200

3200

4

Інспектор з обліку земель

1

2118

2118

5

Касир-рахівник

0,5

2118

1059

6

Оператор комп’ютерного  набору-бухгалтер

0,5

2049

1024,50

 

         Усього

5

Х

15801,5

Секретар сільської ради                                                 Г.В. Мельник

 

                                                                                   

                                           

                                                          УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №  2

 

«   21  »    червня     2017 р.                                           26    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про встановлення надбавки за високі

досягнення  у  праці з  26.05.2017 року

секретарю сільської ради.

 

Відповідно до ст.ст. 43, 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України № 353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268, та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  надбавку за високі досягнення у праці секретарю сільської ради  Мельник  Г.В. у розмірі   50   % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця, та надбавки за вислугу років.

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                                       Г.В. Мельник

 

                                                                                                                      

 

                                                         УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №   3

«  21  »   червня   2017 р.                                                  26    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про затвердження розпоряджень в.о. сільського

голови прийнятих в  міжсесійний період.

Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Завердити  слідуючі розпорядження в.о. сільського голови прийнятих в міжсесійний період:

- Розпорядження № 20 від 31 травня 2017 року «Про внесення змін до розпорядження від 03.01.2017 р. № 7 «Про преміювання працівників органів місцевого самоврядування»

- Розпорядження 3 22 від 31 травня 2017 року «Про надання матеріальної допомоги на оздоровлення головному спеціалісту-бухгалтеру Петрощук А.Ю.»

- Розпорядження № 23 від 31 травня 2017 року «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань головному спеціалісту-бухгалтеру Петрощук А.Ю.»

- Розпорядження № 24 від 16 червня 2017 року «Про преміювання працівників органів місцевого самоврядування»

- Розпорядження № 25 від 16 червня 2017 року «Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці з 26.05.2017 р. працівникам сільської ради»

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                                       Г.В. Мельник

 

 

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА     РАДА

ВІННИЦЬКОГО   РАЙОНУ      ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                      РІШЕННЯ №   4

«21»     червня       2017 року

с.Лаврівка                                                                                      

   26   сесія  7   скликання

Про надання дозволу на виконання проектних

робіт з розробки плану зонування території сіл

Лаврівка та Медвідка

                У відповідності  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 22.01.2010 року №55 «Про ріщення Ради Національної Безпеки і Оборони України» від 07 жовтня 2009 року, «Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення» ст.,ст. 12;93;122;124 п.12 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст.7;ст..8 п.6 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська  рада

                                                          ВИРІШИЛА

   1.  Надати дозвіл на виготовлення проектних робіт з розробки плану зонування території сіл Лаврівка та Медвідка  ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ..

    2.  Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

          В.о. Сільського голови                                         Г.В. Мельник

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  № 5

«  21 »    червня       2017  ­­­­ р.                                                       

      26  сесія 7 скликання 

Про встановлення місцевих податків на

території Лаврівської  сільської ради на

2018 рік

          Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч.1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами ХІІ, ХIV, підрозділом 8 розділу ХХ та пунктом 33 підрозділу 10 Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська  рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Встановити на території Лаврівської сільської ради податок на майно, який складається з:

1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2. Транспортного податку;

1.3. Плати за землю в частині земельного податку.

2. Встановити на території  Лаврівської  сільської ради єдиний податок.

3. Встановити на території  Лаврівської  сільської ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті  Лаврівської  сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018 р.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власноті.

 

    В.о. сільського голови                                          Г.В. Мельник          

 

                          

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Лаврівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Лаврівської  сільської ради

на 2018 рік»

   

 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-УІ та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.
Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення місцевих податків на території Лаврівської  сільської ради на 2018 рік».

 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8,3 статті 8, статті 10, пп.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
  Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
  Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Лаврівської  сільської ради на 2018 рік».

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків , збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
– визначення вичерпного переліку податків, що мають справлятися на території сільської ради;
– встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
– встановлення розмірів ставок місцевих податків  в межах визначених Податковим кодексом України;
– збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків,  передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки  сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік» спричинить втрати дохідної частини бюджету.
4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради наступні податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плату за землю, єдиний податок, акцизний податок. Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.
До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  сільською радою.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та надходження зазначених платежів до бюджету  в прогнозованих обсягах.
Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

6.Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарюванняфізичних осіб –підприємців, юридичних осіб , органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Для суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

·        можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення, до їх затвердження сільською радою визначення чітких розмірів податків , та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету,

Відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Лаврівської сільської ради та діє протягом 2018 року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.
 
8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);
– обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул.. Незалежності, 1А , тел. (0432) 58-95-31; 58-95-32; електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 

 

 

 

 

             В.о. сільського голови                                            Г.В. Мельник

 

                                                       УКРАЇНА                             

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  № 6

« 21 »   червня     2017    р.                                                         

    26   сесія 7 скликання

с. Лаврівка

 

Про встановлення на території Лаврівської сільської

ради податку  на нерухоме майно,  відмінне від земель-

ної ділянки та затвердження Порядку його справляння

на 2018 рік

              Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч.1  п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10  розділу І,   ст. 266 Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території Лаврівської  сільської ради наступні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік:

– Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та становить:

Для фізичних осіб – 1 %;

Для юридичних осіб – 1,5 %

2. Затвердити Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком №1.

3. Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у томі числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

4.Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті Лаврівської сільської ради.

5. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018  р.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                    Г.В. Мельник

 

                                                                             Додаток № 1

до рішення № 6  - 26 сесії Лаврівської сільської ради

                                                                     7 скликання від  «21» червня 2017  р.

 

                                                                 Порядок

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

                                        1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                                    2. Об’єкт оподаткування

        2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчудження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г)гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям – сиротам, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти  житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і)будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

                                 3. База оподаткування

        3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ  Головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

                                                          4. Ставка податку

4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування та становить:

Для фізичних осіб – 0,01%;

Для юридичних осіб – 1,5 %

4.2. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

5. Порядок обчислення суми податку

1.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території  Лаврівської  сільської  ради  проводиться Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:

1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної  загальної  площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів  а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку та відповідної ставки податку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної податкової служби пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

5) За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.м. (для квартири) та/або 500 кв.м. (для будинку) сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). 

Обчислення суми податку з об’єкта / об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної податкової служби  за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

5.2. Податкове/податкові  повідомлення  рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової  та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної податкової служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової  нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.4. Органи державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної податкової служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної податкової служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє  податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній податковій службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                             6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                 7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Лаврівської  сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                                            8. Пільги із сплати податку

8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів  житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів   житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

8.2. Лаврівська  сільська рада  встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Лаврівська  сільська рада, в особі сільського голови, щороку до 1 лютого подає в Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області відомості стосовно пільг, наданих сільською радою відповідно до абзацу першого цього підпункту.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Вінницького відділення Вінницької ОДПІ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 Секретар сільської ради                                                  Г.В. Мельник

 

 

Аналіз

регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення

Лаврівської  сільської ради «Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28.12.2014 №71), згідно з яким, починаючи з 01.01.2015, змінено базу оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, граничний розмір ставок цього податку та розширено повноваження  сільських рад щодо встановлення пільг з його сплати.

Податковим кодексом України визначено, що ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються рішенням сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості в розмірі, що не перевищує 2% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Проблема полягає в тому, що відбулися зміни в оподаткуванні, згідно з якими органам місцевого самоврядування рекомендовано прийняти рішення щодо встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»).

Таким чином, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між членами територіальної громади, органами місцевого самоврядування та фіскальними органами, урахування змін у податковому законодавстві сільська рада має ухвалити нове рішення про встановлення ставок податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для застосування їх на 2018 рік.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території Лаврівської сільської ради.

 1. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або чинних нормативних актів, тому, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом ухвалення нового рішення сільської ради «Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік».

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта буде збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до об’єктів оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості. Отримані кошти будуть направлені на реалізацію заходів сільських програм.

Платники податку відповідно до податкового законодавства  будуть мати лише особисті фінансові витрати на сплату податку, а саме: юридичні особи – щокварталу звітного податкового періоду, фізичні – один раз на рік за попередній базовий податковий період.

 1. Визначення цілей державного регулювання

Метою цього регуляторного акта є установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Лаврівської  сільської ради з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

 1. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

–  відмова від уведення в дію запропонованого акта;

 • унесення змін до діючого регуляторного акта.

Перша альтернатива.  Відмова від уведення в дію запропонованого акта. Відповідно до пункту 10.3. Податкового Кодексу України місцеві ради в межах повноважень, вирішують питання встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У разі відмови введення в дію запропонованого регуляторного акта, на території сільської ради не будуть установлені ставки податку на наступний рік, унеможливлюється обрахування та сплата податку. Наслідком є втрата додаткових надходжень до бюджету.

Тому, така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива. Унесення змін до діючого регуляторного акта.   Унесення змін до діючого регуляторного акта є недоцільним, тому потребує ухвалення нового регуляторного акта.

 1. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш прийнятним з огляду на можливість виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням сільської ради відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише в такий спосіб можна поєднати  інтереси територіальної громади, платників податку та органів місцевого самоврядування.

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Зробити це можливо за рахунок ухвалення відповідного рішення сільської ради.

У зв’язку з означеним, вирішення проблеми врегулювання питань розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради. Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

При здійсненні регуляторної діяльності розробником розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані в установленому законом порядку суб’єктами господарювання. Інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється через такі джерела інформації:

–  Регіональна газета «Подільська зоря»;

– офіційна веб-сторінка  Лаврівської  сільської ради.

 1. Обґрунтування можливості досягнення   визначених  цілей  у  разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Можливість  досягнення  мети  у  разі ухвалення зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою, оскільки новим регуляторним актом у межах повноважень органів місцевого самоврядування враховуються нові вимоги податкового законодавства щодо бази оподаткування, граничних розмірів ставок податку.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого самоврядування

Досягнення визначених цим регуляторним актом цілей вплине на витрати територіальної громади (платників податку), пов’язані зі сплатою податку із застосуванням установлених пільг. При цьому очікується збільшення надходжень від сплати податку у зв’язку з включенням до бази оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що надасть можливість збільшувати витрати на реалізацію заходів з виконання сільських програм.

 1. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та /або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку та суми коштів від сплати податку.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських програм за рахунок збільшення надходжень коштів до сільського бюджету від сплати податку.

 1. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування, а платники мають повинні сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ставками, установленими сільською радою, що відповідають Податковому кодексу України.

 1. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію цього акта можливий вплив зовнішніх чинників: прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта 2018 рік.

Регуляторний акт може бути переглянуто внаслідок унесення змін до чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності.

15.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Відповідно до пунктів 266.7.2, 266.10.1 Податкового кодексу України, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами за 2018 рік буде відбуватися в другій половині 2019 року. Тому, на момент проведення базового та повторного відстежень результативності дії регуляторного акта,  будуть відстежуватися показники тільки за юридичними особами.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через              6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися розробниками – виконкомом Якушинецької сільської ради шляхом аналізу статистичних даних чисельності платників податку та надходження коштів до сільського бюджету.

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул. Незалежності, 1А  , тел. (0432) 58-95-31;  58-95-32;

електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 

 

 В.о. сільського голови                                                Г.В.Мельник

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                           УКРАЇНА                                                       

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 7

« 21 »   червня     2017  р.                                                           

    26   сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про  встановлення   на   території  Лаврівської сільської

ради транспортного податку та затвердження Порядку

 його справляння на 2018 рік

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч. 1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10  розділу 1,  ст. 267  Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити на території Лаврівської  сільської ради транспортний податок на 2018 рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті  Лаврівської  сільської ради.

4. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018 р.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

 

В.о. сільського голови                                                     Г.В.Мельник

 

 

                                                     Додаток №1

                                                                   до рішення № 7 - 26 сесії Лаврівської

                                                 сільської ради 7 скликання від «21»червня 2017 р.

Порядок

справляння транспортного податку

 1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території  Лаврівської  сільської ради  згідно з чинним законодавством,  власні легкові автомобілі.

 1. Об’єкт оподаткування

        Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, що розміщується на його офіційному веб-сайті.

3.База оподаткування

        Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Ставка податку

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік  у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 Порядку.

5.Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб на території Лаврівської сільської ради, проводиться Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/ податкові повідомлення-рішення  про сплату  суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються)  платнику податку органом державної податкової служби за місцем його реєстрації до 1 липня року базового (податкового) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює орган державної податкової служби за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Органи внутрішніх справ зобов’язані   щомісяця у 10-денний строк  після закінчення календарного місяця  подавати органу державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі набуття права власності на об’єкт оподаткування протягом року податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Вінницьке відділення Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                            6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                       7. Строк та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Лаврівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

         8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Вінницького відділення Вінницької ОДПІ  ГУ ДФС у Вінницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Секретар сільскької ради                                                     Г.В.Мельник

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 до проекту рішення  Лаврівської сільської  ради  

“Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» 

.           Аналіз регуляторного впливу підготовлений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,ст.4  прикінцевих  положень  Закону України  від  28.12.2014 року № 71 – УІІІ  « Про внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законів  України  щодо  податкової реформи»,  Методики  проведення  аналізу регуляторного  впливу, затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів України  від 11.03.2004 р. № 308, Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні”.

Головним розробником проекту рішення Лаврівської  сільської ради  «Про  встановлення на території Лаврівської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» є виконавчий комітет Лаврівської  сільської  ради. 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до п.12.4 ст.12 Податкового  кодексу  України ( далі  Кодекс)  до повноважень  сільських, селищних, міських  рад щодо  податків  та  зборів, зокрема  належить  встановлення  ставок  місцевих  податків   та зборів  у  межах  ставок, визначених  цим  Кодексом. Встановлення  місцевих  податків  і  зборів, не  передбачених  Кодексом, забороняється. Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Також відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно ( в частині  транспортного  податку).

У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015  Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 №71-VIII та недопущення  суперечливих  ситуацій,  органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішення щодо встановлення ставок  транспортного податку, визначених Податковим кодексом України.

Суб’єктами, на  яких  неврегульованість  зазначеної проблеми  справлятиме  негативний  вплив, є:

– платники  податку  на  майно  ( в  частині  транспортного  податку);

– органи  державної  податкової  служби, на  які  покладені  функції  зі  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку);

– органи  місцевого  самоврядування, які  повинні  чітко  дотримуватися  принципу  верховенства  закону.

Таким  чином, проблему  неможливо  розв’язати  за  допомогою  ринкових  механізмів тому, що відповідно  до  діючого  законодавства податок  на  майно ( в частині транспортного  податку)  відноситься  до  місцевих  податків  і зборів. Тому вказану  проблему  можливо   розв’язати  шляхом  прийняття  регуляторного  акту –  проекту рішення  Лаврівської сільської  ради  «Про  встановлення на території Лаврівської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

 1. Цілі ( мета ) регулювання

Цілями  регулювання  є:

– забезпечення  дотримання  вимог  Закону України  « Про  запобігання  фінансової  катастрофи  та  створення  передумов  для  економічного зростання  в  Україні»  від  27.03.2014р. № 1166 – УІІ  та  відповідно  внесених  змін  до  Податкового  кодексу;

– створення   єдиного  організаційно –економічного  механізму  справляння  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку);

– отримання  додаткового  обсягу  надходжень  до  сільського бюджету;

– відкритість  процедури;

– прозорість  дій  органу  місцевого  самоврядування  при  вирішенні  питань, пов’язаних  зі  справлянням  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку)

Також  прийнятий   вищезгаданий   регуляторний   акт відповідно  вимогам  законодавчої  бази,  забезпечить  соціальну  справедливість  при  оподаткуванні  майна ( в частині  транспортного податку).

 1. Альтернативні способи досягнення цілі

У  ході  пошуку  альтернативних  способів досягнення  визначених  цілей  доцільно  розглянутим  такі  можливості:

– пропозицію  відмови  від  уведення  в  дію  запропонованого  акта;

– здійснення  регулювання  нормативним  актом іншого  органу;

– введення  в  дію запропонованого  акту.

Відмова  від  введення  в  дію  запропонованого  регуляторного  акту  призведе  до  виникнення  непорозумінь  між  платниками  податків  та  органами  державної  податкової  служби  щодо  порядку  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)  на  території  Лаврівської сільської  ради. Одночасно  з  цим  не  буде  забезпечено  виконання  вимог   чинного  законодавства.

Здійснення  регулювання  нормативним  актом  іншого  органу  не  є можливим  у зв’язку  з  тим, що  право  самостійно  встановлювати  розмір  податку  відповідно  до  чинного  законодавства  належить  сільській  раді  шляхом  прийняття  відповідного  рішення.

Третя  альтернатива  введення  в дію  запропонованого  акту  є  єдиним  шляхом  досягнення  встановлених  цілей. Безумовність  обраного  виду  правового  регулювання  ґрунтується  на  загальнообов’язковості  рішень Лаврівської  сільської  ради для  виконання  на території  сільської ради, що передбачено ст. 144 Конституції  України, ст.73 Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  ст.4 Податкового  кодексу  України.

 1. Опис механізмів та  заходів, що пропонується  для  вирішення  проблеми  

Згідно  Податкового  кодексу  України  до повноважень  місцевих  рад  належить  прийняття  рішення  про  встановлення    податку  на  майно  (  в частині  транспортного  податку).

Зробити  це  можливо  за  рахунок  прийняття  відповідного  рішення Лаврівської сільської  ради.  Тому  вирішення  проблеми  щодо  врегулювання  питань справляння  місцевих  податків  і  зборів  на  території  сільської ради пропонується  шляхом  прийняття  проекту  рішення – регуляторного  акту «Про  встановлення на території Лаврівської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»

Запропонований  спосіб  досягнення  цілей  є  єдиним  і  безумовним  шляхом  вирішення  проблеми і ґрунтується   на  загальнообов’язковості  виконання  всіма  учасниками  правовідносин  у  системі  оподаткування  норм  зазначеного  рішення.

Після  прийняття  зазначеного рішення  акти  законодавства  Лаврівської  сільської  ради  з  питань  оподаткування  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

 1. Обґрунтування можливості досягнення  мети  у  разі  прийняття  рішення

            Можливість  досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, у разі  прийняття  зазначеного  рішення  є  цілком  реальною  та  обґрунтованою у зв’язку  з  тим, що  метою  розробки  проекту  рішення є цілеспрямоване   вирішення  проблеми.

Враховуючи, що  виконання  зазначеного  рішення є  загальнообов’язковим  для  всіх  учасників  правовідносин  у  системі  оподаткування, досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, вбачається  цілком  реальним.

Рішення буде  запроваджено  на  належному  рівні  і  підлягатиме  обов’язковому виконанню  органами  місцевого  самоврядування, органами  державної  податкової  служби  та  платниками   податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку).

Досягнення  встановлених  цілей  шляхом  виконання  вимог  даного  регуляторного акту  принесе  вигоди  без  необхідності  здійснення  витрат, а саме:

– зменшуються  витрати  на  адміністрування  місцевих  податків  і  зборів  у  зв’язку  із  зменшенням  їх  кількості;

– органи  місцевого  самоврядування  дотримуються  принципу  верховенства  закону;

– органи  державної  податкової  служби  та  платниками  податку  на  майно (  в  частині   транспортного  податку)  застосовуватимуть  акти  законодавства  Якушинецької сільської ради  з питань  оподаткування, які  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

Контроль  та  нагляд за  додержанням  вимог  запропонованого  регуляторного  акту  буде  здійснюватися  органами  державної  податкової  служби  систематично, у томі  числі  під  час  проведення  перевірок.

Слід  зазначити, що  на  дію  даного  акту  можливий  вплив  зовнішніх  чинників, таких,як  прийняття  змін  та  доповнень  до  чинного  законодавства  в  цій  сфері. У  подальшому  внесення  змін до Положення, яке  регламентує  механізм  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку), можливе  у  разі  зміни  діючого  законодавства  України  або  виникнення  необхідності  у  нормативному  врегулюванні  певних  правовідносин

Після  впровадження  всіх  механізмів  щодо  адміністрування  податку  на  державному  рівні  та  прийняття  цього  регуляторного  акта,  передбачаються  надходження  до  сільського  бюджету  від  сплати податку.

 1. Визначення очікуваних результатів  прийняття  рішення

            Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  рішення  припускає  наведення  аналізу  вигод  та  витрат, які  виникають  у    суб’єктів, на  яких  поширюється  дія  даного  регуляторного  акту. Даний  регуляторний  акт  певним  чином,     впливає  на  інтереси  платників податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку), органів  державної  податкової  служби  та  місцевого  самоврядування.

Для  визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта, що  виникають  у  суб’єктів, на  яких  поширюються  його  дія, нижче  наведена  таблиця  аналізу  вигод  та  витрат, яка  визначає  результати  прийняття  запропонованого  проекту  рішення.

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання норм Податкового кодексу України щодо нарахування та сплати податку на майно ( в частині  транспортного  податку) у повному обсязі всіма особами, що визначені платниками податку

Витрати відсутні.

Органи місцевого самоврядування

– Виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення податку  на майно ( в частині  транспортного  податку);

– забезпечення вчасного та повного надходження коштів до бюджету.

Витрати  робочого  часу  спеціалістів, пов’язані  з  підготуванням  регуляторного  акта

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорий механізм справляння податку  на  майно ( в частині  транспортного податку) забезпечить платників транспортного податку прозорим та зрозумілим механізмом, простим у застуванні, на підставі якого платниками буде здійснюватися нарахування податкового зобов’язання зі сплати податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)

Витрати  коштів  за  сплату  податку

       

 

 1. Термін дії регуляторного  акту

            Рішення  Лаврівської  сільської  ради  «Про  встановлення на території Лаврівської  сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»  є  загальнообов’язковим  до  застосування  на  території  сільської ради  і  термін його  дії  2018 рік.

 1. Визначення показників результативності  дії  регуляторного  акта

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  податку  за майно  (  в частині  транспортного  податку);

– сума  надходжень  податку  за     майно ( в частині  транспортного  податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання, населення  з  основних  положень  акта.

9.Визначення  заходів, за  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження  результативності  дії  регуляторного  акта  у  разі  його  прийняття.

            Під  час  прийняття  регуляторного  акту, у встановлені  чинним  законодавством  строки, посадовими  особами  виконавчого  комітету  сільської  ради  з  метою  оцінки  стану  суспільних відносин, на врегулювання  яких  спрямована  дія  акта,  проводитиметься  базове, повторне, періодичне  відстеження  результативності  дії  акту.

            Відстеження  результативності  регуляторного  акта  буде  здійснюватися  за  допомогою  наступних  заходів:

– аналізу  статистичних  даних  щодо  надходження  від  сплати  податку  на   майно ( в частині  транспортного  податку);

– відстеження  динаміки  зростання    надходжень  від  сплати  податку  на   майно ( в частині  транспортного  податку)

Базове  відстеження  результативності  регуляторного  акта  буде  здійснено  до  набрання  чинності  цим  регуляторним  актом  шляхом  збору  пропозиції  і  зауважень  до проекту  та їх  аналізу.

Повторне  відстеження  результативності  регуляторного  акта  буде  здійснено  через  рік  з  дня  набрання  чинності, але  не  пізніше  двох  років  з  дня  набрання  чинності  цим  актом, якщо  рішенням  регуляторного  органу,  який  прийняв  цей  регуляторний  акт, не встановлено  більш ранній  строк, з використанням  показників  результативності  шляхом   аналізу  статистичних  даних  порівняно  з  даними  базового  відстеження  результативності.

Періодичне  відстеження результативності  прийнятого  рішення  здійснюється  раз  на  кожні  три   роки, починаючи  з  дня  закінчення  заходів  з  повторного  відстеження  результативності  цього  акта.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул. Незалежності, 1А , тел. (0432) 58-95-32; 58-95-31

електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 В.о. сільського голови                                              Г.В. Мельник                                                                                  

             

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 8

«  21 »    червня    2017  р.                                                                           

  26   сесія 7 скликання

Про встановлення на території Лаврівської  сільської

ради плати за землю в частині земельного податку  та

 затвердження  Порядку її справляння на 2018 рік.

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч. 1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7,8, 10, 12 розділу І  ст.ст. 269-287 Податкового кодексу України,враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити у 2018 році на території Лаврівської  сільської ради ставки плати за землю в частині земельного податку :

1.1. Ставка податку встановлюється в межах житлової забудови у розмірі 0,05 % від  нормативної грошової оцінки населеного пункту .

1.2. Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме: Рілля – 0,5%, Сіножаті – 0,3%, Пасовища – 0,3%, Багаторічні насадження – 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

1.2.1. Ставка  податку за земельні ділянки сільськогоспродарського призначення для юридичних та фізичних осіб, за межами населеного пункту, в розмірі: рілля – 1%, багаторічні насадження -1,5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

1.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки різного цільового призначення, нормативно-грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі 1,2 %, незалежно від місця знаходження.

1.3.1. Ставка податку за господарські будівлі та двори, в межах та за межами населеного пункту, де проведена грошова оцінка,  в розмірі 1,2 %, грошову оцінку де не проведено в розмірі 5 %  від нормативно грошової оцінки ріллі по області. 

1.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 12 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

1.5. Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення, які розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

1.6. Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,5%, грошову оцінку де  не проведено  встановлюються 0,25% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 1. Затвердити Порядок справляння плати за землю в частині земельного податку згідно з додатком №1
 2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті Лаврівської сільської ради.
 3. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018 р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

 

В.о. сільського голови                                                  Г.В. Мельник

 

 

                                                                               Додаток №1

                                                 до рішення № 8 - 26 сесії 7 скликання Лаврівської

                                                       сільської  ради від  «21»червня 2017   року

Порядок

справляння плати за землю, в частині земельного податку

                                             1. Платники земельного податку

1.1.Платниками земельного податку є:

а) власники земельних ділянок;

б) землекористувачі.

1.2. Не є платниками земельного податку суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

                                                   2. Об’єкт оподаткування

         2.1.Об’єктом оподаткування земельним податком є земельні  ділянки,  які  перебувають у власності, або користуванні

2.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності

2.3. Не є об’єктом оподаткування:

а) земельні ділянки кладовищ;

б) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, статути ( положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

                                    3. База оподаткування земельного податку:

         3.1. Базою оподаткування земельним податком  є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до  порядку, встановленого  Податковим  Кодексом України.

3.2  Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

                                                        4.Ставки податку:

4.1. Ставка податку встановлюється в межах житлової забудови встановлюється у розмірі 0,05 % від їх нормативної грошової оцінки за винятком земельних ділянок сільськогосподарських угідь.

4.2. Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме: Рілля – 0,5%, Сіножаті – 0,3%, Пасовища – 0,3%, Багаторічні насадження – 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

 4.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі 1,2 %.

4.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 12 % від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.5. Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5  % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

4.6 Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,5%, грошова оцінка де  не проведена встановлюються 0,25% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

                                     5.Порядок обчислення суми податку

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькому районі та органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, щомісяця не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння земельного податку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Обчислення суми земельного податку фізичним особам на території Лаврівської  сільської ради проводиться Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області.

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються Вінницьким відділенням Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області платнику податку до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім  власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 8.1 розділу 8 Порядку за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

                                                    6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                            7. Строк та порядок сплати податку

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Земельний податок сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — рівними частками щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

                                         8. Пільги із сплати податку

Пільги щодо сплати земельного податку:

                                                     8.1. Для фізичних осіб:

а) інваліди І та ІІ групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г)ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної  категорії  фізичних осіб підпунктом 8.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як 0,25 гектара;

в) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

д) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

                                             8.2. Для юридичних осіб:

а)  санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

б)громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів , які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці .

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Якушинецька сільська рада за зверненням юридичних або фізичних осіб може додатково надавати пільги зі сплати земельного податку.

Відповідно така пільга надається з 1-го числа місяця наступного за місяцем прийняття рішення і діє до кінця бюджетного року.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають ВОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

Подання такої декларації звільняє від обов’язків подання щомісячних декларацій . При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника земельного податку) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нормативної грошової оцінки землі.

Щодо нововідведених земельних ділянок декларація подається протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

 

Секретар сільської ради                                                            Г.В.Мельник

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення

Лаврівської сільської ради «Про встановлення на території Лаврівської сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Порядку її справляння на 2018 рік»

 1. Визначення проблеми 

Законом України від  28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до  Податкового кодексу України в частині місцевих податків та зборів. Згідно статті 10 Податкового кодексу України з 1 січня 2015 року до складу місцевих податків належить податок на майно, який включає плату за землю (в частині земельного податку).

 1. Визначення цілей державного регулювання

Ціль регулювання:

 • дотримання вимог Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків;
 • надходження до місцевого бюджету плати за землю.
 • Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей
 • Існуюча ситуація, тобто відмова від впровадження, запропонованого регулювання, приведе до порушення норм Податкового кодексу України.
 • Прийняття запланованого регуляторного акту приведе до відповідності нормативно-правового документу нормам Податкового кодексу України.
 • Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання  проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території  Лаврівської  сільської ради  згідно з основними положеннями Податкового кодексу України  та зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету.

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

1.Знаходимо сфери впливу регулювання:

 Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси органів місцевого самоврядування

–  приведення нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного податкового законодавства України;

–  надходження до  місцевого бюджету плати за землю;

– фінансування заходів на утримання соціальної сфери та комунального господарства

Інтереси платників податків

– прозорий механізм справляння плати за землю

Інтереси громадян

– проведення заходів щодо утримання соціальної сфери та комунального господарства

2.Регулювання поширюється на території Лаврівської сільської ради.

 1. Оцінка ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту

Найбільш впливовим зовнішнім фактором є зміна чинного законодавства.

 1. Пропонований термін дії регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт впроваджується на 2018 рік. 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акту і їх прогнозні значення зазначені в таблиці.

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  плати за землю  (  в частині  земельного податку);

– сума  надходжень  плати за землю ( в частині  земельного податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання та населення  з  основних  положень  акта.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у випадку його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до місцевого  бюджету плати за землю.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше як через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності даного регуляторного акту планується провести через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул. Незалежності, 1А , тел. (0432) 58-95-31; 58-95-32;

електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 

 

                В.о. сільського голови                                              Г.В. Мельник

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                            УКРАЇНА      

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  № 9

« 21 »   червня    2017  р.                                                                                26  сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про   встановлення  на    території  Лаврівської

сільської ради єдиного податку та затвердження

Порядку його справляння на 2018 рік

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч.1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 8, 10, 12 розділу І, розділами Х11, Х1У, підрозділом 8, розділу ХХ та п. 33 підрозділу 10  Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території Лаврівської  сільської ради наступні ставки

єдиного податку на 2018 р.:

1.1. Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму, встановленого  законом на 1 січня податкового (звітного)року;

1.2. Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

 1. Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.
 2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті Лаврівської  сільської ради.
 3. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018 р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

 В.о. сільського голови                                                 Г.В. Мельник

 

                                                                                Додаток №1

                                                      до рішення № 9 – 26 сесії Лаврівської сільської 

                                                      ради 7скликання  від «21 » червня  2017 року

 

Порядок

справляння єдиного податку 

                                                     1. Платники податку

1.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

– не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

–  обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

1.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

1.3. Для цілей цього Порядку під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

1.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

1.4.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає оподаткуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

1.4.2. фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

1.4.3. фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

1.4.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.4.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

1.4.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, які не є платником єдиного податку;

1.4.7. фізичні та юридичні особи – нерезиденти;

1.4.8. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.5. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

                                        2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком.

 

                                 3. Порядок визначення доходів та їх склад

3.1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи – підприємця – дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.3 цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 3.3 цього розділу.

3.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

3.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

3.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання – передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

3.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Порядком, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового кодексу України.

3.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.11. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

3.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV Податкового кодексу України.

3.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до розділу 9 цього Порядку.

3.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп  використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

                                       4. База оподаткування

Базою оподаткування для третьої  групи платників єдиного податку є обсяг доходу, визначений відповідно до вимог розділу 3 цього Порядку.

                                          5. Ставки податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої  групи  встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, ставки єдиного податку для платників другої   групи  встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Порядку – мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму , встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

                             6. Порядок обчислення податку

6.1. Суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, які відносяться до першої і другої груп платників податку, єдиний податок сплачується за ставками, встановленими сільською радою в залежності від виду діяльності, з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 5.4 розділу 5 цього Порядку.

6.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

6.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  розділом  5 цього Порядку для відповідної групи таких платників єдиного податку.

6.4. Ставки, встановлені пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної  для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цим Порядком, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотки (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість. 

                                   7. Податковий період

7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

7.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

7.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

7.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб – підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

7.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

7.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

7.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

                            8. Строк та порядок сплати податку

8.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

8.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.4. Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

8.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

8.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 8.1 та пункту 8.5 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

8.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням органу державної податкової служби на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

9.1. Платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 9.1.1 – 9.1.3 цього пункту.

9.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України (чи Державною фіскальною службою). Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.

9.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці),  які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги.

9.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

9.2. Платники єдиного податку першої та другої  груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

9.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної податкової служби  податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

9.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

9.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.1 розділу 1 цього Порядку, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 9.5.1 – 9.5.5 цього пункту.

9.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп  подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Порядком, авансові внески, встановлені пунктом 8.1 пункту 8 цього Порядку.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

9.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.3. Платники єдиного податку третьої (фізичні особи – підприємці)  групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.4. Платники єдиного податку третьої (юридичні особи) групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою для таких платників пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

9.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

9.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

9.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

9.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 9.2 і 9.3 цього розділу, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп,  крім тих,  які здійснюють діяльність на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Податкового кодексу України перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим  для платників єдиного податку третьої групи  – з 1  липня 2015 року, для платників єдиного податку другої групи з 1  січня 2016 року.

10. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

10.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Порядком;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 5.3 розділу 5 цього Порядку;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп  для провадження господарської діяльності;

10.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 10.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

10.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах. 

11. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

11.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 11.1.1 – 11.1.4 цього пункту.

11.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця з урахуванням вимог пункту 1.4 цього Порядку. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до органу державної податкової служби одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

11.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держана реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної  реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

11.1.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

11.1.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені в пункті 1.1 розділу1 цього Порядку.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Порядком.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.

11.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до  органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

11.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 11.2.1 – 11.2.3 цього розділу.

11.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

11.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

11.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Порядку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.1. розділу 1 цього Порядку відповідно,- з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

11.3. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкову адресу суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані  суб’єктами господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

5) обрані суб’єктом господарювання група та  ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

11.3.1. До заяви включаються такі відомості (за наявності) про:

1) зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;

3) зміну провадження господарської діяльності;

4) зміну видів господарської діяльності;

5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.

11.3.2. Інформація про період щорічної відпустки, і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

11.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

11.5. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи  разом з податкової декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

11.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.

          12. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника єдиного податку

12.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як  платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

12.2. Міністерство фінансів України веде реєстр платників єдиного податку, в якому містяться інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

12.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему

12.4. У випадках, передбачених пунктом 11.1.2  розділу 11 цього Порядку, орган державної податкової служби, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

12.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

12.6. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у  реєстрації  суб’єкта  господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам розділу 1 цього Порядку;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 11.1.4. пункту 11.1 розділу 11 цього Порядку.

12.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться  такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

12.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 12.7 цього розділу, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

12.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту для отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується Міністерством фінансів України.

12.10. Реєстрація  платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3)  у випадках, визначених підпунктом 11.2.3 пункту 11.2 розділу 11 цього Порядку.

12.11. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених цим Порядком, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення органом державної податкової служби.

12.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ Податкового кодексу України.

                          13. Відповідальність платника єдиного податку.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

Секретар сільської ради                                             Г.В.Мельник

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Лаврівської  сільської ради «Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння

на 2018 рік»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Лаврівської  сільської ради «Про встановлення на території Лаврівської сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік»  підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України  від 11.03.2004 № 308. 

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати  

 1. Опис проблеми:є

Єдиний податок з фізичних осіб – підприємців – одне із джерел наповнення дохідної частини місцевого бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери та соціальних програм.                                          

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок єдиного податку залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді  і показник наповнення бюджету сільської ради.                                                        Встановлення ставок єдиного податку не створить перешкод для розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки до сьогоднішньої економічної ситуації.

 1. Визначення цілі регулювання

Проект рішення «Про встановлення на території  Лаврівської  сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік» розроблено з ціллю: 

–         виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України  щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»;

–         оптимізація ставок єдиного податку на території сільської ради, що дозволить усунути існуючі недоліки та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси суб’єктів господарської діяльності, населення, органів влади;

–         отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету. 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

– регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;
– прийняття рішення про перегляд діючих ставок.

Виходячи з діючого на даний час законодавства фізичні особи – підприємці які не мають можливості перебувати на спрощеній системі оподаткування мають право переходу на загальну систему оподаткування.

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
 2. Детально регламентовані розміри ставок єдиного податку для конкретних видів діяльності згідно визначених груп.
 3. Охоплення ставками єдиного податку ширшого кола фізичних осіб – підприємців.
 4. 5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість отримати додаткові надходження до місцевого бюджету.

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

–         неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;

–         зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Внаслідок затвердження регулювання в перспективі планується збільшення кількості СПД, а отже і надходженнь до місцевого бюджету від оплати податкових зобов’язань.

Таблиця вигод та витрат.

Сфера впливу                                                

Вигоди

 Витрати

 

Місцева влада

 

1. Збільшення надходження до місцевого бюджету та пенсійного фонду

2. Підвищення іміджу влади через дотримання вимог Закону України«Про засади регуляторної політики в сфері господарської діяльності»

3. Стимулювання розвитку підприємництва.

4. Створення нових робочих місць.

5. Встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку

Процедура розробки регуляторного акту

 

Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи

 

1. Диференціація ставок

2. Прозорість дій місцевих органів влади.

3. Стимулювання розвитку підприємництва.

Додаткові витрати у вигляді сплати нових розмірів ставок єдиного податку

 

Громадяни

 

1. Збільшення витрат на соціальну сферу. (освіта, медицина)

2. Створення нових робочих місць.

3. Зростання доходів населення міста.

 

Відсутні

 

 1. Обгрунтування строку дії регуляторного акта 

Строк дії запропонованого регуляторного акту 1 рік, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта полягає у:

–         збільшенні кількості зареєстрованих СПД, що сплачують єдиний податок;

–         збільшенні кількості найманих працівників, за рахунок розвитку підприємницького середовища;

–         збільшення надходжень до місцевого бюджету;

 1. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

У рамках статистичного методу буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих СПД, які сплачують єдиний податок, надходження від їх діяльності до місцевого бюджету, та кількість найманих працівників.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул. Незалежності, 1А  , тел. (0432) 58-95-31;  58-95-32; електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 

В.о. сільського голови                                     Г.В. Мельник

 

 

 

                                                      УКРАЇНА                                               

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  № 10

« 21 »   червня   2017  р.                                                                          26 сесія 7 скликання

Про встановлення на території Лаврівської сільської

ради акцизного податку  з реалізації суб’єктами госпо-

дарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та

затвердження Порядку його справляння на 2018 рік

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись ч.1 п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власноті,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Встановити на 2018 рік на території  Лаврівської сільської ради наступні ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:
 2. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, ставка податку становить 5 відсотків;
 3. Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком №1.
 4. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на веб сайті  Лаврівської  сільської ради.
 5. Дане рішення набирає чинності з 1.01.2018 р.
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

 В.о. сільського голови                                        Г.В. Мельник

 

                                                                   Додаток №1

до рішення № 10 - 26  сесії Лаврівської  сільської ради

                                                           7 скликання від ­­­­­­­­­­­«21 » червня 2017  р.

 

Порядок

справляння акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 1. Платники податку

Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

 1. Об’єкт оподаткування

         Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

До підакцизних товарів належать:

1) пиво;

2)алкогольні напої;

3)тютюнові вироби,тютюн та промислові замінники тютюну;

                                            3. База оподаткування

        Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів,  реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

                                                           4.Ставка податку

Ставка податку для підакцизних товарів становить:

 • Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, ставка податку становить 5 відсотків;

                                             5.Порядок обчислення суми податку

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів  визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставки податку, відповідно до розділу 4.

                                                                6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

                                                   7.Строк та порядок сплати податку

Суми податку перераховуються до бюджету Лаврівської  сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Особи – суб’єкти господарювання         роздрібної торгівлі, які  здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники  податку органом державної податкової служби за місцем знаходження пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць в якому здійснюється господарська діяльність.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який  здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою порядком, встановленою статтею 46  Податкового кодексу України.

 

Секретар сільської ради                                                        Г.В. Мельник

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Лаврівської  сільської ради

„ Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік”.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Законом України  від 28 грудня 2014 року № 71- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих атків України щодо податкової реформи» , запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, тощо).

Відповідно до  ст.9 Податкового кодексу України,  акцизний податок відноситься до загальнодержавного податку. Згідно до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів належать встановлення в межах, визначених ПК України податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановити на території  Лаврівської сільської ради  податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів   на 2018 рік. Проблемою є те, що сільська рада не регулює ставку даного податку, адже вона є стала і зафіксована у п. 215.3.10 ст.215 ПК України, навіть в разі не встановлення радою даного податку, буде застосовуватися ставка податку визначена в Податковому кодексі України. Проте з метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Лаврівської  сільської ради, і пропонується прийняття рішення Якушинецької сільської  ради «Про встановлення на території Лаврівської  сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік».

2.Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів?

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  це виключна компетенція органів місцевого самоврядування, а тому, встановлення такого податку можливе шляхом прийняття відповідного рішення Лаврівської  сільської ради.

 1. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?

Тому, що відповідно до Податкового кодексу України, встановлення акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування.

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Інтереси держави

 

Безумовне виконання вимог Податкового кодексу України.

 

відсутні

Інтереси місцевої влади

Наповнення сільського бюджету.

 (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням регуляторного акта), та витрати пов‘язані з оприлюдненням регуляторного акту.

 

  Інтереси громадян, мешканців територіальної громади, та суб‘єктів господарювання

Вирішення частини проблем міста за рахунок зростання дохідної частини сільського бюджету.

 

Витрати повязані зі сплатою податку.

 

 1. Цілі регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини сільського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку Лаврівської  територіальної громади. 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямовано на:

а) визначення  місцевого податку, що встановлюється на території Лаврівської  сільської ради ;

6.Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Ця альтернатива не може бути прийнятою  для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.4 ст.12 Податкового кодексу України.

Друга альтернатива – прийняття  рішення про встановлення податку.

Перевагою даної альтернативи є виконання вимог чинного законодавства у сфері оподаткування.

Обраний спосіб:

– відповідає вимогам чинного законодавства;

– забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

– забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

7.Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів    на 2018 рік на території Лаврівської  сільської ради пропонується шляхом прийняття відповідного рішення  Лаврівської  сільської ради „Про встановлення на території  Лаврівської  сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2018 рік”.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.5 цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками  податків.

 1. 9. Ризик впливу зовнішніх чинників.

Зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта є зміни до чинного законодавства.

 1. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.

Регуляторний акт буде діяти з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, якщо інше не буде передбачено законом.

 1. Показниками результативності регуляторного акта є:

Цільова група: суб‘єкти господарювання,  які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами  на території  Лаврівської сільської ради.

Показники результативності

Кількісні показники результативності регуляторного акту:

– розмір  надходжень від сплати акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  ;

– кількість платників   податку;

Якісні показники результативності регуляторного акту :

– збільшення видатків на потреби територіальної громади, від надходжень плати податку до бюджету сільської ради.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
  Відстеження результативності буде проводитися шляхом аналізу інформації щодо надходжень до сільського бюджету від сплати акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Строки проведення  відстеження – 1 рік, метод проведення відстеження – статистичний.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження – статистичні.

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 23215, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лаврівка, вул. Незалежності, 1А , тел. (0432) 58-95-31;  58-95-32 ; електронна адреси: lavrivka-s-r@ukr.net

 

В.о. сільського голови                                               Г.В. Мельник

 

 

                                                        УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №  11

«  21  »    червня    2017 р.                                                   26    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

Про затвердження технічної дукументації

із землеустрою   щодо   встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

гр. Запривода Олесі Петрівні

Керуючись п.34ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , у

відповідності ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України, Закону України «Про державний

земельний кадастр» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр. Запривода Олесі Петрівни, що знаходиться в межах населеного пункту с.Лаврівка вул.Б.Хмельницького, 73 виготовлену ДП «Вінницький  науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у зв'язку  із встановленням меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Запривода Олесі Петрівні, враховуючи висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища,сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Запривода Олесі Петрівні на земельну ділянку загальною площею 0,5898 га в т. ч.

-0,2500 гадля будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:001:0145) в с.Лаврівка вул. Б.Хмельницького, 73.

- 0,3398 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:001:0146) в с.Лаврівка вул. Б.Хмельницького, 73.

2.Передати у власність гр.Запривода Олесі Петрівні земельну ділянку загальною площею 0,5898 га в т.ч.

-0,2500 гадля будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:001:0145) в с.Лаврівка вул. Б.Хмельницького, 73.

- 0,3398 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:001:0146) в с.Лаврівка вул. Б.Хмельницького, 73.

3.Видати правовстановлюючі документи гр. Запривода Олесі Петрівні на земельну ділянку загальною площею 0,5898га в т. ч.

-0,2500 гадля будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських  будівель  і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:001:0145) в с.Лаврівка вул. Б.Хмельницького, 73.

- 0,3398 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:001:0146) в с. Лаврівка вул.Б.Хмельницького, 73

4.Інспектору по обліку землі  внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

 

В. о. сільського голови                                                    Г. В. Мельник.

                                                                                                                          

                                                                                                                   

 

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   № 12                                           

                                                                                                                                                                                                                    

«21 »    червня   2017 р.                                                                       26    сесія  7 скликання

                                                                                                                с. Лаврівка

Про   надання   дозволу  на   виготовлення

технічної    документації  із з   емлеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр. Дідух Ніні Луківні


          У відповідності п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 п.Б.,ст.116,118 п.2.6, ст. 121 та «Перехідні положення» Розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяву жительки с.Дорожне вул..Київська 54, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  , враховуючи висновок постійної комісії  з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада


                                                      ВИРІШИЛА:

1.   Надати дозвіл гр. Дідух  Ніні Луківні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,53 га в с.Медвідка по вул.Підлісна 23 в т.ч.

   -0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських                                              будівель і споруд.

   - 0,28 га для  ведення особистого селянського господарства

2.    Гр.Дідух Н.Л.. замовити у відповідній землевпорядній проектній організації розробку документації вказаної в п.1.

3.   Інспектору з обліку землі внести зміни в земельно-облікові документи

 

 

В.о.Сільського голови                                                                        Г.В.Мельник

 

 

                                                                                                             

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   №   13                                          

                                                                                                                                                                                                                    

« 21 »    червня     2017 р.                                                                      26   сесія  7 скликання

                                                                                                                с. Лаврівка

Про внесення змін в рішення Лаврівської сільської

ради  № 7.1 від  28.11.2004 р. 15 сесії 4 скликання 

«Про надання  у  власність  земельної  ділянки  гр.

Бондар Сергію Івановичу»

           У відповідності ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12 Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву жителя смт. Стрижавка вул. Партизанська, 23  Бондара Сергія Івановича щодо внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради  № 7.1 від 28.11.2004 р.  15 сесії 4 скликання «Про надання у власність земельної ділянки гр. Бондар Сергію Івановичу» , враховуючи висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                                ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни в рішення Лаврівської сільської ради  № 7.1 від 28.11.2004 р.  15 сесії 4 скликання «Про надання у власність земельної ділянки гр. Бондар Сергію Івановичу», а саме :

- в п.1 взамін слів «Надати гр. Бондар Сергію Івановичу  у власність земельну ділянку» слід читати «Надати дозвіл гр. Бондар Сергію Івановичу на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,28 га в т.ч. :

- 0,23 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Лаврівка по вул. І.Богуна, 20;

- 0,05 га для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврівка по вул. Сонячна б/н.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

 

 

В.о. сільського голови                                                 Г.В. Мельник

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж