38 сесія 7 скликання Лаврівської сільської ради

                                                                         38  сесія  7  скликання – 04.07.2018                                          

 

                                                       ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про  Програму підтримка закладів охорони здоров»я на 2018 рік

2. Про внесення змін до рішення 33 сесії 7 скликання  від 22 грудня 2017 р. «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

                                                              У К Р А Ї НА                                                  

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                   

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  № 1

« 04  »   липня     2018  р.     

                                                              38   сесія  7   скликання

с. Лаврівка

Про Програму підтримки закладів

охорони здоров’я на 2018 рік

                    У відповідності ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  звернення КЗ «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради , прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська рада

                                                        ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму підтримки закладів охорони здоров»я  на 2018 рік (додаток 1, 2  до даного рішення додається)

2. Фінансування Програми проводити за рахунок коштів місцевого бюджету

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови                                         Г.В. Мельник

 

                                                                                                              Додаток № 1

                                                                                              до рішення Лаврівської сільської ради

                                                                                                 №1   від 04 липня  2018 р.

                                                            Програма

                                підтримки закладів охорони здоров’я на 2018 рік

1.Назва Програми : Програма підтримки закладів охорони здоров»я на 2018 рік

11. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми :

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19.11.1992 р. № 2801-Х11

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-У111

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров»я» від 06.04.2017 р. № 2002-У111

Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»

Конценпція реформування фінансування системи охорони здоров»я України, схваленої розпорядженням  КМУ  від 30.11.2016 р.  № 1013

111. Мета Програми

Підтримка закладів охорони здоров»я, які перебувають в спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району  для :

  • забезпечення права членів Лаврівської  територіальної громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
  • забезпечення права членів Лаврівської територіальної громади на лікувально- профілактичну допомогу;
  • санітарно-епідемічне благополуччя території ради;
  • попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
  • запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
  • заохочення материнства;
  • контроль за охороною здоров'я дітей;
  • підтримка здоров»я осіб, які не мають змоги отримати медичну допомогу за межами населених пунктів ради
  • поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров»я
  • співфінансування на утримання закладів охорони здоров»я

1У. Виконавці Програми :

Виконавчий комітет Лаврівської сільської ради, Лаврівський ФАП, Медвідський ФАП

У. Основні Програмні заходи .

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров»я;

- утримання закладів охорони здоров»я;

 які перебувають в спільній власності територіальних громад, сіл, селищ Вінницького району

У1. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету

Види витрат на 2018 рік :

Стрижавська  АЗПСМ, Лаврівський ФАП, Медвідський ФАП  : 30000,00 грн. в т.ч. на утримання Лаврівського та Медвідського ФАПів – 20000,00 грн., забезпечення  робочого місця комп»ютерною програмою для Стрижавської АЗПСМ- 10000,00 грн.

 В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Лаврівської сільської ради вносяться та затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

У11. Очікувані результати

Забезпечення  робочого місця сімейного лікаря Стрижавської АЗПСМ  комп»ютерною програмою

 Забезпечення жителів Лаврівської територіальної громади першою медичною допомогою працівниками ФАПів за місцем проживання

 Гарантія надання першої медичної допомоги

У111. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію роботи і контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія Лаврівської сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

ПАСПОРТ  СІЛЬСЬКОЇ  ПРОГРАМИ

1. Назва Програми: Програма підтримки закладів охорони здоров»я на 2018 рік

2. Підстави для розроблення :Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р.; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 19.11.1992 р. № 2801-Х11; Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. № 2168-У111; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров»я» від 06.04.2017 р. № 2002-У111; Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»; Конценпція реформування фінансування системи охорони здоров»я України, схваленої розпорядженням  КМУ  від 30.11.2016 р.  № 1013

3. Замовник: Лаврівська сільська рада

4. Виконавці: Виконком Лаврівської сільської ради, Стрижавська АЗПСМ, Лаврівський ФАП, Медвідський ФАП.

5. Мета :  Покращення матеріально-технічного забезпечення та утримання закладів охорони здоров»я, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району.

6. Початок :  липень 2018 р.

    Закінчення : грудень 2018 р.

7. Загальні обсяги фінансування :  30000,00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: зміцнення матеріальної бази та утримання закладів охорони здоров»я, надання першої медичної допомоги жителям територіальної громади.

9. Строки звітності : січень 2019 року.

Секретар сільської ради                                             Г.В. Мельник

 

                                                                                                           Додаток № 2

                                                                     до рішення Лаврівської сільської ради

                                                                                   №   1  від  04  липня   2018 р.

                                                           Заходи з реалізації

                          Програми  підтримки закладів охорони здоров’я

                                                                 на 2018 рік

п/п

             Зміст заходу

Відповідальні

виконавці

   Термін

  виконання

       Всього

По Програми

   (грн.)

1

Придбання робочого місця комп»ютерною Програмою «МедЕйр» для Стрижавської АЗПСМ

Виконавчий комітет

Липень-грудень

2018 р.

10000,00

2

Утримання закладів Лаврівського та Медвідського ФАПів

Виконавчий комітет

Липень-грудень

2018 р.

20000,00

 

ВСЬОГО

 

 

30000,00

Секретар сільської ради                                          Г.В. Мельник

 

                                                             У К Р А Ї Н А                                                               

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
           

                                                            Р І Ш Е Н Н Я № 2

« 04 »   липня     2018  р.     

                                                               38    сесія   7   скликання

с. Лаврівка                                                                                         

Про внесення змін до рішення 33 сесії 7 скликання

від 22.12.2017 р. «Про сільський бюджет на 2018 р.»

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, на виконання рішення 33 сесії Лаврівської сільської ради  7 скликання  № 14 «Про затвердження Програми «Благоустрій» на 2018 рік» від 22 грудня 2017 року (зі змінами), прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 33 сесії 7 скликання від 22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 р.» наступні зміни:

1.1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок направлення вільного залишку коштів загального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року на загальну суму 41200,00  грн. в т.ч.

          КПКВКМБ 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на загальну суму 85000,00 грн. на виготовлення технічних умов на стандартне приєднання до ЗЕМ  по  с. Лаврівка та с. Медвідка.

2. Внести зміни в додатки  № 2,3,7   рішення  33 сесії 7 скликання від 22.12.2017 р. «Про сільський бюджет на 2018 р.» згідно з додатками 1-3 даного рішення.

3. Додатки № 1-3 даного рішення є його невід»ємною частиною.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови                                              Г.В. Мельник.

 

 

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж