31 сесія 7 скликання

                                                      У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я № 1

« 30 » листопада 2017 р.                                                      31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про виконання Програми соціально-економічного

розвитку Лаврівської територіальної громади

на 2017 рік та затвердження відповідної програми на 2018 рік

                    Відповідно ст.26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, сільська рада

                                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання програми соціально-еколномічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2017 рік прийняти до відома.

2. Програму соціально-економічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2018 рік – затвердити (до даного рішення додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради.

                                   В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток №1 до рішення № 1 від «30» листопада 2017 р 31 сесії 7 скликання Лаврівської сільської ради

                                                   П Р О Г Р А М А

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛАВРІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018 РІК

Програма економічного і соціального розвитку Лаврівської сільської ради розроблена відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-111 «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України». Програма ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів і визначає основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку Лаврівської сільської ради на 2018 рік, а саме : забезпечення збереження реальних доходів населення, темпів економічного зростання господарського комплексу, які стануть передумовою для економічного обґрунтування використання бюджетних коштів при формуванні сільського бюджету.

В С Т У П

Лаврівська сільська рада складається з двох населених пунктів : це села Лаврівка та Медвідка. Розташована сільська рада в північній частині Вінницького району на відстані 12 км від обласного центру м. Вінниця. Село Лаврівка є адміністративно територіальним центром Лаврівської сільської ради, за даними якої чисельність садиб складає 423 одиниць, станом на 01.01.2017 року тут проживає 857 чол. Село Медвідка розташоване в північній частині території Лаврівської сільської ради. В селі знаходиться 273 садиби, де проживає 345 чол. Площа населеного пункту с. Лаврівка складає 256,8 га , площа населеного пункту с. Медвідка – 234,9 га. Села територіальної громади електрифіковані, телефонизовані, газифіковані. По суті село Лаврівка розташоване на лесовій терасі річки Південний Буг. Ліс знаходиться за селом на лівому березі річки Південний Буг. На відміну від села Лаврівка село Медвідка розташоване біля самого лісу.

Соціальна сфера :

В с. Лаврівка розміщена загально-освітня школа 1-11 ступенів, сільський будинок культури, бібліотека, фельдшерський пункт, працюють три магазини, поштове відділення, діюча православна Свято-Дмитріївська церква Вінницької єпархії 1997 року побудови. Надаються слідуючі послуги населенню об’єктами підприємницької діяльності : - виготовлення столярних виробів та дерев’яних конструкцій; - виготовлення будівельних матеріалів та розпилка деревини; - виготовлення бетонних виробів; - ремонт транспортних засобів. В с. Медвідка розміщена комунальна установа НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ, сільський клуб, фельдшерський пункт, працюють два магазини, діюча старовинна церква св. Мучениці Параскеви-П’ятниці 1791 року побудови. Транспортне сполучення в деякій мірі не задовольняє потреби населення в осінньо-зимовий період. Для забезпечення послідовності державної політики з метою досягнення визначеної цілі та виконання стратегічних завдань на 2018 рік, визначено головні дії за наступними напрямками :

1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА Соціальна політика на території сільської ради у 2018 році будуватиметься виходячи з необхідності забезпечення конструкційних гарантій соціального захисту населення шляхом : - збереження рівня доходів населення та робочих місць; - вирішення проблеми погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств та недопущення появи заборгованості у подальшому; - посилення адресної матеріальної допомоги громадянам; - реалізація заходів щодо підтримки безробітних; - підвищення якості житлово-комунальних послуг, запобігання підвищення їх вартості; - захист інтересів місцевих товаровиробників; - забезпечення 100 % рівня оплати споживчих енергоносіїв та природного газу. У галузі торгівлі : - підвищення ефективності торгівельної діяльності ; - впровадження державних нормативів забезпечення населення торговою площею магазинів; У сфері розвитку малого та середнього бізнесу : - збільшення кількості діючих малих підприємств; - створення на малих підприємствах додаткових робочих місць. В екологічній політиці : - охорона та раціональне використання природних ресурсів ; - збір, вивіз та утилізація сміття.

11. ГУМАНІТАРНА СФЕРА Охорона здоров’я Головною метою діяльності галузі охорони здоров’я на 2018 рік є збереження здоров’я громадян шляхом забезпечення, доступності первинної медико-санаторної допомоги всім верствам населення, підвищення якості медичної допомоги, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя. Пріоритетні напрямки охорони здоров’я на 2018 рік : - забезпечення всіх верств населення невідкладною медичною допомогою; - особливу увагу приділяти дітям, підліткам, вагітним жінкам та матерям; - подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги, впровадження принципів сімейної медицини. Дошкільна освіта Стратегічною метою дошкільної освіти є реалізація єдиної державної політики в галузі дошкільної освіти, виконання вимог законодавства України «Про дошкільну освіту». Пріоритетні напрямки дошкільної освіти є: - сприяння збереженню, розвиток та розширення дошкільного навчального закладу. Освіта Стратегічною метою освіти є реалізація єдиної державної політики в галузі освіти, виконання вимог законодавства України «Про освіту». Проблеми, які потребують вирішення у 2018 році : - у системі загальної середньої освіти передбачити забезпечення отримання повної середньої освіти, відповідно до вимог Конституції України. Культура Метою сфери культури є забезпечення духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, національної культурної спадщини, розвиток народної творчості, виялення та підтримка талановитої молоді. Діяльність у галузі культури забезпечують – будинок культури, клуб, бібліотека. Значно зріс рівень проведення культурно-мистецьких заходів. Фізична культура, спорт Цілі та завдання на 2018 рік : - проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у відповідності із запитом населення; - сприяти залученню учнівської молоді до занять у спортивних гуртках та секціях. Молодіжна політика Основними завданнями молодіжної політики є : - забезпечення на території сільської ради реалізації державної політики стосовно дітей, молоді; - виконання соціальних Програм щодо соціального та правового захисту дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі молоді у політичному, економічному і культурному житті; - програма здорового способу життя; - максимальне сприяння духовному та фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадської свідомості; - підтримка молодих сімей, талановитої та обдарованої молоді, молодіжних та громадських об’єднань. Екологічна безпека Стратегічною метою екологічної політики є створення необхідних умов та здійснення відповідних заходів для суттєвого поліпшення якісного стану довкілля, а також розвиток природно-ресурсного потенціалу території Лаврівської сільської ради. Пріоритетні завдання : - провести облаштування прибережних захисних смуг, вивести їх в натуру; - ліквідація стихійних сміттєзвалищ; - організація зон організованого відпочинку жителів територіальної громади; Додатком до Програми є : - очікуване надходження коштів до місцевого бюджету у 2018 році спрямувати на бюджет розвитку. Перелік проблемних питань, які потребують вирішення на районному та обласному рівні : - газифікація приміщення сільської ради; - поточний ремонт приміщень сільської ради; - капітальний ремонт приміщення актового залу в Лаврівському сільському будинку культури; - газифікація Лаврівського сільського будинку культури; - придбання музичної апаратури для Лаврівського сільського будинку культури; - придбання костюмів для Лаврівського сільського будинку культури; - придбання костюмів для Медвідського сільського клубу; - газифікація Медвідської комунальної установи НВК : ЗОШ-1 ст. - ДНЗ; - розширення дошкільного відділення в Медвідському НВК : ЗОШ – 1 ст. -ДНЗ; - обладнання дитячого майданчика в Медвідській НВК : ЗОШ – 1 ст. -ДНЗ - заміна дверей в Лаврівському сільському будинку культури; - газифікація Медвідського клубу; - зовнішній ремонт Лаврівської ЗОШ 1-11 ст; - будівництво та капітальний ремонт доріг в с. Лаврівка; - будівництво та капітальний ремонт доріг в с. Медвідка; - вуличне освітлення в с. Лаврівка; - вуличне освітлення в с. Медвідка; - електрофікація вул. Радісна в с.Лаврівка; - будівництво спортивного майданчика в с. Лаврівка; - будівництво дитячого майданчика в с. Лаврівка - будівництво дитячого майданчика в с. Медвідка - катальний ремонт пам’ятника в с. Лаврівка; - виготовлення проектної документації на ремонт пам’ятника в с. Лаврівка; - виготовлення проектної документації на виділення земельної ділянки під кладовище в с. Лаврівка; - виготовлення проектної документації на виділення земельної ділянки під кладовище в с. Медвідка; - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальни ремонт доріг по с. Лаврівка; - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальни ремонт доріг по с. Медвідка; - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика в с. Лаврівка; - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика в с. Медвідка - виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення в с. Лаврівка; - виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення в с. Медвідка; - виготовлення проектної документації на проведення водогону по с. Лаврівка; - виготовлення проектної документації на проведення водогону по с. Медвідка; - встановлення автобусних зупинок в с. Лаврівка - встановлення автобусних зупинок в с. Медвідка - виготовлення технічної документації на установи сілььскої ради :Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський НВК : ЗОШ-1 ст. – ДНЗ та сільський клуб - виготовлення генерального плану населених пунктів.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

 

                                                   У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                                  РІШЕННЯ № 2

« 30 » листопада 2017 р.                                              31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження інструкції щодо підготовки

бюджетних запитів до проекту сільського бюд-

жету Лаврівської сільської ради на 2018 рік за

програмно-цільовим методом

                Відповідно до п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. ст. 75, 78 Бюджетного кодексу України, з метою підготовки пропозицій проекту сільського бюджету на 2018 рік, прийняваши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                     В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Інструкцію щодо підготовки бюджетних запитів до проекту сільського бюджету на 2018 рік за програмно-цільовим методом (до даного рішення додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

                         В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток до рішення

Лаврівської сільської ради № 2 від

«30» листопада 2017 р. 31 сесії 7 скликання

                             Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів

до проекту сіцльського бюджету на 2018 рік за програмно-цільовим методом

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до ст. 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися розпорядники бюджетних коштів бюджету в процесі підготовки бюджетних запитів на 2018 (далі – проект бюджету ) та прогнозу бюджету Лаврівської сільської ради на 2019–2020 роки (далі – прогноз бюджету ) та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головні розпорядники бюджетних коштів бюджету сільська рада (далі – головні розпорядники) організовують та забезпечують складання бюджетного запиту за участю всіх розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів коштів і подають його у паперовому вигляді у встановлені терміни.

1.3. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням особливостей складання проекту бюджету та фінансових обмежень.

1.4. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничний обсяг) здійснюється з урахуванням: – прогнозних обсягів доходів бюджету; – розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення; – розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів із оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка); – прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг; – індексу споживчих цін; – необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер; – необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі завдяки концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення не першочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.5. Головні розпорядники здійснюють розподіл граничного обсягу видатків за напрямками витрат з урахуванням їх пріоритетності та першочерговості. Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функцій і завдань головних розпорядників та враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів, а також недопущення утворення нової заборгованості за зобов’язаннями у плановому бюджетному періоді.

1.6. Головні розпорядники забезпечують своєчасність та достовірність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу сільського бюджету.

1.7. Для здійснення аналізу бюджетних запитів головні розпорядники разом із бюджетним запитом подають підтверджуючі документи та матеріали (детальні розрахунки, плани проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік спецтехніки, обладнання та інвентаря з обґрунтуванням їх вартості, тощо).

1.8. Якщо головний розпорядник пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

ІІ. Розрахунок видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків на 2018 рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості). Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати: – належне виконання основних завдань головного розпорядника, зважаючи на пріоритети, визначені законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку регіону та враховуючи асигнування на проведення заходів згідно з програмами і заходів, затверджених рішеннями Лаврівської сільської ради і розпорядженнями Лаврівського сільського голови; – оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника; – неухильне дотримання Заходів щодо економного та раціонального використання коштів сільського бюджету .

2.2. Розрахунок обсягів видатків на 2018 рік та 2019–2020 роки здійснюються з урахуванням: – нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері; – пріоритетності видатків; – реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгова-ності попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах; – обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах кодів економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність учнів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

2.3. Обсяг видатків на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.

2.4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головні розпорядники визначають самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.5. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. №228. Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначає головний розпорядник самостійно, відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. При заповненні бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році. Окрім цього, головні розпорядники бюджетних коштів надають пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших спеціальних коштів).

2.6. Видатки, які включаються до бюджетного запиту на плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносії – фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

2.7. Граничні обсяги на утримання апаратів органів державної влади не дозволяється збільшувати, а передбачені у граничних обсягах видатки на продукти харчування, медикаменти та перев’язні матеріли, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також цільові видатки не дозволяється зменшувати.

2.8. Головні розпорядники бюджетних коштів при поданні бюджетного запиту надають: – проекти штатних розписів по кожному періоду з якого змінюється розмір мінімальної заробітної плати; – розрахунок змін надбавок за вислугу років та рангів, індексації зарплати; – розрахунок фонду оплати праці на рік; – дані про площу, що орендується; – інші документи, що підтверджують розрахунки.

2.9. До форм бюджетних запитів головні розпорядники коштів сільського бюджету повинні подати пояснювальну записку, у якій надається детальне обґрунтування запиту в розрізі економічної та функціональної структури видатків. Також у пояснювальній записці необхідно проаналізувати загальні напрямки використання бюджетних коштів у минулому та поточному роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 5–12 показників Форми-2, у тому числі проаналізувати зміну чисельності працюючих. Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі і контингенту. При цьому, слід пояснити структуру видатків на оплату праці та чисельність працівників (пункт 9, 10 Форми-2). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності працівників, а також про заходи головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих на наступні роки, і включити до проекту бюджету на плановий рік відповідні показники. Також потрібно обґрунтувати необхідність проведення видатків загального фонду на плановий рік опираючись на обсяг доведених асигнувань та на підставі результативних показників (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів). Обов’язково необхідно викласти основні підходи до розрахунку власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, у тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами. Окрім цього, головні розпорядники, які планують витрати на проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів (концерти, свята, акції, огляди, фестивалі, виставки, круглі столи, соціальні дослідження, спортивні заходи тощо), а також видатки на надання фінансової підтримки підприємствам, громадським організаціям, разом із бюджетним запитом подають проекти планів заходів у цілому та в розрізі кожного заходу, проекти планів використання бюджетних коштів із необхідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також фінансовий звіт за попередні два роки, фінансовий план на поточний рік, довідку про відсутність заборгованості. Наведені головними розпорядниками обґрунтування будуть використані при підготовці проекту бюджету на плановий рік.

ІІІ. Порядок складання бюджетного запиту

3.1. Бюджетні запити складаються за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648: – Бюджетний запит на 2017–2019 роки загальний, Форма 2017–1 (далі – Форма-1) (додаток 1); – Бюджетний запит на 2017–2019 роки індивідуальний, Форма 2017–2 (далі – Форма-2) (додаток 2); – Бюджетний запит на 2017–2019 роки додатковий, Форма 2017–3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

3.2. Форми бюджетного запиту заповнюються таким чином: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3. Всі показники відображаються в гривнях (без копійок).

3.3. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані про доходи, фінансування, видатки, повернення та надання кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програмної класифікації, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені впродовж минулого та поточного років.

3.4. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються: – дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) (далі – звіт) – для зазначення показників за попередній бюджетний період; – показники, затверджені розписом сільського бюджету на поточний рік з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) та змін без урахування погашення кредиторської заборгованості (далі – затверджено) – для зазначення показників за поточний бюджетний період; – показники видатків, розраховані відповідно до положень розділу 2 цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

ІV. Порядок заповнення Форми-1

4.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника та розподілу граничного обсягу і індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

4.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

4.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.

4.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватися з урахуванням таких критеріїв: – чітке формулювання та лаконічне викладення; – спрямованість на досягнення певного результату; – охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

4.5. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм: – у графах 1–3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми; – у графі 4 (звіт) – касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; – у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

4.6. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм: – у графах 1–3 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми; – у графі 4 (звіт) – касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; – у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

V. Порядок заповнення Форми-2

5.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою. Форма-2 передбачає здійснення головним розпорядником розподілу граничних обсягів на плановий рік та складання прогнозу видатків загального і спеціального фондів бюджету на наступні за плановим два роки в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів а також обґрунтування такого розподілу. При заповненні Форми-2: – доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання; – повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220; – видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000; – надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210. При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів із подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

5.3. У пунктах 1–3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника сільського бюджету , код відомчої класифікації видатків бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми.

5.4. У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми: – у підпункті 4.1– мета бюджетної програми та строки її реалізації; – у підпункті 4.2 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми. Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1. 5.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми. У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми. При цьому граничний обсяг видатків загального фонду бюджету по рядку «ВСЬОГО» – у графі 15 (проект), не повинен перевищувати доведеного фінансовим відділом граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік по головному розпоряднику в цілому. Збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на плановий рік не дозволяється. У разі, якщо головний розпорядник зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків у зв’язку з перерозподілом із метою збільшення інших видатків, такі пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині їх реалізації в обсягах, менших, аніж у поточному році, та по видатках, які пропонується збільшити. При визначенні видатків загального фонду бюджету на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для їх продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від виконання видатків у плановому році на обсяг відповідних видатків загального фонду бюджету в наступні періоди. Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень: 1) власні надходження бюджетних установ: – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100); – надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200); – плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300); – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400); – благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100); – кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200); 2) інші доходи спеціального фонду попереднього і поточного бюджетних періодів та які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України з урахуванням: – нормативно-правових актів, якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду; – джерел утворення надходжень спеціального фонду та основних напрямів їх використання; аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді та очікуваних результатів у поточному бюджетному періоді; – показників, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, – порівняно зі звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період). Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200). У графі 5 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. У графі 9 (затверджено) підпункту 5.1 – надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період. У графі 13 (проект) підпункту 5.1 – надходження спеціального фонду на плановий бюджетний період. У графах 4 та 8 (прогноз) підпункту 5.2 – надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди. У графах 6, 10, 14 підпункту 5.1 та графах 6, 10 підпункту 5.2 – показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду. У підпунктах 5.1 та 5.2 необхідно обов’язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий рік та наступні за плановим два роки, серед інших навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість майна, що здається в оренду, кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами. Також потрібно навести основні показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду бюджету на плановий рік та прогнозні показники на наступні за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо – порівняно зі звітами за минулий рік та планом на поточний рік); описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду у минулому та поточному роках. 5.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків (по кожній з функцій) або класифікацією кредитування бюджету: – у графі 4 підпункту 6.1 та графі 4 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 5 підпункту 6.1 та графі 5 підпункту 6.2 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 8 підпункту 6.1 та графі 8 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; у графі 9 підпункту 6.1 та графі 9 підпункту 6.2 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; – у графі 12 підпункту 6.1 та графі 12 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції; – у графі 13 підпункту 6.1 та графі 13 підпункту 6.2 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції; – у графах 4 і 8 підпункту 6.3 та у графах 4 і 8 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції; – у графах 5 і 9 підпункту 6.3 та у графах 5 і 9 підпункту 6.4 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції. Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2. Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту6.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2. 5.7. У пункті 7 зазначаються видатки або надання кредитів за бюджетною програмою у розрізі підпрограм (у разі їх формування у складі бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах бюджетної програми. У підпункті 7.1 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період у розрізі підпрограм та завдань: – у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період; – у графі 5 (звіт) – касові видатки за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній звітний період; – у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період; – у графі 8 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період; – у графі 9 (затверджено) виділяються бюджетні асигнування за рахунок бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період; – у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період; – у графі 12 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період; – у графі 13 (проект) – видатки за рахунок бюджету розвитку на плановий бюджетний період. Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4, 5, 6 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.1 або рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2. У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах у розрізі підпрограм та завдань: – у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди; – у графах 4, 8 (прогноз) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди; – у графах 5, 9 (прогноз) – видатки за рахунок бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди. Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7, 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 6.3 або рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 6.4 пункту 6 Форми-2. 5.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у розрізі підпрограм (у разі їх формування у складі бюджетної програми) та завдань, які виконуються в межах бюджетної програми. Перелік основних завдань головного розпорядника наводиться у кожній сфері його діяльності та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника, визначені з урахуванням планів його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень. Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох. Для кожного завдання мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника. Показники результату діяльності головного розпорядника – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (далі – показники результату). Показники результату мають забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнюваності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Кількість показників результату за кожним завданням, як правило, не повинна перевищувати чотирьох. Для бюджетних програм, що реалізуються впродовж декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом. У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 7.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм. 5.9.У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць, що враховані також у спеціальному фонді. 5.10.У пункті 10 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах у розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним розписом та фактично зайнятими посадами, за категоріями починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних років, що прогнозуються. Кількість штатних одиниць слід навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків загального фонду (у графі «загальний фонд»), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок видатків спеціального фонду (у графі «спеціальний фонд»). У випадку, якщо, згідно з діючим законодавством, працівники, які мають основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом у підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді». У графах 3, 5 (затверджено) – наводяться дані щодо затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах на відповідний період (середньорічна), а у графах 7, 9 (затверджено) – штатна чисельність станом на 01 жовтня поточного року. У графах 4, 6 (фактично зайняті) – кількість фактично зайнятих штатних одиниць у минулому році (середньорічна), а в графах 8, 10 (фактично зайняті) – кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 01 жовтня поточного року. Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті9. По органу місцевого самоврядування необхідно розписати по таких категоріях працівників: – посадові особи місцевого самоврядування; – службовці; – робітники, які зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування. 5.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих програм, які були затверджені колишніми радами, що об’єдналися, але будуть продовжувати діяти в межах бюджетних програм у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2): – у графі 3 підпунктів 11.1 та 11.2 зазначається назва програми; – у графі 4 підпунктів 11.1 та 11.2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена програма; – у графі 5 підпунктів 11.1 та 11.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за програмою. Суми у графах 6, 7, 8, 9, 10 та 11 підпункту 11.1 та у графах 6, 7, 8 та 9 підпункту 11.2 по рядку «ВСЬОГО» повинні бути в межах відповідних видатків за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, тобто не перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.1 та у графах 3, 4, 7 та 8 підпункту 6.2. 5.12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми. До інвестиційних проектів відносяться об’єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво. У пункті визначаються усі джерела фінансування кожного інвестиційного проекту, включаючи бюджетні кошти, до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років. 5.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8–11). Наведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту сільського бюджету , прогнозу сільсього бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення про сільський бюджет . 5.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період. У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду. Інформація наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в минулому, поточному та розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік (приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями тощо). Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином: – у графі 4 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом сільського бюджету (зведені дані по сільському бюджету) на минулий рік з урахуванням усіх внесених змін до розпису; – у графі 5 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України, мають відповідати даним графи 4 підпункту 6.1; – у графах 6–7 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років; – у графах 9–10 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів; – у графі 11 – розрахунок зобов’язань по видатках, у тому числі погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року). Підпункт 14.2 заповнюється наступним чином: – у графі 4 наводиться уточнений план станом на 1 жовтня 2018 року; – у графі 5 – відповідає графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року) та приведені у відповідність до тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів; – у графі 9 – відповідає графі 12 підпункту 6.1 (граничний обсяг видатків на плановий рік); – у графах 6, 7, 11, 12 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів; – у графах 8 і 13 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань з видатків (різниця між затвердженими призначеннями на поточний рік, граничним обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року) та конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування взяття зобов’язань на плановий рік із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів. Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть заходи розпорядника з приведення зобов’язань на плановий рік до встановленого граничного обсягу видатків на плановий рік та наводяться приміткою під таблицею підпункту 14.2. У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період (зведені дані по сільському бюджеті ), а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду. За наявності кредиторської заборгованості по спеціальному фонду, доповнити підпункти 14.1, 14.2,14.3 розділу 14 відповідними таблицями. У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом. У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів із упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді з визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах. 5.15. У пункті 15 наводяться: – основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; – нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду; – пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання; – аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді; – показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

VІ. Порядок заповнення Форми-3

6.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники. Зазначені пропозиції будуть розглядатись під час доопрацювання проекту сільського бюджету на плановий рік, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів бюджету на плановий рік. Пропозиції стосовно додаткових видатків не надаються за відповідними кодами видатків, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. До форми-3 в разі потреби капітальних видатків заповнити таблицю «Перелік об`єктів, видатки по яких будуть здійснюватися у 2018 році за рахунок коштів бюджету розвитку»

VІІ. Заключні положення

7.1. Головні розпорядники несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту сільського бюджету та прогнозу сільського бюджету .

7.2. У випадку надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог цієї Інструкції може бути прийняте рішення щодо не включення показників бюджетних запитів до проекту сільського бюджету на плановий рік Додатки : форма 1; форма 2; форма 3 .

                              Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

                                                            У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я № 3

« 30 » листопада 2017 р.                                                               с. Лаврівка

31 сесія 7 скликання

Про план роботи Лаврівської сільської ради на 2018 рік

             Відповідно ст.26 п.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, сільська рада

                                                  В И Р І Ш И Л А:

1. План роботи Лаврівської сільської ради на 2018 рік – затвердити (до даного рішення додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради. В.о. сільського голови Г.В. Мельник Додаток до рішення № 3 від «30» листопада 2017 року 31 сесії 7 скликання Лаврівської сільської ради

                                                      П Л А Н Р О Б О Т И

                                     Лаврівської сільської ради на 2018 рік

1. Питання для розгляду на сесіях сільської ради

1-й квартал - звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік

11-й картал - звіт про виконання сільського бюджету за 3 місяці 2018 року - про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території сільської ради. - про стан використання земель запасу та резервного фонду.

111 – й квартал -звіт про виконання сільського бюджету за 6 місяців 2018 року -про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2018 рік -про роботу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності -про роботу постійної комісії з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, охорони здоров»я, забезпечення законності і правопорядку. -про хід виконання Стратегії розвитку територіальної громади на 2012- 2020 роки

1У – й квартал -звіт про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2018 року -про роботу постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. - про Програму соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2019 рік - про сільський бюджет на 2019 рік

11. Перелік регуляторних актів для розгляду на пленарних засіданнях сільської ради

-Про управління майном. об»єктами, що є комунальною власністю Лаврівської теритьоріальної громади.

-Про встановлення на території Лаврівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

-Про встановлення на території Лаврівської сільської ради транспортного податку

-Про встановлення на території Лаврівської сільської ради плату за землю в частині земельного податку

-Про встановлення на території Лаврівської сільської ради ставки єдиного податку

-Про встановлення на території Лаврівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

111. Питання для розгляду на засіданнях постійних комісій сільської ради.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,бюджету, комунальної власності

Про виконання сілького бюджету за 2017 рік

Про сільський бюджет на 2018 рік

Про Програму соціально-економічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2018 рік

Про затвердження звітів про виконання сільського бюджету

Про ефективність виристання майна, яке є спільною власністю територіальної громади

Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2018 рік

Про планування видатків на раціональне використання коштів сільського бюджету Про управління майном, об»єктами, які є спільною власністю територіальної громади.

Звіт сільського голови про діяльність виконавчого комітету

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік

Про хід виконання Стратегії розвитку територіальної громади на 2012- 2020 роки

Про Програму соціально-економічного розвитку на 2019 рік

Про сільський бюджет на 2019 рік

Про роботу комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

Про стан приміщень комунальної власності територіальної громади, які здається в оренду.

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Про сільський бюджет на 2018 рік

Про Програму соціально-економічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2018 рік

Про хід виконання Стратегії розвитку територіальної громади на 2012- 2020 роки

Про організацію та проведення двомісячника благоустрою населених пунктів на території сільської ради

Про організацію та проведення ліквідації виявлених стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради.

Про раціональне використання землі суб’єктами різних форм господарювання на території сільської ради

Про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо сплати суб’єктами господарювання і землекористувачами земельного податку та орендної платиза використання земель запасу, резервного і водного фонду.

Про дотримання на території сільської ради законодавства України «Про надра»

Про роботу постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Постійна комісія з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку.

Про сільський бюджет на 2018 рік

Про Програму соціально-економічного розвитку Лаврівської територіальної громади на 2018 рік

Про хід виконання Стретегії розвитку територіальної громади на 2012-2020 роки

Про стан дотримання на території сільської ради законодавства про охорону праці

Про використання об’єктів комунальної власності, які передані в оренду

Про стан профілактики пияцтва та алкоголізму на території сільської ради Про робу дошкільного закладу на території сільської ради

Про роботу закладів освіти на території сільської ради Про роботу закладів культури на території сільської ради

Про роботу закладів торгівлі на території сільської ради

Про організацію та проведення двомісячника благоустрою населених пунктів на території сільської ради

Про стан облаштування пандусів біля установ та організацій, які розміщені на території сільської ради

Про виявлення та облік сімей, які відносяться до категорії «неблагополучні сім’ї»

Про роботу постійної комісії з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, охорони здоров’я, забезпечення законності і правопорядку.

1У. Організаційні заходи, які проводитиме сільська рада та її постійні комісії.

Участь у підготовці та проведенні засісідань постійних комісій, сесій сільської ради.

Робота із депутатськими запитами, узагальнення пропозицій та зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та інформування депутатів.

Організація підготовки та проведення «Депутатського тижня» під час якого депутати сільської ради звітуватимуть перед виборцями, узагальнення інформації депутатів, пропозиції та зауваження виборців.

Проведення заходів щодо удосконалення форм і методів організаційного, правового, інформаційного забезпечення діяльності сільської ради, виконавчого комітету, депутатів.

 У. Питання для розгляду на засіданні виконавчого комітету сільської ради

січень 2018 р.

-Про стан виконання сільського бюджету за 2017 рік

-Про організацію та ведення земельно-кадастрової документації

лютий 2018 р.

-Про стан медичного обслуговування населення на території сільської ради

-Про стприяння призову громадян на строкову службу

березень 2018 р

. -Про двомісячник благоустрою населених пунктів

-Про попередження пожеж на території сільської ради

квітень 2018 р.

-Про стан виконання сільського бюджету за 1 квартал 2018 р.

-Про підготовку та відзначення 73-річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 73-річниці завершення Другої світової війни травень 2018 р.

-Про роботу закладів торгівлі на території сільської ради

-Про стан використання земель запасу та резервного фонду на території сільської ради

-Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті сільської ради

червень 2018 р.

-Про роботу поштових відділень зв’язку по обслуговуванні населення на території сільської ради

-Про стан обслуговування одиноких пристарілих громадян соціальними працівниками на території сільської ради

-Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території сільської ради липень 2018 р.

-Про стан виконання сільського бюджету за 11 квартал 2018 р.

-Про нарахування та сплати земельного податку фізичними та юридичними особами на території сільської ради

-Про підготовку та відзначення 27-річниці Незалежності України на території сільської ради

-Про підготовку та відзначення Дня Державного Прапора України

серпень 2018 р.

-Про виконання делегованих повноважень з питань зайнятості населення на території сільської ради

-Про виконання делегованих повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян

-Про підготовку установ та організацій, розміщених на території сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період вересень 2018 р.

-Про роботу закладів освіти на території сільської ради

-Про роботу транспорту по перевезенні населення на території сільської ради

-Про хід виконання Стретегії розвитку територіальної громади на 2012-2020 роки.

жовтень 2018 р.

- Про стан виконання сільського бюджету за 111 квартал 2018 р

. -Про виконання делегованих повноважень з мобілізаційної та цивільної оборони на території сільської ради

- Про підготовку та відзначення 86-річниці Голодомору 1932-1933 років на території сільської ради

- Про проект Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2019 рік листопад 2018 р

. -Про роботу закладів культури на території сільської ради

-Про вчинення нотаріальних дій, реєстрації актів цивільного стану на території сільської ради

-Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 2019 рік

грудень 2018 р.

-Про стан ведення погосподарських книг, статистичний облік громадян, які проживають на території сільської ради

-Про проект сільського бюджету на 2019 рік

-Про підготовку та відзначення Новорічних свят.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

                                                     У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я № 4

« 30 » листопада 2017 р.                                                                 с. Лаврівка

31 сесія 7 скликання

Про план-графік здійснення відстеження результативност

і діючих регуляторних аків по Лаврівській сільській раді

на 2018 рік 

               Відповідно ст.26 п.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій сільської ради, сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. План-графік здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів по Лаврівській сільській раді на 2018 рік - затвердити (до даного рішення додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голів постійних комісій сільської ради.

                              В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток до рішення № 4 від «30» листопада 2017 року

31 сесії 7 скликання Лаврівської сільської ради

                                                 П Л А Н - Г Р А Ф І К

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів по Лаврівській сільській раді на 2017 рік

№ п/п № документа, дата його прийняття Назва регуляторного акту

Вид відстеження Відповіда-льний за проведе-ння відс-теження

Строк викона-ння заходів

Вид даних

1 Рішення № 4 від 21.12.2012 р. 19 се-сії 6 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про управління майном, об»єктами, які є комунальною власністю Лаврів-ської територіальної громади в новій редакції повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

2Рішення № 4 від 11.07.2016 р. 10 се-сії 7 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про встановлення на території Лаврівської сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

3 Рішення № 5 від 11.07.2016 р. 10 се-сії 7 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про встановлення на території Лаврівської сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

4 Рішення № 6 від 11.07.2016 р. 10 се-сії 7 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про встановлення на території Лаврівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

5 Рішення № 7 від 11.07.2016 р. 10 се-сії 7 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про встановлення на території Лаврівської сільської радиакцизного податку з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

6 Рішення № 8 від 11.07.2016 р. 10 се-сії 7 скликання Лаврівської сільсь-кої ради Про встановлення на території Лаврівської сільської ради транспортного податку та затвердження Порядку його справляння на 2017 рік повторне Головний бухгалтер сільської ради Січень 2018 р. Статис-тична, бухгал-терська звітність

                                Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

                                                              У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 5

« 30 » листопада 2017 р.                                                     31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про затвердження переліку об’єктів комунальної

власності, які надаються в оренду на 2018 рік.

                         Керуючись п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                          В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити слідуючий перелік об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду на 2018 рік :

№ п/п

Назва об’єкта адреса

перелік

площа 1

Приміщення с.Лаврівка вул. Незалежності, 1А Два кабінети на 2 поверсі 99 кв.м. 2 приміщення с.Лаврівка вул. Незалежності, 1А Два кабінети на 1 поверсі 47 кв.м.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

                               В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                             У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                     Р І Ш Е Н Н Я № 6

« 30 » листопада 2017 р.                                                  31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка Про передбачення коштів в бюдже

на 2018 рік на утримання дитячого будинку «Родинний дім»

                Керуючисьст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ч.2 ст. 71 ; п.5 ч.2 ст. 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                               В И Р І Ш И Л А:

1. Передбачити кошти в бюджеті 2018 року в сумі 10000 грн. (Десять тисяч гривень) на утримання дитячого будинку «Родинний дім».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

                                 В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                      У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 7

« 30 » листопада 2017 р.                                                  31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про преміювання секретаря сільської ради

Мельник Г.В. до Дня місцевого самоврядування

                       Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» п.1.2.2. Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                      В И Р І Ш И Л А:

1. Преміювати секретаря Лаврівської сільської ради Мельник Галину Володимирівну до Дня місцевого самоврядування в розмірі посадового окладу.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

                         В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                    У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 8

« 30 » листопада 2017 р.                                                     31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про преміювання секретаря сільської ради

Мельник Г.В. за результатами року

             Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» п.1.2.2. Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А:

1. Преміювати секретаря Лаврівської сільської ради Мельник Галину Володимиріву за результаттами року в розмірі посадового окладу.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

                                     В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                           У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я № 9

« 30 » листопада 2017 р.                                                       31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою, щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості )

гр. Ковальчуку Євгенію Андрійовичу.

                 У відповідності ст. 26 ч. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 п. Б; ст. 116, ст. 118, п.2.6, ст. 121 та «Перехідні положення» Розділу Х Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Ковальчука Євгенія Андрійовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                     ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Євгенію Андрійовичу на виготвлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,30 га в с. Медвідка по вул. Садова б/н, в тому числі : - 0,30 га для ведення особистого селянського господарства в с. Медвідка по вул. Садова б/н.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти по постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

                        В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                    У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                Р І Ш Е Н Н Я № 10

« 30 » листопада 2017 р.                                                   31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка Про внесення змін до рішення Лаврівської

сільської ради № 4.73 від 13 грудня 1996 року

8 сесії 22 скли- кання щодо передачі безкоштовно

у приватну вла- сність земельну ділянку

гр. Круцюку Сергію Миколайовичу.

             У відповідності ст. 26 ч. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 12 Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву жителя с. Дорожне вул. Київська, 54 гр. Круцюка Сергія Миколайовича щодо внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради № 4.73 від 13 грудня 1996 року 8 сесії 22 скли кання щодо передачі безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 0,35 га, враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                      ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення Лаврівської сільської ради № 4.73 від 13 грудня 1996 року 8 сесії 22 скликання, а саме : взамін слів «передати безкоштовно у приватну власність земельну ділянку гр. Круцюку Сергію Миколайовичу площею 0,35 га», слід читати : «Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,50 га, в тому числі : - 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Медвідка по вул. Пушкіна б/н; -0,25 га для ведення особистого селянського господарства в с. Медвідка по вул. Пушкіна б/н».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти по постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

                      В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

                                                  У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 Р І Ш Е Н Н Я № 11

« 30 » листопада 2017 р.                                                   31 сесія 7 скликання

с. Лаврівка

Про внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради

№ 15.4 від 29 січня 2008 року 17 сесії 5 скликання «Про

перехід права на земельну ділянку при переході правана

будівлі і споруди».

                 У відповідності ст. 26 ч. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 12 Перехідні положення Земельного кодексу України, розглянувши заяву жителя с. Медвідка вул. Підлісна, 17 гр. Волосенка Олексія Степановича щодо внесення змін до рішення Лаврівської сільської ради № 15.4 від 29 січня 2008 року 17 сесії 5 скликання «Про перехід права на земельну ділянку припереході правана будівлі і споруди», враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, сільська рада

                                                  ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення Лаврівської сільської ради № 15.4 від 29 січня 2008 року 17 сесії 5 скликання «Про перехід права на земельну ділянку припереході правана будівлі і споруди» , а саме в п. 2 даного рішення, взамін слів «Надати у власність гр. Волосенко Олексію Степановичу земельну ділянку площею 0,55 га в с. Медвідка по вул. Підлісна, 17 – 0,39 га по вул. Пушкіна – 0,16 га, а саме: - для обслуговування житлового будинку і господарських споруд – 0,25 га - для ведення особистого селянського господарства – 0,30 га» слід читати : «Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) загальною площею 0,55 га в тому числі: -0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Медвідка по вул. Підлісна, 17 -0,14 га для ведення особистого селянського господарства в с. Медвідка по вул. Підлісна, 17; -0,16 га для ведення особистого селянського господарства в с. Медвідка по вул. Пушкіна, б/н».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти по постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

                                     В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж