30 сесія 7 скликання

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 1

« 6 » листопада 2017 р.                                                      30 сесія 7 скликання      с. Лаврівка

Про внесення змін до рішення

19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р.

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

Згідно п.23,25 ст.26, п.4 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст.78 «Бюджетного Кодексу України», клопотання директора Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                    В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1.1. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету за підсумками 10 місяців 2017 року в сумі 22100.00грн. в т.ч.по КБКД 18010700 « Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 22100,00 грн. та внести відповідні зміни в додаток №1 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №1 даного рішення.

1.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету в сумі 22100,00 грн. а саме: по ТКВКБМС0170» Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,сільської ради» в сумі 3000.00 грн.в т.ч.КЕКВ2120 «Нарахування на оплату праці»-3000.00грн. поТКВКБМС4090»Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу»в сумі 13200.00 грн. в т.ч. КЕКВ2120 «Нарахуванняна оплату праці»-3200.00грн. КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -10000.00грн по ТКВКБМС 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 5900.00 грн., а саме: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5300,00 грн., для придбання вогнегасників та канцелярських товарів для Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку» в сумі 600,00 грн., для оплати за навчання операторів котельнів Медвідській НВК та внести відповідні зміни в додаток №3 рішення 19 сесії 7 скликання від 23.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» згідно з додатком №3 даного рішення.

2.Внести зміни в додаток 6 «Перелік місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів Лаврівського сільського бюджету у 2017 році» рішення 19 сесії сільської ради 7 скликання згідно з додатком 2 даного рішення.

3. Бухгалтеру сільської ради внести зміни в розпис сільського бюджету згідно з пунктом 1 даного рішення.

4. Додатки 1-3 даного рішення є його невідємною частиною.

                              В. о. сільського голови Мельник Г. В

 

 УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 2

« 06 » листопада 2017 р.                                                 30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження технічної дукументації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр. Сеніч Юрію Вікторовичу

                Керуючись п.34ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , у відповідності ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр. Сеніч Юрію Вікторовичу, що знаходиться в межах населеного пункту с.Медвідка ,вул.Центральна,1 у зв'язку із встановленням меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Сеніч Ю.В., враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища,сільська рада

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Сеніч Ю.В. на земельну ділянку загальною площею 0,3425 га в т. ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:03:003:0128) в с Медвідка по вул.Центральна,1. - 0,0925 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:03:003:0129) в с.Медвідка по вул. Центральна,1 .

2.Передати у власність гр.Сеніч Ю.В. земельну ділянку загальною площею 0,3425 га в т.ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:03:003:0128) в с.Медвідка по вул.Центральна,1. - 0,0925 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:03:003:0129) в с.Медвідка по вул. Центральна,1.

3.Видати правовстановлюючі документи гр. Сеніч Ю.В. на земельну ділянку загальною площею 0,3425га в т. ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:03:003:0128) в с. Медвідка по вул.Центральна,1. - 0,0925 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:03:003:0129) в с. Медвідка по вул. Центральна,1 .

4.Інспектору по обліку землі внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

                                   В. о. сільського голови Г. В. Мельник.

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 3

« 06 » листопада 2017 р.                                                     30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження технічної дукументації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр. Загон Галині Василівні

                      Керуючись п.34ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , у відповідності ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр. Загон Галині Василівні, що знаходиться в межах населеного пункту с.Лаврівка вул.Радісна,58 у зв'язку із встановленням меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Загон Галині Василівні, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища,сільська рада

                                                                 ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Загон Галині Василівні на земельну ділянку загальною площею 0,3753га в т.ч. -0,2000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд кад. номер (052 0682600:02:004:0389) в с.Лаврівка вул. Радісна,58. - 0,1753га для ведення особистого селянського господарства кад. номер (052 0682600:02:004:0388) в с.Лаврівка б/н .

2.Передати у власність гр.Загон Галині Василівні земельну ділянку загальною площею 0,3753 га в т.ч. -0,2000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд кад. номер (052 0682600:02:004:0389) в с.Лаврівка вул. Радісна,58. - 0,1753 га для ведення особистого селянського господарства кад. номер (052 0682600:02:004:0388) в с.Лаврівка б/н.

3.Видати правовстановлюючі документи гр..Загон Галині Василівні на земельну ділянку загальною площею 0,3753га в т. ч. -0,2000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд кад. номер (052 0682600:02:004:0389) в с.Лаврівка вул. Радісна,58. - 0,1753 га для ведення особистого селянського господарства кад. номер (052 0682600:02:004:0388) в с. Лаврівка б/н. .

4.Інспектору по обліку землі внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

                                 В. о. сільського голови Г. В. Мельник

 

                                                         УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 4

« 06 » листопада 2017 р.                                                 30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження технічної дукументації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості) гр. Бессараб Єфросинії Федорівні

               Керуючись п.34ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , у відповідності ст.ст.12,118,121 Земельного кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр. Бессараб Єфросинії Федорівні, що знаходиться в межах населеного пункту с.Лаврівка по вул.Польова,21 виготовлену ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у зв'язку із встановленням меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бессараб Єфросинії Федорівні, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища,сільська рада

                                                          ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Бессараб Є.Ф. на земельну ділянку загальною площею 0,4747 га в т. ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:004:0390) в с.Лаврівка вул. Польова,21. - 0,2247 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:004:0391) в с.Лаврівка вул. Польова,21 .

2.Передати у власність гр.Бессараб Є.Ф. земельну ділянку загальною площею 0,4747 га в т.ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:004:0390) в с.Лаврівка вул. Польова,21. - 0,2247 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:004:0391) в с.Лаврівка вул. Польова,21.

3.Видати правовстановлюючі документи гр. Бессараб Є.Ф. на земельну ділянку загальною площею 0,4747га в т. ч. -0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 0520682600:02:004:0390) в с.Лаврівка вул. Польова,21. - 0,2247 га для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 0520682600:02:004:0391) в с. Лаврівка вул.Польова 21. . .

4.Інспектору по обліку землі внести відповідні зміни в земельно - облікові документи.

                                   В. о. сільського голови Г. В. Мельник.

 

                                                            УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 5

« 06 » листопада 2017 р.                                                   30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про надання дозволу на виготовленнятехнічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) гр. Давидюк Ользі Іванівні

              У відповідності п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 п.Б.,ст.116,118 п.2.6, ст. 121 та «Перехідні положення» Розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяву жительки с.Лаврівка по вул..Б.Хмельницького 20 Давидюк Ольги Іванівни, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність у зв`язку з переходом права власності на будівлі та споруди згідно свідоцтва про право на спадщину за законом .зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30.08.2017р. за№2-3175., враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                         ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр.Давидюк О.І. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,63 га в с.Лаврівка в т.ч. -0,25га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд в с.Лаврівка по вул..Б.Хмельницького,20 - 0,18 га для ведення особистого селянського господарства в с.Лаврівка повул.Б.Хмельницького,20 -0,20га, для ведення особистого селянського господарства в с.Лаврівка по вул..Незалежності б/н.

2. Гр. Давидюк О.І. замовити у відповідній землевпорядній проектній організації розробку документації вказаної в п.1.

3. Інспектору з обліку землі внести зміни в земельно-облікові документи.

 

                                   В.о. сільського голови Г.В. Мельник.

 

                                                     УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я № 6

« 06 » листопада 2017 р.                                             30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) гр. Нікітіній Ларисі Павлівні

           У відповідності п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 п.Б.,ст.116,118 п.2.6, ст. 121 та «Перехідні положення» Розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяву жительки м.Харків вул. Вятська,61 Нікітіної Лариси Павлівни, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність у зв`язку з переходом права власності на будівлі та споруди згідно свідоцтва про право на спадщину за законом .зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 27.07.2017р. за№1-725., враховуючи висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                            ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікітіній Л.П. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання у власність земельної ділянки площею 0,60 га в с.Лаврівка в т.ч. -0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд в с.Лаврівка по вул. Сонячна, 20 Вінницького району Вінницької області - 0,07 га для ведення особистого селянського господарства в с.Лаврівка по вул. Сонячна, 20 Вінницького району Вінницької області -0,28 га, для ведення особистого селянського господарства в с Лаврівка по вул. Сонячна б/н. Вінницького району Вінницької області

2. Гр. Нікітіній Л.П. замовити у відповідній землевпорядній проектній організації розробку документації вказаної в п.1.

3. Інспектору з обліку землі внести зміни в земельно-облікові документи. В.о. сільського голови Г.В. Мельник.

 

                                                       УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                               Р І Ш Е Н Н Я № 7

06 листопада 2017 року                                                   30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в рівних долях по 1/3 ідеальних часток гр. Джозі Олені

Іванівні, гр, Джозі Катерині Юріївні, гр. Джозі Юрію Юріювичу.

            У відповідності п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст.12 п.Б,ст.166,118 п 2.6, та ст 121 про «Перехідні положення» розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяви жителів с.Лаврівка вул.Б..Хмельницького 104 Джоги Олени Іванівни; Джоги Катерини Юріївни; Джоги Юрія Юріювича щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, що посвідчують право спільної часткової власності на земельну ділянку площею 0,33 га,у зв»язку з переходом права власності на будівлі та споруди згідно рішення Вінницького районного суду від 27.02.2017 року, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада    

                                                            ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну часткову власність земельної ділянки площею 0,33 га з визначенням рівних долей по 1/3 ідеальних часток згідно рішення Вінницького райсуду від 27.02.2017 року Джозі Олені Іванівні 1/3 Джозі Катерині Юріївні 1/3 Джозі Юрію Юріювичу 1/3 а саме: - 0,11га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою с. Лаврівка, вул..Б.Хмельницького104; - 0.07га для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврівка по вул..Б.Хмельницького б/н - 0.15 га. для ведення особистого селянського господарства в с. Лаврівка в межах населеного пункту.

2. Гр. Джозі О.І.; Джозі К.Ю: Джозі Ю.Ю. , замовити у відповідній земле впорядній проектній організації розробку технічної документації.

3. Інспектору з ведення обліку землі внести зміни в земельно облікові документи.         

                                  В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                            УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 8

06 листопада 2017 року .                                                  30 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Смашнюк Тетяні Василівні

              У відповідності п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 п.Б.,ст.116,118 п.2.6, ст. 121 та «Перехідні положення» Розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяву жительки м. Вінниці вул..Київська,130 кв.74 гр. Смашнюк Тетяни Василівни, щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки у власність у зв`язку з переходом права власності на будівлі та споруди згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом .зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 07.09.2017р. за№1-868., враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                          ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Смашнюк Т.В. на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання у власність земельної ділянки площею 0,55 га в с.Медвідка по вул.Підлісна 19 в т.ч. -0,25га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд в с.Медвідка по вул..Підлісна 19 - 0,30 га для ведення особистого селянського господарства в с. Медвідка по вул.Підлісна 19 .

2. Гр. Смашнюк Т.В. замовити у відповідній землевпорядній проектній організації розробку документації вказаної в п.1.

3. Інспектору з обліку землі внести зміни в земельно-облікові документи.

                                        В.о. сільського голови Г.В. Мельник.

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж