Сільський бюджет на 2020 рік

 

                                                            

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
   ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

« 23 »   грудня    2019 р.                                                                                               № 1

53    сесія     7  скликання

 

 

                                                     «Про сільський бюджет

                                          Лаврівської   сільської   ради

                                                          на 2020 рік»

 

                                                          (02303513000)

Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 76, 77  Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада       

                                ВИРІШИЛА :

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходисільського  бюджету у сумі  3571561,00  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету -  3534481,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського  бюджету -  37080,00    гривень згідно з  додатком 1  до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  3571561,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету -   3534481,00  гривень та видатки  спеціального фонду сільського бюджету -37080,00    гривень.

оборотний залишокбюджетних коштів сільського  бюджету у розмірі  800,00 гривень, визначених цим пунктом,  згідно з додатком 2  до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат  сільського  бюджету на реалізацію місцевих  програм у сумі  21000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити ліміти по споживанню енергоносіїв, згідно з додатком 6до цього рішення

6. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду сільського  бюджету  належать доходи, визначені статтею   69  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  101; 1032;  1036 Бюджетного кодексу України

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 статті 72  Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691; 71  Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтями  71; 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55  Бюджетного кодексу України захищеними видатками  сільського  бюджету видатки загального фонду на:

-оплату праці працівникам бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- забезпечення продуктами харчування;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами  реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

9.Лаврівській сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням,  до 15 березня 2021  року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів  у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Дозволити  Лаврівській сільській раді за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженому з постійною комісією сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, здійснювати :

- в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків;

11. Лаврівській сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати: на проведення розрахунків за електроенергію, за послуги зв»язку, які споживаються бюджетними установами, затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Дане  рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року

13. Додатки 1-6  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Дане  рішення підлягає оприлюденню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої  статті 28 Бюджетного кодексу України.

15. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                    Г.В. Мельник

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж