33 сесія 7 скликання

У К Р А Ї Н А  

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 1

У К Р А Ї Н А ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Р І Ш Е Н Н Я № 22 « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка Про затвердження проектно-кошторисної докумен- тації «капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ в с. Медвідка, Вінницького району Вінницької області» У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ в с. Медвідка, Вінницького району Вінницької області», виготвлену «ЖК-ГАРАНТ», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада: ВИРІШИЛА : 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ в с. Медвідка, Вінницького району Вінницької області» в цінах станом на 10 квітня 2017 року на суму 355,43988 тис. грн. 2. Доручити в.о. сільського голови Мельник Г.В. укласти договір на виконання робіт визначених в пункті першому цього рішення. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності. В.о. сільського голови Г.В. Мельник

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про сільський бюджет на 2018 рік.

Згідно п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.77 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2018 рік : - доходи Лаврівського сільського бюджету в сумі 3311323,00 грн., в тому числі : - доходи загального фонду Лаврівського сільського бюджету 3273358,00 грн., - доходи спеціального фонду Лаврівського сільського бюджету 37965,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення; - видатки Лаврівського сільського бюджету в сумі 3311323,00 грн., в тому числі: - видатки загального фонду Лаврівського сільського бюджету 3203358,00 грн., - видатки спеціального фонду Лаврівського сільського бюджету 107965,00 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення; - профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 70000,00 грн. напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 цього рішення - дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 70000,00 грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спецільного фонду) згідно з додатком № 2 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Лаврівського сільського бюджету у сумі 500,00 грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 цього рішення: - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 766836,00 грн. (утримання шкільного відділення Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ) - інша субвенція в сумі 856330,00 грн. (утримання дошкільного відділення Медвідського НВК 1 ст. – ДНЗ); - інша субвенція в сумі 217300,00 грн. (утримання шкільного відділення Медвідського НВК 1 ст. – ДНЗ); - інша субвенція в сумі 18342,00 грн. (на здійснення підвозу учнів до навчального закладу і в зворотньому напрямку) - інша субвенція в сумі 350550,00 грн. (утримання сільських закладів культури);

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Лаврівського сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою: - оплата праці працівникам бюджетних установ; - нарахування на оплату праці; - медикаменти та перев’язувальні матеріали; - продукти харчування; - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; - поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Затвердити на 2018 рік фонд заробітної плати та чисельність працівників бюджетних установ згідно з додатком № 5 цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 6 цього рішення.

7. Затвердити у складі видатків Лаврівського сільського бюджету кошти на реалізацію сільських Програм згідно в сумі 210608,00 грн. згідно з додатком № 7 цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік: - до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України; - джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст. 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71, 72 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що складання, затвердження та виконання сільського бюджету у 2018 році здійснюється за програмно-цільовим методом бюджетування.

12. Затвердити на 2018 рік перелік об»єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 8 цього рішення.

13. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 2

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження структури Лаврівської сільської ради на 2018 рік.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру Лаврівської сільської сільської ради на 2018 рік (додаток до даного рішення додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 2 Лаврівської сільської рад від « 22 » січня 2017 р.33 сесія 7 скликання

Структура та чисельність Лаврівської сільської ради станом на 01.01.2018 р.

Посада

Чисельність працівників

Керівництво

Сільський голова 1,0

Секретар 1,0

Головний спеціаліст-бухгалтер 1,0

Разом 3,0

Виконавчий апарат

Інспектор з обліку земель 1

Касир - рахівник 0,5

Оператор комп»ютерного набору-бухгалтер 0,5

Разом 2,0

Разом 5

Секретар сільської ради Г. В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 3

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівк

а Про затвердження структури Медвідського НВК ЗОШ 1 ст.-ДНЗ на 2018 рік.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ на 2018 рік (додаток до даного рішення додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 3 Лаврівської сільської ради від «22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Структура та чисельність Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ станом на 01.01.2018 р.

Посада

Чисельність працівників

Шкільне відділення

Директор 1,0

Заступник директора з навчально – виховної роботи 0,5

Вчителі 5,56

Прибиральниця 1,0

Кочегар сезонний 1,0

Всього 9,06

Дошкільне відділення

Вихователі 1,8

Завідувач господарства 0,5

Помічник вихователя 1,15

Музичний керівник 0,25

Керівник гуртка 0,125

Медсестра 0,5

Кухар 1,0

Підсобний робітник кухні 0,5

Машиніст з прання білизни 0,25

Робітник по обслуговуванні 0,5

Машиніст (кочегар) котельні (на вугіллі і сланці) 3,0

Сторож 1,5

Бухгалтер 1,0

Всього 12,075 Разом 21,135

Секретар сільської ради Г. В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 4

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження структури Лаврівського сільського будинку культури на 2018 рік.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру Лаврівського сільського будинку культури на 2018 рік (додаток до даного рішення додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 4 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Структура та чисельність Лаврівського сільського будинку культури станом на 01.01.2018 р.

Посада

Чисельність працівників

Директор 1,0

Художній керівник 1,0

Технічний працівник 1,0

Разом 3,0

Секретар сільської ради Г. В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 5

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження структури Медвідського сільського клубу на 2018 рік.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру Медвідського сільського клубу на 2018 рік (додаток до даного рішення додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 5 Лаврівської сільської ради від « 22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Структура та чисельність Медвідського сільського клубу станом на 01.01.2018 р. Посада

Чисельність працівників

Завідуючий клубом 1

Технічний працівник 0,5

Разом 1,5

Секретар сільської ради Г. В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 6

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження Програми «Підтрика закладів культури» на 2018 рік

У відповідності до ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Підтримка закладів культури» на 2018 рік (додаток № 1, додаток № 2 до даного рішення додаються).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 6 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Програма «Підтримка закладів культури» на 2018 рік

І. Назва Програми. Програма «Підтримки закладів культури» на 2018 рік

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Основи законодавства України про культуру» Закон України «Про пожежну безпеку» розташування на території Лаврівської сільської ради: Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб.

ІІІ. Мета Програми. - покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури; - збереження і розвиток культурної інфраструктури села, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері. - естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді. - забезпечення протипожежних заходів.

ІV. Виконавці Програми: Виконком Лаврівської сільської ради, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб.

V. Основні програмні заходи. - поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури; - забезпечення проведення ремонту; - надання допомоги в зміцненні матеріально-технічної бази Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу. - забезпечення протипожежних заходів закладів культури

 VІ. Обсяги та джерела фінансування. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету. Лаврівський сільський будинок культури та Медвідський сільський клуб. Види витрат на 2018 рік: Лаврівський сільський будинок культури та Медвідський сільський клуб : 41769 грн. для забезпечення матеріально-технічної бази. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

VІІ.Очікувані результати. - Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури - Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів; - Підвищення культурного рівня молоді та юнацтва. - Виконання протипожежних заходів.

VІІІ. Координація і контроль за виконанням Програми. Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань соціально-економічного розвитку , бюджету, комунальної власності

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. Назва програми: Програма «рік Підтримка закладів культури» на 2018

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про культуру», Закон України «Про пожежну безпеку», розташування на території Лаврівської сільської ради: Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб.

3. Замовник: Лаврівська сільська рада.

4. Виконавці Програми: Виконком Лаврівської сільської ради, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб.

5. Мета: Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури

6. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування: 41769.00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: зміцнення матеріальної бази закладів культури, залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля.

9. Строки звітності: січень 2019 року.

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

Додаток 2 до рішення № 6 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Заходи з реалізації Програми «Підтримка закладів культури» на 2018 рік.

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі (грн)

1 Придбання внутрішніх дверей Виконавчий комітет Січень- грудень 2018 р. 12000,00 2 Придбання сценічних костюмів Виконавчий комітет Січень- грудень 2018 10000,00

3 Придбання ноутбука, прінтера Виконавчий комітет Січень- грудень 2018 15000,00

4 Придбання матеріалів для заміни електропроводки Виконавчий комітет Січень- грудень 2018 4769,00 Всього 41769,00

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А 

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 7

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження Програми «Підтримка Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ» на 2018 рік

У відповідності до ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ на 2018 рік (додаток № 1,додаток № 2 до даного рішення додаються).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 7 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Програма «Підтримка Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ» на 2018 рік

І. Назва Програми. Програма «Підтримка Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ» на 2018 рік

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку», розташування на території Лаврівської сільської ради Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ

ІІІ. Мета Програми. Покращення матеріально-технічного забезпечення Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ

ІV. Виконавці Програми: Виконком Лаврівської сільської ради, Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ на 2018 рік

V. Основні програмні заходи.

1. Розбудова сільської школи, як найважливішої ланки навчання та виховання дітей.

2. Створення умов для доступності дітей до якісної загальної середньої освіти.

3. Надання допомоги у зміцненні матеріально-технічної бази, забезпечення протипожежних заходів Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ VІ. Обсяги та джерела фінансування. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету. Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ Види витрат на 2018 рік: придбання вугілля для опашення, покращення матеріально-технічної бази, на виконання протипожежних заходів Медвідського НВК :ЗОШ 1 ст. – ДНЗ – 82839 грн. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

VІІ.Очікувані результати. 1. Зміцнення навчально-матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів. 2. Досягнення високого рівня знань, умінь та навичок учнів.

3. Забезпечення протипожежних заходів. VІІІ. Координація і контроль за виконанням Програми. Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань соціально-економічного розвитку , бюджету, комунальної власності

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. Назва програми: Програма «Підтримка Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ» на 2018 рік

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про пожежну безпеку» розташування на території Лаврівської сільської ради Медвідського НВК : ЗОШ 1 ст. – ДНЗ

3. Замовник: Лаврівська сільська рада.

4. Виконавці Програми: Виконком Лаврівської сільської ради, Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ.

5. Мета: Покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.

6. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування: 82839.00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: зміцнення матеріальної-технічної бази ДНЗ;

9. Строки звітності: січень 2019 року.

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

Додаток 2 до рішення № 7 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Заходи з реалізації Програми «Підтримка Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ» на 2018 рік.

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі (грн)

1 Придбання вугілля для Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ (дошкільне відділення) Виконавчий комітет жовтень-грудень 2018 р. 63384,00

2 Придбання меблів для Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ (дошкільне відділення) Виконавчий комітет жовтень-грудень 2018 р. 19455,00

Всього 82839,00

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 8

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей Медвіського НВК: ЗОШ 1 ст. –ДНЗ та «Положення про використання власних надходжень» на 2018 рік

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ № 1243 від 26.08.2002року, ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» , враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2018 року в дошкільному відділенні Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ вартість одного дня харчування в розмірі 34,00 грн.

2. Встановити з 01.01.2018 року в дошкільному відділенні Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ розмір батьківської плати за харчування дітей на рівні 40 відсотків від вартості харчування в день

3. Затвердити «Положення про використання власних надходжень Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ» на 2018 рік .

4. Враховуючи колання цін на продукти харчування, щоквартально проводити перерахунок вартості одного дня харчування з урахуванням фактичних витрат на попередній квартал.

5. Нарахування оплати проводити за фактичні дні відвідування дитиною установи.

6. Не справляти плату за харчування : дітей – сиріт; дітей – інвалідів; дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім»ях; дітей, працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов»язків та дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції (за умови надання довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції); дітей, батьки яких беруть участь в діях у зоні антитерористичної операції та учасників бойових дій на сході України (за умови надання посвідчення, довідки)

7. Розмір плати за харчування дітей в дошкільному відділенні Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ зменшується на 50 % для батьків, у сім’ях яких 3 і більше дітей до 18 років.

8. Встановити термін внесення батьківської плати за харчування дітей до 20 числа поточного місяця.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 9

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження вартості харчування дітей 1-4 класів Медвіського НВК: ЗОШ 1 ст. –ДНЗ на 2018 рік

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ № 1243 від 26.08.2002року, ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» , враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Встановити з 01.01.2018 року в шкільному відділенні Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ вартість одного дня харчування в розмірі 10,00 грн..

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

 

 

 

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 10

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження «Положення про використання власних надходжень» Лаврівського сільського бу- динку культури та Медвідського сільського клубу на 2018 рік

У відповідності до ст.ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 05.06.1997 року № 534 «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури та мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість платних послуг з відвідування вечорів відпочинку для молоді в Лаврівському сільському будинку культури та Медвідському сільському клубі в розмірі 5,00 грн.

2. Затвердити «Положення про використання власних надходжень Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу» на 2018 рік (додаток до даного рішення додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 10 Лаврівської сільської ради від « 22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

П О Л О Ж Е Н Н Я  про використання власних надходжень Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу

1. Джерела власних надходжень спеціального фонду – надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством: 1. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями.

2. Плата за оренду приміщення та майна, що належить бюджетним установам повністю зараховується на рахунок спеціального фонду бюджетної установи.

3. Кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації нерухомого майна, необоротних активів та інших матеріальних цінностей, зокрема списаних, відходи чорних, кольорових, дорогоцінних металів.

4. Благодійні внески та дарунки від спонсорів, меценатів, добровільної безповоротної допомоги ,як передача будь-яких видів майна ,благодійних внесків, грантів та дарунків.

2. Напрямки використання власних надходжень спеціального фонду.

1. Придбання господарських матеріалів, будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщення власними силами, канцелярських товарів, музикальних інструментів.

2. Організацію заходів культурно-виховного призначення.

3. Гранти, дарунки, благодійні внески надані на безповоротній основі спрямовуються на ціль, яка визначена програмою, безпосередньо благодійною організацією чи фізичною особою.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 11

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження «Положення про використання цільових фондів» на 2018 рік У відповідності до ст.26 п.22, 25, ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про використання цільових фондів» на 2018 рік (додаток до даного рішення додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 11Лаврівської сільської ради від «22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

ПОЛОЖЕННЯ “Про використання цільових фондів Лаврівської сільської ради” на 2018 рік

1. Цільовий фонд створюється із добровільних та благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, субвенції з районного бюджету.

2. Цільовий фонд використовується на : - благоустрій території сільської ради - наведення санітарного стану; - вивезення сміття; - ремонт та встановлення нових меморіалів, пам’ятників загиблим воїнам, партизанам та могил невідомих солдатів; - будівництво та ремонт криниць; - оплату згідно трудової угоди за наведення санітарного стану на кладовищах; - оплату на проведення транспортних послуг; - направлення коштів на виготовлення генерального плану та зонування території сіл. Лаврівка та Медвідка.

3. Підставою для використання коштів цільового фонду є юридичні та фінансові документи (кошториси, договора на виконання робіт, акти прийомки виконаних робіт, товарні чеки, рахунки та накладні).

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 12

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження Програми «Соціальний захист населення на 2018 рік»

У відповідності до ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Соціальний захист населення» на 2018 рік (додато № 1, додаток № 2 до даного рішення додаються).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 12 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання Програма «Соціальний захист населення» на 2018 рік

І. Назва програми: Програма «Соціальний захист населення» на 2018 рік.

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми: • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; • Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; • Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»; • Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2558-ІІІ; • Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966 –ІV; • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. №875-ХІІ; • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402 –ІІІ; • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. №2342-ІV; • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. №2961-ІV;

111.На території Лаврівської сільської ради проживає: 1 інвалід Великої Вітчизняної війни; 21 учасників Великої Вітчизняної війни; 8 вдів; 17 учасників бойових дій АТО та учасників АТО; 2 учасники ліквідації на ЧАЕС; 13 одиноких громадян; 2 дітей-сиріт, 11 багатодітних сімей; 2 дітей та 6 молодих осіб з фізичними обмеженнями; 4 сім»ї, що перебувають у складних життєвих обставинах, 5 сімей переселенців з Донецької та Луганської областей. ІІІ. Мета і основні завдання Програми Основною метою цієї Програми є всебічний захист законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів ВВвійни, учасників війни, ветеранів праці, військової служби, учасників бойових дій АТО, учасників АТО, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, підвищення рівня їх життя, реалізація сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, сімей, яких торкнулась проблема інвалідності, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня. Програмою визначено основні пріоритетні напрямки : - надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах; - надання допомоги на придбання медикаментів та лікування; - надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень; - надання одноразової допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко хворим громадянам, багатодітним і неповним сім»ям, дітям-сиротам, громадянам похилого віку, ветеранам праці, матерям-героїням, інвалідам дитинства, особам з обмеженими фізичними можливостями; - надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам бойових дій АТО; - надання матеріальної допомоги ювілярам, яким виповнилося 90 років. - надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим громадян.

ІV. Очікувані результати Програми: Виконання даної програми дасть змогу покращити житлові умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади, підвищити рівень життя осіб та сімей пільгових категорій, покращити їх матеріальний стан.

V. Фінансування Програми: Фінансування визначених Програмою заходів здійснюватиметься в межах видатків, відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті на 2018 рік в сумі 16000 грн. на наступна цілі:

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Всього по Програмі (грн)

1 Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1-11 гр., інвалідам дитинства Виконавчий комітет 6400.00 грн.

2 Надання допомоги на поховання непрацюючим громадянам Виконавчий комітет 2000.00 грн.

3 Надання матеріальної допомоги ювілярам (90 років) Виконавчий комітет 1200.00 грн.

4 Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам Виконавчий комітет 2000.00 грн.

5 Надання матеріальної допомоги матерям-героїням Виконавчий комітет 1600,00 грн.

6 Надання матеріальної допомоги одиноким, хворим, малозабезпеченим громадянам Виконавчий коміітет 2800,00 грн.

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

. Виконавці Програми: Виконком Лаврівської сільської ради, Лаврівський та Медвідський ФАПи, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб, Лаврівська ЗОШ І-ІІ ступенів , Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ.

VІ. Очікувані результати. Виконання даної програми дасть змогу забезпечити медикаментами, вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади, підвищити рівень життя осіб та сімей пільгових категорій, покращити їх матеріальний стан. VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми. Постійна комісія сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності .

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма «Соціальний захист населення» на 2018 рік.

2. Підстава для розроблення: законодавство України в сфері соціального захисту населення, проживання на території сільської ради незахищених верств населення, громадян пільгової категорії, хворих тощо.

3. Замовник: Лаврівська сільська рада.

4. Виконавець: Виконком Лапврівської сільської ради, Лаврівський та Медвідський ФАПи, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб, Лаврівська ЗОШ І-ІІ ступенів , Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ.

5. Мета: Підтримка незахищених верств населення, громадян пільгової категорії.

6. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування сільського бюджету: 16000.00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: виконання даної програми дасть змогу покращити житлові умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади, покращити їх стан здоров’я та матеріальний стан.

9. Строк звітності: січень 2019 року.

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

Додаток 2 до рішення № 12 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Заходи з реалізації Програми«Соціальний захист населення» на 2018 рік.

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі (грн)

1 Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1-11 гр., інвалідам дитинства Виконавчий комітет січень –грудень 2018 р. 6400.00

2 Надання допомоги на поховання непрацюючим громадянам Виконавчий комітет січень –грудень 2018 р. 2000.00

3 Надання матеріальної допомоги ювілярам (90 років) Виконавчий комітет січень –грудень 2018 р. 1200.00

4 Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам Виконавчий комітет січень –грудень 2018 р. 2000.00

5 Надання матеріальної допомоги матерям-героїням Виконавчий комітет січень –грудень 2018 р. 1600,00 6 Надання матеріальної допомоги одиноким, хворим, малозабезпеченим громадянам Виконавчий коміітет січень –грудень 2018 р. 2800,00 Всього 16000,00

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

 

УКРАЇНА

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 13

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про Програму «Виготовлення генерального плану населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік

У відповідності до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 «Бюджетного кодексу України» враховуючи висновки постійних комісій з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Виготовлення генерального плану населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік (додаток №1, додаток № 2 до даного рішення додаються ).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 13 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33сесія 7 скликання

Програма «Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік

І. Назва Програми: «Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік

ІІ. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми: • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; • Закон України «Про основи містобудування»; • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; • Земельний кодекс Україні • Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений Наказом Мінрегіонбуду № 290 від 16.11.2011 р. • ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг).

ІІІ. Мета програми. Схема планування території на місцевому рівні – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій сільських рад, їх окремих населених пунктів. Схема планування території на місцевому рівні визначають: потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях; зонування територій для забудови та іншого використання; планувальну структуру території; інші питання, визначені державними будівельними нормами. Сільська рада та її виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання територій згідно із схемою планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Схемами планування територій на місцевому рівні в разі необхідності може визначатись доцільність розроблення генеральних планів окремих населених пунктів, детальних планів частин території населених пунктів. Генеральним планом населеного пункту визначаються: потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; основні функціональні зони та види забудови; планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту; території з обмеженнями їх використання; приміські зони міст; інші вимоги, визначені державними будівельними нормами. Генеральний план населеного пункту (далі – генеральний план) встановлює в інтересах населення та з врахуванням державних, громадських і приватних інтересів напрямки i межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне зонування території, визначає території для розміщення об’єктів загальноміського, загально сільського значення, принципи організації вулично-дорожньої мережі i дорожнього руху, інженерного обладнання, інженерної підготовки i благоустрою, захисту території від небезпечних природних i техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини, черговості освоєння території. Генеральний план розробляється для території населеного пункту, з включенням прилеглих територій, необхідних для планувального розвитку населеного пункту – 20 років (розрахунковий період генерального плану), для забезпечення спільних інтересів територіальних громад зазначених територій.

1V Виконавці програми: • Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради; • Дольова участь жителів територіальної громади 1V Основні програмні заходи та фінансування. Фінансування даної програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету та дольову участь громадян.

№ п/п Програмний захід Фінансування грн.

1 Виготовлення генерального плану та зонування території по с. Лаврівка та с. Медвідка 70000.00 грн. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

V Очікувані результати реалізації Програми. Виконання даної програми дасть змогу сільській раді керуватися генеральними планами населених пунктів при: складанні програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiдних територій та охорони природи; визначенні функцiонального використання земель i цiльового призначення земельних ділянок; визначенні територій, де передбачаються містобудівні заходи з проведення забудови населених пунктів, будівництва мостів, доріг, ліній та об’єктів зовнішнього транспорту; встановленнi умов використання та забудови земельних дiлянок; розмiщеннi будiвництва; економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, визначеннi ставок земельного податку, стартової цiни земельних дiлянок у разi їх продажу на конкурсних засадах;встановленнi та змiнi меж населених пунктiв та iнших територій, червоних лiнiй вулиць; визначеннi територiй приоритетного розвитку та фiнансового забезпечення цього розвитку (встановлення податкових пiльг, дотацiй i субвенцiй з державного, обласного, районного бюджетiв); координацiї розробки програм розвитку галузей економiки; складаннi реєстрiв територiй з особливими умовами розвитку мiсцевого значення; проектуваннi соцiальної, iнженерної та транспортної iнфраструктури; встановленнi територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних громад, визначенні режиму використання територій у проектних межах населеного пункту, який полягає у встановленні відповідних містобудівних умов та обмежень використання земельних ділянок. VI. Координація і контроль за виконанням. Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійні комісії Лаврівської сільської ради з питань з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, з питань земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища.

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма «Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про основи містобудування»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Земельний кодекс Україні, Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений Наказом Мінрегіонбуду № 290 від 16.11.2011 р. ; ДСТУ-Н Б Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг).

3.Замовник: Лаврівська сільська рада

4. Виконавець: Виконком Лаврівської сільської ради, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб, Лаврівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ

5. Мета: соціально-економічний розвиток територіальної громади, нове будівництво житлових будинків, розвиток інфрасмтруктури.

6. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування сільського бюджету: 70000.00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: Нове будівництво житлових будинків, доріг, соціально-економічний розвиток територіальної громади, будівництво водогону, вуличне освітлення, розбудова інфраструктури.

Контроль за виконанням Програми. Постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров»я, забезпечення законності і правопорядку.

9. Строк звітності: січень 2019 року

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

Додаток 2 до рішення № 13 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

ПЕРЕЛІК заходів і завдань Програми «Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади» на 2018 рік

№ п/п Зміст заходу Термін виконання заходу Відповідальні виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, грн. КФКВ, КЕКВ Сума, грн.

1 Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лаврівської сільської територіальної громади на 2018 рік в т.ч. розробка плану зонування території сіл Лаврівка та Медвідка. 2018 рік Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради Місцевий бюджет КФКВ 017350 КЕКВ 2281 70000,00 Всього 70000,00

Секретар сільської ради Г. В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 14

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка Про затвердження Програми «Благоустрій» на 2018 рік

У відповідності до ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Благоустрій» на 2018 рік» (додаток № 1, додаток № 2 до даного рішення додаються ).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради

. В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 14 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Програма «Благоустрій» Лаврівської сільської ради на 2018 рік

І. Назва програми: Програма «Благоустрій» Лаврівської сільської ради на 2018 рік

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми: • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.; • Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

ІІІ. Мета Програми: • забезпечити виготовлення проектної документації на будівництво доріг • забезпечити поточний ремонт доріг; • покращення транспортного обслуговування населення; • вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; • впорядкування кладовищ; • виготовлення проектної документації на освітлення вулиць; • проведення озеленення населених пунктів.

ІV . Виконавці Програми: • Виконком Лаврівської сільської ради; • школи; • підприємства територіально підпорядковані сільській раді; • домовласники; • основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

V . Основні Програмні заходи:

1. Поточний ремонт вулиць.

2. Збирання, вивіз та утилізація твердих побутових відходів.

3. Освітлення вулиць.

4. Розчистка вулиць від снігу.

5. Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ.

6. Належне утримання та санітарна очистка кладовищ.

7. Висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

8. Вирубка дерев, кущів, чагарників

VІ. Обсяги та джерела фінансування Фінансування Програми Благоустрій Лаврівської сільської ради буде здійснюватись за рахунок коштів сільського бюджету, спонсорських коштів, коштів населення. Роботи, що плануються виконуватись в 2018 році в розмірі 44500.00 грн.

• поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с. Лаврівка та с. Медвідка – 14500.00 грн.

• виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика в с. Лаврівка по вул. Сонячна 4000.00 грн.

• виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги в с. Лаврівка по вул. Радісна 2000.00 грн.

• виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги в с. Медвідка по вул. Бугова 2000.00 грн

• виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пам»ятника загиблим односельчанам та воїнам, які форсували річку Південний Буг в с. Лаврівка 3500.00 грн.

• вирізка та обрізка аварійних дерев по с. Лаврівка та с. Медвідка 1000.00 грн.

• придбання паливно-мастильних матеріалів для газонокосарки (бензин, масло) 1000.00 грн.

• послуги дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу) по с. Лаврівка та с. Медвідка 5000.00 грн.

• послуги дорожньої техніки (грейдерування доріг) міжсільська дорога Лаврівка- Медвідка 10000.00 грн.

• утримання автомобільних доріг (посипання протиожеледним матеріалом) 1500.00 грн.;

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

VІІ. Очікувані результати реалізації Програми. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

Паспорт програми

1. Назва –Програма «Благоустрій» Лаврівської сільської ради на 2018 рік.

2. Підстава для розробки – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.; Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

3. Замовник програми – Виконком Лаврівської сільської ради.

4. Мета: Виготовлення проектної документації на будівництво доріг, поточний ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; освітлення вулиць; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів.

5. Початок – січень 2018 рік, закінчення – грудень 2018 рік.

6. Термін виконання – 2018 рік.

7. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету 44500.00 грн.

8. Очікуванні результати виконання. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, зменшиться травматизм населення.

9. Контроль за виконанням – постійна комісія з питань соціально економічного розвитку, бюджету, комунальної власності Лаврівської сільської ради

10. Строк звітності – січень 2019 року

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

Додаток 2 до рішення № 14 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

ПЕРЕЛІК заходів і завдань Програми «Благоустрій» на 2018 рік

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі (грн.)

1 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в с.Лаврівка та с. Медвідка Виконавчий комітет Березень-листопад 2018р. 14500,00

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого майданчика в с. Лаврівка по вул. Сонячна Виконавчий комітет Березень-грудень 2018 р. 4000,00

3 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги в с. Лаврівка по вул. Радісна Виконавчий комітет Березень-грудень 2018 р. 2000,00

4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги в с.Медвідка по вул. Бугова Виконавчий комітет Березень-грудень 2018 р. 2000,00

5 Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пам»ятника загиблим односельчанам та воїнам, які форсували річку Південний Буг в с. Лаврівка Виконавчий комітет Березень-грудень 2018 р. 3500,00

6 Вирізка та обрізка аварійних дерев по с.Лаврівка та с. Медвідка Виконавчий комітет Січень-грудень 2018р. 1000,00

7 Придбання паливно-мастильних матеріалів для газонокосарки (бензин, масло) Виконавчий комітет Травень- жовтень 2018 р. 1000,00

8 Послуги дорожньої техніки (розчищення доріг відснігу) по с. Лаврівка та с. Медвідка Виконавчий комітет Січень-березень, листопад- грудень 2018 р. 5000,00

9 Послуги дорожньої техніки (грейдерування доріг) міжсільська дорога Лаврівка-Медвідка Виконавчий комітет Березень-листопад 2018 р. 10000,00

10 Утримання автомобільних доріг (придбання протиожеледних матеріалів) Виконавчий комітет Жовтень – листопад 2018 р. 1500,00

Всього 44500,00

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 15

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік (додаток № 1, додаток № 2 до даного рішення додаються)

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В.Мельник

 

Додаток 1 до рішення № 15 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Програма «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік

І. Назва Програми: Програма «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік

ІІ. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми: • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; • державні свята України.

ІІІ. Мета програми. Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій. ІV.Виконавці програми. • виконавчий комітет Лаврівської сільської ради; • Лаврівський сільський будинок культури; • Медвідський сільський клуб; • Лаврівська ЗОШ І-ІІ ст.; • Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ 1

. 1V. Основні програмні заходи та фінансування. Основні програмні заходи: – розгляд питань, пов’язаних з проведенням культурно-освітніх заходів на засіданнях виконкому та сесіях Лаврівської сільської ради; – створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян; – створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді; – пропаганда здорового способу життя; – проведення молодіжних вечорів; – проведення спортивних змагань; – залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом; – проведення заходів до відзначення Дня Перемоги, Дня Незалежності України, відзначення свят сіл Лаврівка та Медвідка та ін. З метою реалізації даної програми передбачити фінансування з бюджету сільської ради на заходи в сумі 25500.00 грн.:

№ п/п Назва заходу Дата проведення Сума грн.

1 Проведення свята «День закоханих» (закупка призів) лютий 300.00 грн.

2 Проведення святкування Дня Перемоги (придбання подарунків учасникам війни, квіткової продукції) травень 2000.00 грн.

3 Святкування жіночого дня 8 березня (відзначення матерів-героїнь та довгожителів села (80 р. і старше) придбання подарунків, квіткової продукції) березень 4500.00 грн.

4 Проведення святкування Івана Купайла (закупка призів, музичне оформлення) липень 700.00 грн.

5 Проведення свята села Лаврівка ( закупка призів, відзначення довгожителів села, придбання подарунків) листопад 1500.00 грн.

6 Проведення свята села Медвідка (закупка призів, відзначення довгожителів села, придбання подарунків) листопад 1000.00 грн.

7 Проведення Дня Незалежності України (відзначення учасників АТО та учасників бойових дій АТО грошовою винагородою) серпень 9000.00 грн.

8 Святкування дня Святого Миколая та Нового року (придбання Новорічних подарунків для дітей Лаврівської ЗОШ 1 -11 ст, Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, придбання призів) грудень 5000.00 грн.

9 Відзначення учасників спортивних змагань грудень 1500.00 грн.

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Прогами.

VI. Очікувані результати. Залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля; вшанування довгожителів сіл, учасників бойових дій АТО та учасників АТО.

VII. Координація і контроль за виконанням. Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров»я, забезпечення законності і правопорядку.

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради у 2018 році

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», державні свята України.

3. Замовник: Лаврівська сільська рада.

4. Виконавець: Виконком Лаврівської сільської ради, Лаврівський сільський будинок культури, Медвідський сільський клуб, Лаврівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Медвідський НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ

5. Мета: Здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

6. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування сільського бюджету: 25500.00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: Залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля; вшанування інвалідів Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій.

9. Контроль за виконанням Програми. Постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань з питань молодіжної політики, соціального захисту населення, освіти, охорони здоров»я, забезпечення законності і правопорядку.

10. Строк звітності: січень 2019 року.

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

Додаток 2 до рішення № 15 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

ПЕРЕЛІК заходів і завдань Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік

№ п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі (грн.)

1 Проведення свята «День закоханих» (закупка призів) Виконавчий комітет лютий 300.00

2 Святкування жіночого дня 8 березня (відзначення матерів-героїнь та довгожителів села (80 р. і старше) придбання подарунків, квіткової продукції) Виконавчий комітет березень 4500.00

3 Проведення святкування Дня Перемоги (придбання подарунків учасникам війни, квіткової продукції) Виконавчий комітет травень 2000.00

4 Проведення святкування Івана Купайла (закупка призів, музичне оформлення) Виконавчий комітет липень 700.00

5 Проведення свята села Лаврівка (закупка призів, відзначення довгожителів села(80 р. і старше), придбання подарунків) Виконавчий комітет листопад 1500.00

6 Проведення свята села Медвідка (закупка призів, відзначення довгожителів села (80 р. і старше), придбання подарунків) Виконавчий комітет листопад 1000.00 7 Проведення Дня Незалежності України (відзначення учасників АТО та учасників бойових дій АТО грошовою винагородою) Виконавчий комітет серпень 9000.00 8 Святкування дня Святого Миколая та Нового року (придбання Новорічних подарунків для дітей Лаврівської ЗОШ 1 -11 ст, Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ, придбання призів) Виконавчий комітет грудень 5000.00 9 Відзначення учасників спортивних змагань Виконавчий комітет січень-грудень 1500.00

Всього 25500,00 Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 16

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження Програми «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік» (додаток №1, додаток№2 до даного рішення додаються).

2. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сільської ради.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 16 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік

І. Назва Програми : Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік Підстава для прийняття рішення про розробку Програми. Програма Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до: Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року; Закону України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року; Закону України “Про об¢єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 року; Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 року № 508 “Про заходи щодо виконання закону України “Про пожежну безпеку”; Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1999 року № 1943 “Про стан забезпечення пожежної безпеки і заходи щодо її покращання”; Постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.1995 року № 653 “Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону”; Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 р. № 232 “Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)”; Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. № 150 “Про затвердження порядку видачі органами Державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень”; Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 року №1128 “Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння”; Постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 р. № 798 “Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони”. ІІІ. Мета Програми. Вдосконалення системи протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів громади в сфері пожежної та техногенної безпеки. ІV. Виконавці Програми: виконавчий комітет Лаврівської сільської ради. 1. V. Основні програмні заходи. Програмою передбачаються заходи, спрямовані на: • розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах та на об’єктах; • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки на території Лаврівської територіальної громади; • ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку; • посилення державного нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки на об’єктах незалежно від форм власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків; • удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж; • інформаційне забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ і населення з питань пожежної та техногенної безпеки; VІ. Обсяги та джерела фінансування. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету згідно таблиці№ 1 «Заходи з реалізації Програми Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік таблиця № 1 «Заходи з реалізації Програми Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік № п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі Грн. 1 Субвенція на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування з метою утримання об»єкта спільного користування КУ «Стрижавська місцева пожежна команда» Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради 2018 рік 10000,00 грн. Всього 10000,00 VІІ.Очікувані результати. Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби. VІІІ. Координація і контроль за виконанням Програми. Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності. ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ Назва програми: Програма Програма «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік Підстава для розроблення: Закони України: “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про пожежну безпеку”, “Про об»єкти підвищеної небезпеки”; Постанови Кабінету Міністрів України: “Про заходи щодо виконання закону України “Про пожежну безпеку”, “Про стан забезпечення пожежної безпеки і заходи щодо її покращання”, “Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону”, “Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)”, “Про затвердження порядку видачі органами Державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень”, “Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння”, “Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони”. 3. Виконавці Програми: виконавчий комітет Лаврівської сільської ради, Стрижавська місцева пожежна команда. 4. Мета: вдосконалення системи протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів громади в сфері пожежної та техногенної безпеки. 5. Початок: січень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року. 6. Загальні обсяги фінансування: 10000,00 грн. 7. Очікувані результати виконання Програми: розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби. 8. Строки звітності: січень 2019 року. Секретар сільської ради Г.В. Мельник Додаток 2 до рішення № 15 Лаврівської сільської ради від «22» грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання ПЕРЕЛІК заходів і завдань Програми «Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності Лаврівської сільської ради» на 2018 рік № п/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Всього по Програмі грн. 1 Субвенція на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування з метою утримання об»єкта спільного користування КУ «Стрижавська місцева пожежна команда» Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради Січень-грудень 2018 р. 10000,00 Всього 10000,00

Секретар сільської ради Г.В. Мельник

 

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 17

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження «Положення про преміювання працівників Лаврівської сільської ради» на 2018 рік.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 09.03.06р № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів” Законом України “Про державну службу в Україні”, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про преміювання працівників сільської ради» на 2018 рік (додаток додається).

2. Контроль даного рішення покласти на постійноу комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 17 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

П О Л О Ж Е Н Н Я про преміювання працівників виконавчого комітету Лаврівської сільської ради.

1.1. Положення про преміювання працівників Лаврівської сільської ради (далі – положення) розроблене відповідно до Закону України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов»язків, з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов»язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради.

1.3. Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за певний період (місяць, квартал, рік).

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важдивої роботи або з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат за розпорядженням сільського голови з врахуванням особистого внеску працівникам може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасовї непрацездатності, відрядженгим на навчання з метою підвищення кваліфікації.

1.6. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються.

1.7. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення

1.8. Фонд преміювання працівників сільської ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.9. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

1.10. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі Лаврівської сільської ради

2. Показники преміювання і розмір премії

2.1. Преміювання працівників сільської ради та встановлення їм надбавок здійснюється за поданням сільського голови на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов»язків та завдань.

2.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу.

2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники: - своєчасне та якісне виконання поставлених керівником завдань і доручень; - сумлінне виконання своїх посадових обов»язків, ініціатива і творчість в роботі; - постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.4. Зменьшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премій здійснюється у разі : - невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва сільської ради; - несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян; - порушення строків розгляду документів; - недобросовісне виконання посадових обов»язків і завдань;

2.5. Виплачувати один раз в рік матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати;

3. Порядок преміювання

3.1. Головний спеціаліст-бухгалтер щомісячно до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання та подає на розгляд сільському голові;

3.2. Встановлення або позбавлення премії працівникам сільської ради зазначається в розпорядженні про преміювання;

3.3. Розмір щомісячної премії сільському голові та секретарю сільської ради визначає сесія сільської ради;

3.4. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов»язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці;

3.5. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 18

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження «Положення про преміювання працівників Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу на 2018 рік.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги Наказ Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року, з метою стимулювання праці, відповідальності працівників закладів культури, за якісне та своєчасне виконання своїх службових обов»язків та доручень керівництва, активну участь у творчому вирішенні соціально-економічних проблем територіальної громади, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про преміювання працівників Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу на 2018 рік (додаток додається).

2. Контроль даного рішення покласти на постійноу комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

Додаток 1 до рішення № 18 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

П О Л О Ж Е Н Н Я про преміювання працівників Лаврівського сільського будинку культури та Медвідського сільського клубу

Дане Положення розроблено відповідно Наказу Міністерства культури і туризму України № 745 від 18.10.2005 року з метою стимулювання праці, відповідальності працівників закладів культури за якісне та своєчасне виконання своїх службових обов»язків та доручень керівництва, активну участь у творчому вирішенні соціально-економічних проблем територіальної громади.

1. Премії виплачуються за особистий вклад у загальні результати роботи, високий професійний рівень та у відповідності з критеріями оцінки виконання службових обов»язків.

2. Премії нараховуються за фактично відпрацьований час в межах фонду оплати праці, застосованого на даний період, сума премії визначається головним розпорядником коштів та підтверджується розпорядженням.

3. Працівникам, які пропрацювали непорвний місяць у зв»язку з переходом на іншу роботу, вихід на пенсію, по скороченню штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

4. Премії працівникам виплачуються помісячно, щоквартально з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

5. Премія працівникам виплачуються з нагоди відзначення ювілейних дат від дня народження в розмірі посадового окладу.

6. Здійснювати преміювання до професійних та державних свят з фонду оплати праці в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

7. Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково (до 50%) за невиконання своїх службових обов’язків ( порушення строків виконання доручень неякісну підготовку матеріалів тощо.) Питання не нарахування премії вирішується сільським головою.

8. Повне або часткове не нарахування премії здійснюється за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі і оформляється розпорядженням сільського голови з обов’язковим зазначенням причин.

9. Нарахування премії здійснюється тільки згідно розпорядження сільського голови.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 19

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження «Положення про преміювання працівників Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ на 2018 рік.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 97 Кодексу законів про працю України, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про преміювання працівників Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. – ДНЗ на 2018 рік (додаток додається).

2. Контроль даного рішення покласти на постійноу комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

Додаток 1 до рішення №19 Лаврівської сільської ради від « 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання

П О Л О Ж Е Н Н Я про преміювання працівників Медвідського НВК : ЗОШ 1 ст.- ДНЗ.

Дане Положення розроблено відповідно Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівникам на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства овсвіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядув працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

1. Премії виплачуються за : - бездоганне виконання службових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією; - якість та результативність роботи; - безумовне виконання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, Статуту навчального закладу, колективного договору та наказів керівника; - виконавська дисципліна; - відсутність обґрунтованих зауважень; - ініціативність та результативність у роботі; - досягнення в роботі, які призвели до зростання рейтингу навчального закладу на районному рівні;

2. Премії виплачуються в за рахунок коштів економії фонду заробітної плати, як заохочення педагогічних працівників, вихователів та технячного персоналу за підсумками роботи та підготовка закладу до нового навчального року згідно наказу керівника закладу.

3. Працівникам, які пропрацювали непорвний місяць у зв»язку з переходом на іншу роботу, вихід на пенсію, по скороченню штатів та з інших причин, виплата премії нараховується за фактично відпрацьований час.

4. . Працівники можуть бути позбавлені премії повністю або частково за невиконання своїх службових обов’язків ( порушення трудової дисципліни). Питання не нарахування премії вирішується керівником закладу. 8. Повне або часткове не нарахування премії здійснюється за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі і оформляється наказом керівника закладу з зазначенням причин.

Секретар сільської ради Г.В.Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 20

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про встановлення надбавок до заробітної плати секретарю сільської ради в 2018 р.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст.21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, п.1.2. Постанови КМУ від 09.03.07р № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити щомісячно секретарю сільської ради надбавку за ранг в розмірі 80,00 грн. за 10 – й ранг державного службовця.

2. Встановити щомісячно секретарю сільської ради надбавку за вислугу років в розмірі 30% посадового окладу, враховуючи доплату за ранг за 23 роки 9 місяців стажу державного службовця.

3. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 21

« 22 » грудня 2017р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про преміювання секретаря сільської ради в 2018 році Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) , з метою посилення стимулювання праці і відповідальності працівників сільської ради, за якісне і своєчасне виконання своїх службових обов’язків, активну участь у творчому вирішенні соціально-економічних проблем села, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити щомісячно премію секретарю сільської ради на протязі 2018 року в розмірі 100 % до посадового окладу.

2. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 22

"22" грудня  2017 року33 сесія 7 скликання

Про затвердження проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ в с. Медвідка Вінницького району Вінницької області"

У відповідності до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проектно-кошторисну документацію"Капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст. - ДНЗ в с. Медвідка Вінницького району Вінницької області", виготовлену "ЖК-ГАРАНТ", враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію "Капітальний ремонт будівлі Медвідського НВК: ЗОШ 1 ст.- ДНЗ в с. Медвідка Вінницького району Вінницької  області" в цінах станом на 10 квітня 2017 року на суму 355,43988 тис. грн.

2. Доручити в.о. сільського голови Мельник Г.В. укласти договір на виконання робіт визначених в пункті першому цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови  Г.В. Мельник

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 23

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про надання пільг зі сплати земельного податку об’єктам комунальної власності Лаврівської сільської ради на 2018 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом Х11 cn/ 284 Податкового кодексу України, прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада:

ВИРІШИЛА :

1. Надати пільгу зі сплати земельного податку об’єктам комунальної власності Лаврівської сільської ради: - Лаврівський сільський будинок культури - Медвідський сільський клуб - Пам’ятник загиблим воїнам в с. Лаврівка.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

У К Р А Ї Н А

ЛАВРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 24

« 22 » грудня 2017 р. 33 сесія 7 скликання с. Лаврівка

Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень в.о. сільського голови щодо виділення коштів

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада:

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити рішення виконкому сільської ради :

- № 69 від 28.11.2017 р. «Про надання матеріальної допомоги з нагоди 90-річчя з дня народження»

- № 70 від 28.11.2017 р. «Про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій АТО та учасникам АТО»

- № 71 від 28.11.2017 р. «Про надання матеріальної допомоги інвалідам 1-11 групи та інвалідам дитинства»

- № 72 від 28.11.2017 р. «Про надання матеріальної допомоги для лікування: учасникам війни, вдовам, одиноким, багатодітним сім»ям»

2. Затвердити розпорядження в.о. сільського голови :

- № 27 від 22.06.2017 р. «Про надбавку за вислугу років головному спеціалісту-бухгалтеру Петрощук А.Ю.»

- № 29 від 13.07.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення Очеретному А.Г.»

- № 35 від 24.07.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення директору Лаврівського сільського будинку культури Нагорнюк Н.В.»

- № 38 від 24.07.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення художньому керівнику Лаврівського сільського будинку культури Марчук Я.А.»

- № 39 від 31.07.2017 р. «Про надбавку за вислугу років касиру-рахівнику Закревській О.В.»

- № 42 від 02.08.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення касиру-рахівнику Закревській О.В.»

- № 45 від 03.08.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючій Медвідським сільським клубом Гудимчук М.А.»

- № 47 від 29.08.2017 р. «про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення техпрацівнику Лаврівського будинку культури Дробасі Г.В.»

- № 52 від 19.09.2017 р. «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення оператору комп»ютерного набору – бухгалтеру Величко О.І.»

- № 54 від 11.12. 2017 р. «Про преміювання працівників сільської ради до Дня місцевого самоврядування»

- № 55 від 11.12.2017 р. «Про преміювання працівників Лаврівської сільської ради»

- № 56 від 11.12.2017 р. «Про преміювання працівників Лаврівського сільського будинку культури»

- № 57 від 11.12.2017 р. «Про преміювання працівників Медвідського сільського клубу»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови Г.В. Мельник

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж