27 сесія 7 скликання

                                                                    27  сесія  7  скликання – 21.07.2017  

                                     ПОРЯДОК   ДЕННИЙ :

1. Про внесення  доповнення до рішення № 1 «Про покладення обов’язків  сільського голови на секретаря сільської ради Мельник Галину Володимирівну» від 04 травня 2017 року 24 сесії 7 скликання

 Інформує :                            Мельник Г.В.              в.о. сільського голови

2. Про внесення змін до рішення № 8 «Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу» від 04 листопада 2015 року 1 сесії 7 скликання

Інформує :                             Мельник Г.В.               в.о. сільського голови

 

3. Про затвердження розпоряджень в.о. сільського голови прийнятих в міжсесійний період.

Інформує :                              Мельник Г.В.               в.о. сільського голови

4. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення Горбонос галині Григорівні.

Інформує :                                Мельник Г.В.               в.о. сільського голови

5. Про зняття будинку по вул. Незалежності 6А с. Лаврівка з балансу житлового фонду комунальної власності Лаврівської територіальної громади.

Інформує :                                 Мельник Г.В.               в.о. сільського голови

6. Про внесення змін в рішення Лаврівської сільської ради № 8 від 11.04.2017 р. 22 сесії 7 скликання «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо надання земельної ділянки у власність гр. Живелюку Сергію Володимировичу»

Інформує :                                  Мельник Г.В.                 в.о. сільського голови

 

                                                                У К Р А Ї Н А                                        

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                        

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 1

«  21 »   липня    2017 р.     

                                                 27  сесія  7 скликання     с. Лаврівка

Про  внесення  доповнення  до  рішення  № 1  «Про

покладення  обов’язків сільського  голови  на  секре-

таря сільської ради Мельник Галину Володимирівну»

від 04 травня 2017 року 24 сесії 7 скликання 

   Керуючись ст. 26 ; 42; 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань  молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :     

1. Внести зміни щодо відомостей про в.о. сільського голови до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2. Звернутися до відділу з питань державної реєстрації Вінницької райдержадміністрації щодо внесення цих змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку.

В.о. сільського голови                                                Г.В. Мельник

 

                                                               У К Р А Ї Н А                                       

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                    

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 2

«  21  »  липня    2017 р.     

                                  27   сесія  7 скликання                                   с. Лаврівка

Про  внесення  змін  до  рішення  № 8 «Про утворення

виконавчого комітету  ради, визначення його  чисель-

ності  та   затвердження  персонального   складу» від

04 листопада 2015 року 1 сесії 7 скликання  

Керуючись  ст.ст. 26;  51    Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань  молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку сільська рада

                                                ВИРІШИЛА :      

1.  Виключити зі складу виконавчого комітету Лаврівської сільської ради Козяра Анатолія Михайловича

2. Включити до складу виконавчого комітету Лаврівської сільської ради Очеретного Анатолія Григоровича  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань молодіжної політики, соціального захисту населення. освіти, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку.

                                                            

                  В.о. сільського голови                             Г.В. Мельник  

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №   3

«  21  »    липня     2017 р.                                            27   сесія  7 скликання

  с. Лаврівка

Про затвердження розпоряджень в.о. сільського

голови прийнятих в  міжсесійний період.

Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Завердити  слідуючі розпорядження в.о. сільського голови прийнятих в міжсесійний період:

- Розпорядження № 26  від  22 червня  2017 року «Про відміну розпоряджень»

- Розпорядження  № 27  від  22 червня 2017 року «Про надбавку за вислугу років  головному спеціалісту-бухгалтеру Петрощук А.Ю.»

- Розпорядження № 29 від  13 липня 2017 року «Про виплату матеріальної доомоги на оздоровлення Очеретному А.Г.»

2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                       Г.В. Мельник

                                                                                                                      

                                                                                                              

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   № 4

« 21  »   липня   2017 р.                                                   27    сесія  7 скликання

                                                                                                          с. Лаврівка

 

Про продаж земельної ділянки несільськогосподар-

ського призначення Горбонос Галині Григорівні

Керуючись ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 91, 116,120, 127,128, 131  Земельного кодексу України,Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державний земельний кадастр», розглянувши поданий звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупця земельної ділянки, прийнявши до уваги висновок  постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення,  виконаний Вінницькою торгово-промисловою палатою, яка пропонується до продажу Горбонос Галині Григорівні, що знаходиться за адресою с. Медвідка вул. Золота, 1А Вінницького району Вінницької області, загальною площею 0,0400 га на якій розміщено майно покупця для  потреб за рахунок земель, що перебувають в оренді (договір оренди земельної ділянки від  28 квітня 2017 року).

2. Затвердити вартість земельної ділянки загальною площею 0,0400 га за адресою с. Медвідка вул. Золота, 1А  Вінницького району Вінницької області  в розмірі  26048,00 грн. (Двадцять шість тисяч сорок вісім гривень 00 копійок )  на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 30 червня 2017 року)   для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

3. Передати у власність шляхом продажу  Горбонос Галині Григорівні земельну ділянку  загальною площею 0,0400 га (відповідно до звіту про експетрну грошову оцінку) за 26048,00  грн. (Двадцять шість тисяч сорок вісім гривень 00 копійок ) без ПДВ – для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою с. Медвідка вул. Золота, 1А Вінницького району Вінницької області.

4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного 28 квітня 2017 року  взвязку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. Укласти угоду про прининення договору оренди земельної ділянки після сплати коштів відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки та реєстрації права власності на землю згідно чинного законодавства.

5. Затвердити пропозиції щодо способів та умов продажу земельної ділянки, яка пропонується до продажу  Гр. Горбонос Галині Григорівні площею 0,0400 га.

5.1. Площа земельної ділянки : 0,0400 га

5.2. Кадастровий номер земельної ділянки : 0520682600:03:002:0183

5.3. Цільове призначення : для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

5.4. Спосіб продажу : продаж земельної ділянки гр. Горбонос Галині Григорівні  на неконкурсних засадах відповідно до договору купівлі-продажу

5.5. Вартість земельної ділянки 26048,00 грн. (Двадцять шість тисяч сорок вісім гривень 00 копійок)  без ПДВ, на основі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

5.6. Використання земельної ділянки здійснювати з врахуванням наступних обмежень, обтяжень:

- земельну ділянку використовувати відповідно до цільового призначення;

- встановлюється право третіх осіб на прокладку та поточний ремонт інженерних потреб та комунікацій в разі потреби;

- заборони будівництва, реконструкції, встановлення МАФ, тимчасових споруд без відповідного дозволу;

- утримання в належному технічному, санітарному стані прилеглої території;

- дотримання вимог Законів України «Про охорону земель», «Про відходи» та інших вимог природоохоронного законодавства.

5.7. На земельну ділянку сервітути не встановлено

5.8. Умови оплати вартості земельної ділянки: загальну суму 26048,00 грн. (Двадцять шість тисяч сорок вісім гривень 00 копійок) сплатити повність до дня підписання договору купівлі-продажу  земельної ділянки та його нотаріального посвідчення.

6. Уповноважити в.о. сільського голови Мельник Г.В.   підписати договір купівлі –продажу земельної ділянки  від імені сільської ради.

Дане рішення є підставою для :

-          укладення договору купівлі-продажу та здійснення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та отримання Витягів з державного реєстру прав на нерухоме майно про право власності на землю

В. о. сільського голови                                             Мельник Г. В.

 

                                                                                                      

                                                           УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я   №   5

«  21  »   липня   2017 р.                                                 27   сесія  7 скликання

 с. Лаврівка

Про зняття будинку по вул. Незалежності 6А

с. Лаврівка з балансу житлового фонду кому-

нальної власності Лаврівської територіальної

громади.

Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію Державного житлового фонду»  від 19.06.1992р. № 2482-ХII, Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992р. № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Положенням про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», затвердженим Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009р. № 396, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29.01.2010р. № 109/174043 враховуючи висновок постійної комісії соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зняти з балансу житлового фонду комунальної власності Лаврівської територіальної громади 4-х квартирний житловий будинок за адресою с. Лаврівка вул. Незалежності 6А Вінницького району Вінницької області. (додаток№ 1 додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В. о. сільського голови                                                       Мельник Г. В

                      Додаток №1

до рішення № 5 Лаврівської сільської ради від

 «  21  »     липня       2017 р.

   27   сесія 7 скликання

                                                                       

                Перелік об»єктів комунальної власності   по Лаврівській сільській раді

№ пп

Інвен-

тарний

номер

Повне найменування об»єкта

Кіль-

кість

Од.

вимір

Первісна

вартість

Знос з початку

експлуатації

Залишкова

вартість

Рік побу-дови

Сума

%

 

1

2

3

 4

6

7

8

9

10

       1

 

10130004

4-х квартирний житловий будинок

  1

шт.

4083.96

 

100%

     _

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Г. В. Мельник      

 

                                                                                                           

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я   №   6                                                                                                                                                                                   

« 21 »    липня      2017 р.                                           27  сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про внесення змін в рішення Лаврівської сільської

ради  № 8   від   11.04.2017 р.  22  сесії  7 скликання

«Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації   щодо надання земельної ділянки у

власність гр. Живелюку Сергію Володимировичу»

           У відповідності ст. 26 ч. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.12 Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву жителя с. Лаврівка вул. Сонячна, 14 гр. Живелюка Сергія Володимировича  щодо внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради  № 8  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо надання земельної ділянки у власність гр. Живелюку Сергію Володимировичу» від 11.04.2017 р. 22 сесії 7 скликання , враховуючи висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                                ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни в рішення Лаврівської сільської ради  № 8  «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо надання земельної ділянки у власність гр. Живелюку Сергію Володимировичу» від 11.04.2017 р. 22 сесії 7 скликання , а саме :

в назву даного рішення, основну частину рішення та п.1 даного рішення  взамін слів «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо надання земельної ділянки у власність» слід читати « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища

В.о. сільського голови                                                 Г.В. Мельник

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж